Asal Sayılar Konu Anlatımı, Tanımı, Özellikleri ve Örnek Sorular

0
Advertisement

Asal sayıların tanımı, özellikleri ve örnek soruların yer aldığı bu yazıda, asal sayıların ne olduğunu, nasıl bulunacağını ve özelliklerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, asal sayılarla ilgili örnek sorular ve çözümleri de bulabilirsiniz.

Asal Çarpanlara Ayırma

Kaynak: pixabay.com

Asal sayılar, sadece kendileri ve 1’e tam olarak bölünebilen doğal sayılardır. Başka bir deyişle, asal sayılar sadece 1 ve kendileri dışında başka bir pozitif tam sayıya bölünemezler.

Örneğin, 2, 3, 5, 7, 11, 13 gibi sayılar asal sayılardır, çünkü sadece 1 ve kendilerine tam olarak bölünebilirler. Ancak, 4, 6, 8, 9 gibi sayılar asal sayı değillerdir, çünkü 2, 3 veya başka bir sayıya tam olarak bölünebilirler.

Asal sayılar matematikte önemli bir role sahiptirler. Örneğin, asal sayılar, RSA gibi kriptografi protokolleri gibi modern kriptografi uygulamalarında kullanılır. Asal sayıların dağılımı, sayı teorisi gibi matematiksel konuların araştırmasında da önemlidir.

Asal Sayıların Temel Özellikleri Nelerdir?

Asal sayıların birçok önemli özelliği vardır. İşte bazı temel özellikleri:

 1. Asal sayılar sadece kendileri ve 1’e tam olarak bölünebilen doğal sayılardır. Başka bir deyişle, asal sayılar sadece 1 ve kendileri dışında başka bir pozitif tam sayıya bölünemezler.
 2. Asal sayılar sonsuzdur. Bu, herhangi bir aralıkta her zaman bir asal sayı olacağı anlamına gelir. Bununla birlikte, asal sayıların dağılımı hakkında henüz tam bir anlayışımız yoktur.
 3. Her doğal sayı, asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu, her doğal sayının en az bir asal sayıya ayrılabilir olduğu anlamına gelir.
 4. Eğer bir sayı asal sayı değilse, o zaman çarpanlarına ayrılabilir. Bu, asal sayılar arasında özel bir konumları olduğu anlamına gelir.
 5. Asal sayıların arasındaki fark her zaman en az 2’dir. Başka bir deyişle, herhangi iki ardışık sayıdan sadece biri asal sayı olabilir. Bu özellik, asal sayıların dağılımı hakkında birçok teoremin temelini oluşturur.
 6. Asal sayılar, matematiksel problemlerin çözümünde kullanılır. Örneğin, asal sayıların çarpanlarına ayrılması, büyük sayıların faktörlerini bulmak için kullanılır. Asal sayılar ayrıca, RSA gibi modern kriptografi uygulamalarında da önemlidir.
 7. Asal sayıların teorisi, sayı teorisi olarak bilinen bir matematik dalının temelini oluşturur. Sayı teorisi, sayıların özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri inceler ve matematiğin birçok farklı dalında kullanılır.

Bir Sayının Asal Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?

Bir sayının asal olup olmadığını anlamak için farklı yöntemler vardır. İşte bazı yaygın kullanılan yöntemler:

Advertisement
 1. Bölme Yöntemi: Bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmek için en yaygın yöntem bölme yöntemidir. Sayıyı sırayla 2, 3, 5, 7, 11 gibi asal sayılarla bölmeye başlayarak deneyin. Eğer bir sayı, sadece 1 ve kendisi ile bölünebiliyorsa, o zaman asal sayıdır. Bu yöntem, küçük sayılar için işe yarar, ancak büyük sayılar için hızlı bir çözüm değildir.
 2. Eratosthenes Yöntemi: Eratosthenes yöntemi, belirli bir aralıktaki asal sayıları bulmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, önce belirli bir aralıktaki tüm sayılar listelenir. Sonra 2’den başlayarak tüm asal sayıların katlarını listeden çıkararak devam edilir. Kalan sayılar, asal sayılardır.
 3. Fermat Testi: Fermat testi, büyük sayıların asal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu yöntemde, sayının 2^n-1 mod n işlemi yapılır. Eğer sonuç 1 ise, o zaman sayının asal olma ihtimali yüksektir. Ancak sonuç farklı bir sayı ise, o zaman sayı kesinlikle asal değildir. Fermat testi, hızlı bir yöntemdir, ancak bazı durumlarda yanıltıcı sonuçlar verebilir.
 4. Miller-Rabin Testi: Miller-Rabin testi, Fermat testi gibi büyük sayıların asal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Ancak daha güvenilir sonuçlar verir. Bu yöntemde, sayının rastgele seçilen birkaç sayıya bölümü yapılır ve sonuçlar kontrol edilir. Eğer sonuçlar birbirine uymuyorsa, o zaman sayı asal değildir. Miller-Rabin testi, hızlı ve güvenilir bir yöntemdir.

