Partisyon Nedir? (Matematik)

0
Advertisement

Partisyon nedir? Matematik ve mantıkta partisyon terimi ne anlama gelir? Partisyon ile ilgili kısaca bilgi veren sayfamız.

Matematik
Partisyon, bölüntü olarak da bilinir, matematikte ve mantıkta, bir kümenin, hiçbiri boş olmayan, birbirlerinden ayrık ve birleşimleri söz konusu kümeye eşit olacak biçimde bir altkümeler takımına ayrılması. Bu tanımdan görüldüğü gibi, söz konusu kümenin her öğesi partisyondaki altkümelerden yalnızca bir tanesinin öğesi olabilir ve altkümelerin tümü söz konusu kümenin bütün öğelerini içerir.

Bu kavramdan farklı, ama onunla yakından ilişkili bir başka kavram, bir pozitif tam sayının partisyonu kavramıdır. Özellikle kombinatuvar çözümlemede ve sayılar kuramında önemli bir yeri olan bu kavram şöyle tanımlanır: Bir n tam sayısının partisyonu, bu sayının, kendisinden daha küçük k tane tam sayının toplamı olarak kaç türlü ifade edilebileceğini gösteren sayıdır. Örneğin 7 sayısı, kendisinden daha küçük 3 tamsayının (n=7, k=3) toplamı olarak 4 türlü ifade edilebilir: 5 + 1 + 1; 4+2+1; 3+3 + 1 ve 3+2+2.


Leave A Reply