Mitolojide Önemli Bir Yere Sahip Olan Tanrıça Artemis Hakkında Bilgiler

0

Tanrıça Artemis hakkında bilgi. Mitolojide önemli bir yeri olan ve büyük bir coğrafyada farklı isimler altında tapınılmış olan Artemis hakkında bilgi. Artemis’in diğer isimleri ve özellikleri.

Artemis

Mitoloji’de Artemis

Eski Yunan mitolojisinde Zeus’un Leto’dan doğan kızı, Apollon’ un kız kardeşi. Kız kardeşi Athena gibi hiç evlenmemiştir. İliada’da Artemis’e altın oklu, Apollon’a ise gümüş yaylı adı verilmiştir. Artemis babası Zeus’tan sürekli bakire kalmasını istemiş, Zeus‘da kızının bu isteğini yerine getirmiştir. Ormanların ve dağların avcı kraliçesi olarak ok ve yayla silahlandırılmıştır. Yorulduğunda kardeşi Apollon’un yanına gider Musa ve Kharitler’in şarkılarıyla dinlenir. Göklerde dolaşarak ışık saçan ve dünyanın aydınlatılmasıyla görevlendirilen Apollon güneşin, Artemis de ayın simgesiydi.

Artemis Heykeli

Artemis Heykeli

Bu tanrıçanın kültü Anadolu, Mezopotamya, Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır, Girit, Yunanistan ve İtalya’ya kadar yayılmıştı. Bereket ve toprağı simgeleyen bu tanrıçaya her bölgede başka adlar altında tapınılmıştır. Anadolu’da Çatalhöyük ve Hacılar kazılarında ele geçen şişman kadın tipindeki Ana Tanrıça heykelcikleri M.Ö. 7-6 bin yıllarında Artemis’in Anadolu’da Kybele simgesiyle yaşadığını gösterir.

Yunanlılar döneminde ise Ana Tanrıça Artemis olarak adlandırılırdı. Doğaya egemen, canlıların ölüm kalımını elinde tutan güçlü bir tanrıça olan Artemis zamanla Ay Tanrıçası Selene ve gece karanlıklarının egemeni Hekate ile bir tutulmuştur. Artemis ile ilgili çeşitli söylenceler vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir:

Kendisini yıkanırken çıplak gören Aktaion’u geyik yapmış, köpeklere parçalatmıştır. Kardeşi Apollon’un kışkırtmasıyla kendi eliyle vurduğu avcı Orion, Artemis’in aşklarından biridir. Orion Zeus’un buyruğuyla gökte bir yıldızkümesine dönüşür. Zeus güzel çoban Endymion’a istediği yaşam biçimini seçmesini söyler. Endymion ölümden kurtulmak, güzelliğinden hiç yitirmemek koşuluyla sonsuz bir uykuya dalmayı diler. Zeus onun isteğini yerine getirir.
Artemis geceleri bulutlar arasına giren ay gibi mağarasında uyuyan Endymion’u aşkla ve gizlice ziyaret eder.

Artemis’in orman ve avcıların tanrıçası olmasının yanında meyvelerin olgunlaşması, ekinlerin yetişmesi gibi insanların yararına görevleri de olduğuna inanılırdı. Ayrıca Artemis kardeşi Apollon’un gündüz yakıcı ışıklarıyla pörsüttüğü otları, çiçekleri, geceleyin üstlerine küçük su damlacıkları serperek canlandırırdı.

Artemis

Artemis Hakkında Özet Bilgiler
  • Artemis Yunan mitolojisinde bir tanrıçadır. On iki Olimpiyatçıdan birisidir. Zeus ve Leto’nun kızıdır. Apollo’nun ikiz kız kardeşidir.
  • Artemis avcılık, vahşi hayvanlar ve vahşi doğa tanrıçasıdır.
  • Artemis doğduğunda ayın tanrıçası olarak tanındı.
  • Sembolü yay ve ok olarak bilinir.
  • Roma Mitolojisindeki adı Diana.

Leave A Reply