Asal Sayılar Konusu İle İlgili Örnek Sorular ve Çözümleri

 1. 13, 19, 23, 29 arasında kaç tane asal sayı vardır?

Çözüm: Sayıları tek tek kontrol ederek, sadece 13 ve 23’ün asal olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla, 13, 19, 23 ve 29 arasında 2 tane asal sayı vardır.

 1. 47 sayısının asal olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Çözüm: 47 sayısının asal olup olmadığını kontrol etmek için, sayıyı 2, 3, 5, 7 gibi küçük asal sayılarla bölerek deneyebiliriz. Ancak 47, bu sayıların hiçbirine tam olarak bölünmez. Dolayısıyla, 47 sayısı asal bir sayıdır.

 1. 207 sayısı asal bir sayı mıdır?

Çözüm: 207 sayısı 3 ile tam olarak bölünebilir, çünkü 2+0+7=9 ve 9 3’e tam olarak bölünebilir. Dolayısıyla, 207 sayısı asal bir sayı değildir.

 1. 50 ile 100 arasında kaç tane asal sayı vardır?

Çözüm: 50 ile 100 arasındaki sayıları tek tek kontrol ederek, sadece 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97’nin asal olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla, 50 ile 100 arasında toplam 10 adet asal sayı vardır.

 1. 2^100 – 1 sayısı asal bir sayı mıdır?

Çözüm: Bu soruyu yanıtlamak için Fermat testini kullanabiliriz. 2^100-1 sayısı için 2^100-1 mod 101 işlemi yapalım. Sonuç 1’dir, bu da 2^100-1 sayısının 101’e tam olarak bölünebilir olduğunu gösterir. Dolayısıyla, 2^100-1 sayısı asal bir sayı değildir.

Asal Sayılar İle İlgili İlginç Bilgiler

 1. En büyük bilinen asal sayı, 23.2 milyon basamaklı bir sayıdır. Bu sayı, 2018 yılında bulundu ve “M82589933” olarak adlandırıldı.
 2. Asal sayılar, şifreleme ve güvenli iletişim gibi alanlarda çok önemlidir. Örneğin, RSA şifreleme algoritması, asal sayıların özelliklerini kullanarak çalışır.
 3. Asal sayılar, matematikteki birçok sorunun çözümünde önemli bir rol oynar. Örneğin, Fermat’ın Küçük Teoremi ve Euler Teoremi gibi teoremler, asal sayıların özelliklerini kullanır.
 4. Asal sayıların, doğadaki pek çok şeyin yapısını ve davranışını açıklamakta kullanılabileceği düşünülmektedir. Örneğin, düzensiz yüzeylerin analizinde ve karmaşık sistemlerin modellemesinde asal sayılar kullanılabilir.
 5. Asal sayılar, her zaman aralarında belirli bir mesafe bulunan ikiz asal sayılar, üçüz asal sayılar gibi gruplara ayrılabilirler. Ancak bu grupların sınırsız sayıda olduğu kanıtlanmamıştır.
 6. İlk 25 asal sayının toplamı, 1060’dır. Bu sayı, 25’in faktöriyeliyle de eşittir.
 7. Asal sayıların son hanesi belirli bir düzene göre tekrarlanmaz. Örneğin, son hanesi 1 olan asal sayıların son hanesi her zaman 1, 3, 7 veya 9 olabilir.
 8. 2, 3 ve 5, asal sayılar arasındaki tek çift sayıların ilk üçüdür. Bu sayıların asal olması, matematiksel yapıların düzeni hakkında bazı ipuçları sağlar. Bu nedenle, 2, 3 ve 5, “Asal Üçlü” olarak adlandırılır.

  Advertisement


Leave A Reply