Kahve Nasıl Keşfedildi ve Yayıldı? Kahvenin Tarihçesi, Hakkındaki Hikayeler

0
Advertisement

Kahve nasıl bulundu? Kahvenin keşif hikayesi, tüm dünyaya yayılması kahve ile ilgili hikayeler ve tarihçesi hakkında bilgi.

kahve

Kaynak: pixabay.com

Kahvenin Keşfi

Kahvenin keşfine dair anlatılan hikayelerden gerçeğe en yakın olanı budur çünkü kahve ağacının ilk yetiştirildiği bölgenin Habeşistan(Etiyopya) olduğu bilinmektedir. Ayrıca XV. yüzyılda Mekke’ye giden Hacılar’ın uzun yolculuğa bu yolculuk sırasındaki yorgunluğa dayanabilmeleri için kahve tanelerini demleyerek suyunu içtikleri tarih kaynaklarından anlaşılmaktadır.

Kahve içmek adeti daha sonra Araplar yoluyla buradan İstanbul’a geçmiş zamanla bu alışkanlık Osmanlı elçileriyle Venedik’e, İngiltere’ye, Fransa’ya, Avrupa’nın daha birçok ülkelerine tanıtılmıştır. XVII. yüzyılda Avrupa’da kahvehaneler açılmaya başladı kısa zamanda bu kahvehaneler moda düşkünlerinin, siyaset adamlarının, artistlerin, yazarların sık sık uğradıkları yerler haline geldi. Bu şekilde kurulmuş olan bu toplantı yerlerinden bugünkü klüpler doğmuştur.

Öte yandan kahve tarımı Yemen’den Cava’ya geçti daha sonra da her iki yarım kürenin tropikal bölgelerine yayıldı.

Bugün dünyadaki kahve üretiminin aşağı yukarı dörtte üçünü karşılayan Brezilya kahve çiftlikleri bir hikayeye göre bir tek kahve ağacından türetilmiştir. Cava’daki Flemenk kahve çiftliklerinden birkaç kahve fidanı Fransa Kralı’na hediye olarak gönderiliyor. Kral da bunları yetiştirilmek üzere Antiller’e yolluyor. Fidanları Antiller’e götüren gemi yolda fırtınaya tutuluyor ve yolculuk çok uzun sürdüğünden fidanlar kurumaya başlıyor ancak bir tanesi sağlam kalıyor. Gemide su da gittikçe azaldığından kahve fidanını Antiller’e götürmeyi üstüne alan memur krala karşı bağlılığını göstermek üzere içeceği suyu bitkiyle paylaşmış böylece fidanlardan bir tanesi Antiller’e ulaşabilmiş. İşte bu bir tek ağaçtan Yeni Dünya’daki bütün büyük kahve çiftlikleri meydana getirilmiştir.

kahve ağacı

Kaynak: pixabay.com

Kahvenin bulunuşu üzerine birçok hikayeler anlatılır. Bunların en yaygını şudur:

III. yüzyılda, birkaç rahip, işkence cezasından kaçabilmek için, yurtlarından ayrılıp Habeşistan’a yerleşirler. Buradaki Kaffa şehrinde hayvan yetiştirerek geçimlerini sağlarlar. Bir gece, bir de bakarlar ki hayvanlar bir türlü uyumuyor, boyuna hoplayıp zıplıyorlar. Bunun nedenini araştırırlarsa da, bir şey anlayamazlar.

Advertisement

Bu durum günlerce sürer. En sonunda, rahiplerden biri, hayvanların gün boyunca ne yaptıklarını gözetlemeye karar verir. Hayvanların o dolaylarda yetişen acayip, yabani bir bitkiyi yedikten sonra hoplayıp zıplamaya başladıklarını görür. Yanılıp yanılmadığını anlayabilmek için, kendisi de bu bitkinin yemişlerinden yer. Gece olunca, gözüne bir türlü uyku girmez. Her zamankinden çok daha canlı, daha diridir. O zaman, uykusuzluğunun, canlılığının yediği yemişten ileri geldiğini anlar. İşte böylece, kahve de keşfedilmiş olur.


Leave A Reply