Sivas Kongresine Neden Az Delege Katıldı? Delege Sayısı ve İsimleri

0
Advertisement

Sivas Kongresi’ne katılım neden az olmuştur? Sivas Kongresi’ne katılan delege sayısı kaçtır, neden az delege katılmıştır, delegelerin isimleri nelerdir?

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi esnasında Mustafa Kemal

Sivas Kongresi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir dönüm noktasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Ancak, kongreye az sayıda delege katılmıştır çünkü o dönemde ülke çapında devam eden savaş nedeniyle seyahat etmek güçleşmişti ve delege olacak kişilerin güvenliği sağlanamamaktaydı. Ankara gibi bazı illerde valilik baskısı ile delege seçimi gerçekleşememiş, bazı illerden seçilen delegelerin ise yola çıkması engellenmiş, bu nedenle kongreye katılamamış veya kongre çalışmaları bittikten sonra Sivas’a gelebilmişlerdir yönünde iddialar vardır.

Kongreye katılan delegelerin çoğunluğu Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelmiştir. Delege sayısının az olması nedeniyle kongrenin gerçekleştirilmesi de zorlu bir süreç olmuştur. Ancak yine de, kongreye katılan delege sayısı az olsa da, kongre Türk Kurtuluş Savaşı’nın geleceği açısından önemli kararlar alınmasına ve birçok fikrin ortaya atılmasına vesile olmuştur.

Kaç Delege Katıldı?

Sivas Kongresi’ne katılan delege sayısı tam olarak bilinmemektedir. Ancak, kongreye katılan delegelerin sayısının 48-60 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Kongreye katılan delegelerin tam listesi de kaydedilmemiştir, ancak bazı önemli isimler şunlardır:

 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Rauf Orbay
 • Kazım Karabekir
 • Ali Fuat Cebesoy
 • İsmet İnönü
 • Refet Bele
 • Hüseyin Rauf Orbay
 • Bekir Sami Kunduh
 • Şerif Bey
 • Adil Bey
 • Kâzım Bey
 • Falih Rıfkı Atay
 • İbrahim Tali Öngören
 • Ali Galip Bey
 • Hacı Sami Bey
 • Süleyman Fevzi Bey
 • Abidin Bey

Bu isimler, kongrenin Türk Kurtuluş Savaşı’nın yönetiminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli roller oynayan liderlerdir.

SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919)

 • • Anadolu’daki Anlaşma subayları, kongre toplandığı takdirde Sivas’ın işgal edileceğini bildirdiler.
 • • Öte yandan Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmak, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklamak üzere İstanbul’ca görevlendirilmişti.

Mustafa Kemal’in, zamanında aldığı önlemler sonucunda Ali Galip’in girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı ve kongre çalışmalarına başladı. Oy birliği ile Mustafa Kemal Paşa’yı kongre başkanlığına seçildi.

Advertisement
Sivas Kongresi’nin Kararları
 • 1. Kongre, Erzurum Kongresi’nde alınan vatanın bütünlüğüyle ilgili kararlarını kabul ederek kendisine mal etti. “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder.” kararı, “Temsilciler Kurulu, yurdun tamamını temsil eder.” biçiminde düzenlendi.
 • 2. Manda ya da himaye altına girme önerileri tartışılarak kesinlikle reddedildi.
 • 3. Tüm Müdafaa-i Hukuk Dernekleri, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi. Böylece, Kurtuluş Savaşı’nın tek elden yönetilmesi sağlanmış oldu.
 • 4. Bu cemiyet adına söz söylemeye ve iş görmeye yetkili olmak üzere bir Temsil Heyeti seçildi. Heyet başkanlığına da Mustafa Kemal getirildi.
 • 5. Yayım yoluyla propagandaya önem verilmesi ve İrade-i Milliye adlı bir gazetenin çıkarılması kararlaştırıldı.
 • 6. Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanması yolunda çalışma yapılmasına karar verildi ve Mustafa Kemal Paşa, bu işle görevlendirildi.
Sivas Kongresinin Önemi
 • a. Sivas Kongresi, Anadolu’da ulusal meclise yönelen gelişmeleri hızlandırmıştır.
 • b. Kongre bölgesel değil, ulusal karakterdeydi. Bu nedenle çeşitli bölgelerden temsilciler katılmıştı.
 • c. İlk ve son ulusal kongre olmuştur.
 • d. Kongre’nin seçtiği Temsilciler Kurulu, TBMM açılıncaya kadar, Anadolu hareketini yürütmüştür.
 • e. Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa’yı, Batı Anadolu Ulusal Kuvvetler Komutanlığına atamakla yürütme gücünü de kullanmaya başlamıştır.
 • f. Kuvayi Milliye’nin oluşturduğu cepheler arasında kumanda birliği sağlanmasına başlanmıştır.


Leave A Reply