İntegrasyon Kuralları Nelerdir? İntegrasyon Yöntemi İle İntegral Nasıl Alınır?

0
Advertisement

İntegrasyon kuralları nelerdir? İntegrasyon yöntemi ile integral nasıl alınır? Kurallar nelerdir? Örnek ve soru çözümleri ile integrasyon yöntemi.

İntegrasyon Yöntemi

Kaynak: pixabay.com

İntegrasyon kuralları, integral hesabında kullanılan bir dizi matematiksel kurallardır. Bu kurallar, integral hesaplamalarının hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlar. İntegrasyon kuralları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Sabit Kuralı: Herhangi bir sabit sayı, integral işaretinin içine alınabilir. Yani, ∫ k f(x) dx = k ∫ f(x) dx şeklinde yazılabilir.
  2. Toplama Kuralı: İki fonksiyonun toplamının integrali, fonksiyonların ayrı ayrı integralinin toplamına eşittir. Yani, ∫ (f(x) + g(x)) dx = ∫ f(x) dx + ∫ g(x) dx şeklinde yazılabilir.
  3. Çarpma Kuralı: İki fonksiyonun çarpımının integrali, fonksiyonların ayrı ayrı integralinin çarpımına eşittir. Yani, ∫ f(x)g(x) dx = ∫ f(x) dx ∫ g(x) dx şeklinde yazılabilir.
  4. Değişken Değiştirme Kuralı: İntegralin değişkenini değiştirmek için kullanılır. Eğer u = g(x) şeklinde bir değişken değiştirme yapılırsa, integral şu şekilde yazılabilir: ∫ f(g(x))g'(x) dx = ∫ f(u) du.
  5. Ters İşlem Kuralı: İntegral hesabının ters işlemi olan türev alma işlemi, bir fonksiyonun türevinin hesaplanmasını sağlar. Yani, eğer F(x) bir fonksiyonun belirsiz integrali ise, f(x) = F'(x) şeklinde bir fonksiyonun türevi olur.
  6. İntegralin Parçalarına Ayrılması: İntegralin parçalarına ayrılması, integralin daha kolay bir şekilde hesaplanmasını sağlar. Bu kural şu şekildedir: ∫ f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) – ∫ g(x)f'(x) dx.
  7. İşlem Yapma Sırası Kuralı: İntegral işlemlerinin yapılma sırası, sonucu etkileyebilir. Bu nedenle, işlemlerin doğru sırayla yapılması önemlidir.

Bu kurallar, integral hesabında kullanılan en temel kurallardır. Bu kurallar sayesinde, birçok integral hesaplaması daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. Ancak, bazı durumlarda özel yöntemler kullanmak gerekebilir.

İntegrasyon İçin Örnek Soru ve Çözümleri

Örnek Soru 1: ∫ (3x^2 + 2x + 5) dx

Çözüm 1: Bu integral, sabit kuralı kullanılarak kolayca hesaplanabilir. Sabit kuralına göre, herhangi bir sabit sayı, integral işaretinin içine alınabilir. Bu durumda, 5 sabit sayısı ile çarpılabilir.

∫ (3x^2 + 2x + 5) dx = 3 ∫ x^2 dx + 2 ∫ x dx + 5 ∫ 1 dx

Advertisement

∫ (3x^2 + 2x + 5) dx = x^3 + x^2 + 5x + C

Burada, C sabit bir sayıdır ve belirsiz integralin sabit terimini ifade eder.

Örnek Soru 2: ∫ (cos x + sin x) dx

Çözüm 2: Bu integral, trigonometrik fonksiyonların integrali kullanılarak çözülebilir.

∫ cos x dx = sin x + C1 ve ∫ sin x dx = -cos x + C2

Bu nedenle,

Advertisement

∫ (cos x + sin x) dx = ∫ cos x dx + ∫ sin x dx = sin x – cos x + C

Burada, C sabit bir sayıdır ve belirsiz integralin sabit terimini ifade eder.

Örnek Soru 3: ∫ x^3 e^(x^4) dx

Çözüm 3: Bu integral, değişken değiştirme kuralı kullanılarak çözülebilir.

Eğer u = x^4 olarak seçilirse, du/dx = 4x^3 olur. Dolayısıyla, dx = du/(4x^3) şeklinde yazılabilir. Bu durumda,

∫ x^3 e^(x^4) dx = ∫ e^u du/(4x^3) = (1/4) ∫ e^u du/u^(3/4)

Burada, ∫ e^u du = e^u + C1 ve ∫ u^(n) du = (1/(n+1))u^(n+1) + C2 olarak bilinen integral formülleri kullanılabilir. Bu nedenle,

(1/4) ∫ e^u du/u^(3/4) = (1/4) (-2 u^(-1/4) e^u + C2) = (-1/2x^(1/4) e^(x^4) + C)

Burada, C sabit bir sayıdır ve belirsiz integralin sabit terimini ifade eder.


Leave A Reply