Karekök Dışındaki Sayıları İçeri Alma, Nasıl Alınır? Örneklerle Anlatım

0
Advertisement

Karekök Dışındaki bir sayı karekök içine nasıl alınır? Sayıları karekök içine alma örneklerle anlatımı, hesaplanması.

Kare Kök (Matematiksel İfade)

Karekök dışındaki sayıları içeri alma” ifadesi genellikle matematikte kullanılan bir terimdir ve karekök içinde yer almayan sayıların belirli bir küme içinde tutulmasını ifade eder. Örneğin, karekök dışındaki tüm negatif sayıları içeren bir küme oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için, sıfırdan küçük tüm sayıların karekökleri hesaplanabilir ve karekök içinde yer almayan sayılar belirli bir küme içinde tutulabilir.

Aynı şekilde, karekök dışındaki tüm pozitif sayıları içeren bir küme de oluşturabilirsiniz. Bu, sıfırdan büyük tüm sayıların karekökleri hesaplanır ve karekök içinde yer almayan sayılar belirli bir küme içinde tutulur.

Bu kavramlar genellikle matematik, fizik ve diğer benzer alanlarda kullanılır ve sayıların kümeler halinde sınıflandırılmasına olanak tanır.

\displaystyle a\sqrt{b} şeklindeki bir ifadenin katsayısını karekök içine almak için aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanır.

Advertisement
 • Kat sayının (işareti dışarıda bırakılarak) karesi alınarak karekök içindeki sayının yanına çarpım olarak yazılır.
 • Karekök içindeki sayıyla çarpılır ve çarpım karekök içine yazılır.

Dikkat
\displaystyle a\sqrt{b}=\sqrt{{{a}^{2}}.b}

 • Örnek: \displaystyle 3\sqrt{11}=\sqrt{{{3}^{2}}.11}=\sqrt{9.11}=\sqrt{99}
 • Örnek: \displaystyle -6\sqrt{2}=-\sqrt{{{6}^{2}}.2}=-\sqrt{36.2}=-\sqrt{72}

Konuyu Daha İyi Anlayabilmeniz İçin Yapmanız Çalışmalar

 1. Karekök dışındaki negatif tam sayıları içeren bir küme oluşturun.
 2. Karekök dışındaki pozitif tam sayıları içeren bir küme oluşturun.
 3. Karekök dışındaki ondalıklı sayıları içeren bir küme oluşturun.
 4. Karekök dışındaki doğal sayıları içeren bir küme oluşturun.
 5. Karekök dışındaki asal sayıları içeren bir küme oluşturun.
 6. Karekök dışındaki mutlak değerli sayıları içeren bir küme oluşturun.
 7. Karekök dışındaki pozitif çift sayıları içeren bir küme oluşturun.
 8. Karekök dışındaki negatif tek sayıları içeren bir küme oluşturun.
 9. Karekök dışındaki rasyonel sayıları içeren bir küme oluşturun.
 10. Karekök dışındaki irrasyonel sayıları içeren bir küme oluşturun.

5 kök içine nasıl girer?

Bir sayının 5 kök içine girmesi, o sayının 5’e bölümünün tam sayı olması anlamına gelir. Yani, 5 kök içine giren sayılar, 5’e tam olarak bölünebilen sayılardır.

Örneğin, 25 sayısı 5’e tam olarak bölünebilir ve 5 kök içine girer. Aynı şekilde, 10 sayısı da 5’e tam olarak bölünebilir ve 5 kök içine girer. Ancak, 7 sayısı 5’e tam olarak bölünemez ve 5 kök içine giremez.

Bu kavram, matematik ve diğer benzer alanlarda kullanılır ve sayıların belirli bir küme içinde sınıflandırılmasına olanak tanır.


Leave A Reply