Çok Yüzeyli Katı Cisimler Nelerdir?

0

Çok yüzeyli katı cisimler nelerdir, özellikleri nelerdir? Çok yüzeyli katı cisimler ile ilgili örnekler ve cevapları.

Çok Yüzeyli Katı Cisimler

Yüzey parçaları ile sınırlanan kapalı uzay parçasına çok yüzeyli katı cisim denir.

Çok yüzeyli katı cismin sınırına çok yüzeyli denir.

Çok yüzeyliler, yüzleri düzlemsel bölge olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrılır.

Yüzleri düzlemsel bölge olanlar prizma ve piramit gibi cisimlerdir.

Yüzlerinin hepsi düzlemsel olmayanlar silindir ve koni gibi cisimlerdir.

Bir çok yüzeyliyi oluşturan her bir yüzey parçasına bu çok yüzeylinin yüzü denir. Yüzlerin her biri farklı düzlemlerdedir.

Herhangi iki yüzün ara kesitine bu çok yüzeylinin ayrıtı,

ikiden fazla yüzün ara kesitine bu çok yüzeylinin tepe noktası denir.

Örnek

Kare prizma ve kare piramidin yüz, ayrıt ve tepe noktası sayısını bulalım.

Kare Prizma Kare Piramit
Yüz Sayısı 6 5
Ayrıt Sayısı 12 8
Tepe Noktası Sayısı 8 5
Örnek:

Silindir ve koninin yüz, ayrıt ve tepe noktası sayısını bulalım.

Silindir Koni
Yüz Sayısı 3 2
Ayrıt Sayısı 2 1
Tepe Noktası Sayısı 0 1

Leave A Reply