Tanrıça Astarte Hakkında Bilgiler, Kimler Tapınmışlardır?

0
Advertisement

Tanrıça Astarte kimdir? Tanrıça Astarte özellikleri, hikayesi nedir? Tanrıça Astarte hakkında bilgi.

astarte

Tanrıça Astarte Kimdir?

Astarte (Yunanca), Kitabı Mukaddes’te Astarti, ilk çağda Ortadoğu’da tapınılan yüce tanrıçadır. Önemli Akdeniz limanları olan Tsor (Sur), Sidon (Sayda) ve Elat kentlerinin baş tanrıçasıydı. Günümüzde İbranice uzmanlarına göre, Tevrat’ta sık sık sözü geçen Aştoret, Astarte adı ile “utanç” anlamına gelen İbranice boşet sözcüğünün kasıtlı bir birleşimidir ve İbranilerin, bu tanrıçaya tapınanları aşağıladığını gösterir.

Tanrıçanın adının İbranicedeki çoğulu olan Aştarot, daha sonra tanrıçaları ve putperestleri belirten genel bir terim haline geldi. Yabancı kadınlarla evlenen Hz. Süleyman, Kitabı Mukaddes’e göre “Saydalıların ilahesi Astarte’nin ardınca gitti” (1. Krallar 11:5). Astarte’ye adanmış kült yerleri, daha sonra Yoşiya tarafından yıkıldı. Kenanlıların “buhur yakıp takdimeler döktükleri” Gökler Kraliçesi de Astarte idi (Yeremya 44).

Aşk ve Savaş Tanrıçası Astarte’nin, kızkardeşi Anat’la pek çok ortak özelliği paylaşması, başlangıçta ikisinin tek bir tanrıça sayılmış olabileceğini düşündürür. Arami tanrıçası Atargatis’in adı, bu iki tanrıçanın adlarının birleşmesinden doğmuştur. Astarte’ye, Kenan ülkesinde olduğu gibi, Mısır ve Ugarit ile Hititler arasında da tapınılırdı. Akadlardaki karşılığı İştar’dı. Astarte, daha sonra Mısır’da Isis ve Hathor ile, Yunan-Roma dünyasında ise her biri Yüce Ana’nın çeşitli yönlerini yansıtan Aphrodite, Artemis ve Iuno ile özdeşleşti.

Advertisement

Leave A Reply