1’den 10’a Kadar En Küçük Kalansız Bölünebilen Sayı Nasıl Hesaplanır?

0
Advertisement

Merak edilen soruya cevap: 1’den 10’a kadar olan sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı nedir? Asal çarpanlar, EKOK ve matematiksel yöntemlerle açıkladık.

Matematik ve Zeka

1’den 10’a kadar olan tüm sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı, bu sayıların en küçük ortak katıdır. En küçük ortak katı, genellikle “EKOK” olarak adlandırılır.

1’den 10’a kadar olan sayıları bölebilecek en küçük pozitif tam sayıyı hesaplayalım:

1 = 1^1
2 = 2^1
3 = 3^1
4 = 2^2
5 = 5^1
6 = 2^1 * 3^1
7 = 7^1
8 = 2^3
9 = 3^2
10 = 2^1 * 5^1

En küçük ortak katı (EKOK) bu faktörlerin en yüksek üslerini içerecek şekilde hesaplanır:

Advertisement

EKOK = 2^3 * 3^2 * 5^1 * 7^1 = 252

Sonuç olarak, 1’den 10’a kadar tüm sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı 252’dir.

Hangi sayılar 1’den 10’a kadar olan tüm sayılara kalansız bölünebilir?

1’den 10’a kadar olan tüm sayıları tek tek inceleyerek, hangi sayıların bu aralıktaki diğer sayılara kalansız bölünebildiğini görebiliriz:

1: Her sayıya kalansız bölünebilir.
2: 2’ye, 4’e, 6’ya, 8’e ve 10’a kalansız bölünebilir.
3: 3’e ve 9’a kalansız bölünebilir.
4: 4’e ve 8’e kalansız bölünebilir.
5: 5’e ve 10’a kalansız bölünebilir.
6: 6’ya kalansız bölünebilir.
7: Herhangi bir sayıya kalansız bölünemez.
8: 8’e kalansız bölünebilir.
9: 9’a kalansız bölünebilir.
10: 10’a kalansız bölünebilir.

Sonuç olarak, 1’den 10’a kadar olan sayılardan sadece 252 sayısı tüm bu sayılara kalansız bölünebilir.

En küçük pozitif tam sayıyı bulmadan önce hangi matematiksel kavramları anlamalıyız?

En küçük pozitif tam sayıyı bulmadan önce aşağıdaki matematiksel kavramları anlamak önemlidir:

Advertisement
 1. Asal Sayılar: Bir sayı yalnızca 1 ve kendisi olmak üzere sadece iki pozitif böleni olan bir sayıdır. Asal sayılar, çeşitli faktörlemelerde ve bölenlere ayırma işlemlerinde kullanılır.
 2. Bölünebilme ve Kalansız Bölme: Bir sayının diğer bir sayıya bölünebilmesi, bir sayının diğer sayıyı tam bölebilmesi anlamına gelir. Bölünebilme kavramı, EBOB ve EKOK hesaplamalarında önemlidir.
 3. En Büyük Ortak Bölgen (EBOB): İki veya daha fazla sayının ortak bölenleri arasında en büyük olanını ifade eder. EBOB, kesirleri basit hâle getirme, oranları dengeleme ve daha birçok matematiksel işlemde kullanılır.
 4. En Küçük Ortak Kat (EKOK): İki veya daha fazla sayının katları arasından en küçük olanını ifade eder. EKOK, sayıların ortak bölenlerini minimalize etme veya belirli bir dönemi ifade eden kesirlerde kullanılır.
 5. Faktör Çarpanları: Bir sayının, asal çarpanlarının çarpımı şeklinde ifade edilmesidir. Faktör çarpanları, sayıları çarpanlarına ayırma ve matematiksel işlemleri anlamada yardımcı olur.

Bu matematiksel kavramları anladıktan sonra, 1’den 10’a kadar olan sayıların EKOK’unu hesaplayarak en küçük pozitif tam sayıyı bulabilirsiniz.

En küçük pozitif tam sayıyı hesaplarken hangi matematiksel işlemleri kullanabiliriz?

En küçük pozitif tam sayıyı hesaplarken aşağıdaki matematiksel işlemleri kullanabiliriz:

 1. Asal Çarpanlara Ayırma: Her bir sayının asal çarpanlarına ayırarak, bu sayıların çarpanlarını kullanarak en küçük pozitif tam sayıyı hesaplayabiliriz.
 2. En Büyük Ortak Bölgen (EBOB): 1’den 10’a kadar olan sayıların EBOB’unu hesaplayarak, bu sayıların ortak bölenlerini minimalize edebiliriz.
 3. En Küçük Ortak Kat (EKOK): 1’den 10’a kadar olan sayıların EKOK’unu hesaplayarak, bu sayıların katları arasından en küçük olanını bulabiliriz.

Bu durumda, en yaygın yöntem olarak 1’den 10’a kadar olan sayıların EKOK’unu hesaplayarak en küçük pozitif tam sayıyı bulabiliriz. EKOK, tüm bu sayıların bölenlerini içerdiğinden, bu sayıların tamamına kalansız bölünebilen en küçük sayıyı temsil eder.

EKOK (En Küçük Ortak Kat) kavramı nedir ve nasıl hesaplanır?

En Küçük Ortak Kat (EKOK), verilen sayıların katları arasından en küçük olanını ifade eder. Yani, bir dizi sayının tamamına kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayıdır. EKOK, sayıları bölenlere ayırma ve oranları dengeleme gibi matematiksel işlemlerde sıkça kullanılır.

EKOK’u hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma: Öncelikle, verilen sayıları asal çarpanlarına ayırın. Bu işlem her bir sayının asal çarpanlarını bulmanızı sağlar.
 2. Asal Çarpanların En Yüksek Üslerini Seçme: Her sayının asal çarpanlarına ait en yüksek üsleri seçin. Bu, sayıları en küçük ortak katı oluşturmak için kullanacaksınız.
 3. Asal Çarpanları ve Üsleri Çarpma: Seçilen asal çarpanları ve üsleri çarpın. Bu, sayıların asal çarpanlarının en yüksek üslerini içeren bir ifade oluşturur.
 4. Sonuç İşlemini Yapma: Çarpım sonucunu hesaplayın. Bu, 1’den verilen sayılara kadar olan tüm sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayıdır, yani EKOK.

Örnek hesaplama: 1’den 5’e kadar olan sayıların EKOK’unu hesaplayalım:

 • 1 = 1^1
 • 2 = 2^1
 • 3 = 3^1
 • 4 = 2^2
 • 5 = 5^1

EKOK = 2^2 * 3^1 * 5^1 = 4 * 3 * 5 = 60

Sonuç olarak, 1’den 5’e kadar olan sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı 60’tır.

Neden en küçük pozitif tam sayı hesaplamasında 1’den 10’a kadar olan sayıların en küçük ortak katını kullanıyoruz?

1’den 10’a kadar olan sayıların en küçük pozitif tam sayıya kalansız bölünebilme işlemi, en küçük ortak kat (EKOK) kavramıyla açıklanır ve bu nedenle 1’den 10’a kadar olan sayıların EKOK’unu hesaplamak en uygun yaklaşımdır. Bu durumun altında yatan temel sebepler şunlardır:

 1. Verilen Sayı Aralığı: Sorunun çerçevesi 1’den 10’a kadar olan sayıları içermektedir. Bu nispeten küçük bir aralıktır ve bu sayıları elle kontrol etmek yerine matematiksel bir yöntemle çözmek daha etkili ve pratiktir.
 2. Ortak Bölenlerin Minimalizasyonu: EKOK, verilen sayıları bölenlerin en küçük olduğu bir sayıyı ifade eder. Bu, işlemleri basitleştirir ve sonucun en küçük olmasını sağlar.
 3. Kalansız Bölünme Gerekliliği: Soru, 1’den 10’a kadar olan tüm sayılara kalansız bölünebilen bir sayının arayışını içerir. Bu tür bir sayı, bu sayıları çarpanlarına ayırarak ve bölenleri kontrol ederek hesaplanabilir.
 4. Matematiksel Kavramların Uygulanması: EKOK hesaplaması, asal çarpanlar, bölenler, ortak bölenler ve bölenlere ayırma gibi temel matematik kavramlarının uygulanmasını gerektirir. Bu nedenle, bu tür bir soru, bu matematiksel kavramların anlaşılması ve kullanılması için iyi bir örnektir.

Sonuç olarak, 1’den 10’a kadar olan sayıların en küçük pozitif tam sayıya kalansız bölünebilmesi için en uygun yaklaşım, bu sayıların EKOK’unu hesaplamaktır. Bu, matematiksel temel kavramların anlaşılmasını ve uygulanmasını gerektiren bir yöntemdir.

Advertisement


Leave A Reply