Trablusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Uşi Antlaşması Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Trablusgarp savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? İtalya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan Trablusgarp savaşı sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi.

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

Nedenleri:

  1. İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı
  2. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp topraklarını savunamayacak durumda olması
  3. Trablusgarp’ın İtalya’ya yakınlığı

Bölgeyle karadan irtibatı kopmuş olan Osmanlı Devleti bölgeye gönüllü subayları gizlice göndererek halkı direnişe geçirmeye çalışmıştır. Aralarında Mustafa Kemal, Enver Bey gibi gönüllü vatansever subayların da bulunduğu bir grup, bölgede mücadele başlatmışlardır.

Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912)

Antlaşmaya göre;

  • Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakılacak
  • Rodos ve On İki Ada Osmanlı Devleti’ne ait olacak, fakat Yunan tehdidine karşı geçici olarak İtalya’nın idaresine bırakılacak
  • Trablusgarp ve Bingazi dini bakımdan halifeye bağlı kalacak

Sonuçları:

  1. Osmanlı Devleti Afrika‘daki son toprağını da kaybetmiştir.
  2. On İki Ada Osmanlı Devleti’ne bir daha geri verilmemiş, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan’ a bırakılmıştır. Mustafa Kemal’in ilk başarıları Derne ve Tobruk’ta elde ettiği başarılardır. İtalya Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için On İki Ada‘yı işgal etmiş, Çanakkale Boğazı’nı abluka altına almıştır. Balkan Savaşları’nın çıkması üzerine Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmıştır.
  3. Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğü anlaşılmış ve bu da Balkan Devletleri’nin cesaretini artırmıştır.

Kaynak – 2

Trablusgarp Savaşı

Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılan savaştır. 1911 ile 1912 yılları arasında sürmüştür. 1870’te birliğini tamamlamış olan İtalya Libya’ya göz dikti. Önce politika alanında girişimlerde bulundu. Başbakan Giolitti, Trablusgarp’ı ele geçirmek için Eylül 1911’de Almanya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun onayını aldıktan sonra işgal için askeri hazırlıklara girişti.

Mustafa Kemal Trablusgarp

Mustafa Kemal Trablusgarp Cephesinde

İtalya, durumun çıkarları için uygun olduğunu kabul ettiği bir anda 23 Eylül 1911’de Osmanlı Devleti’ne bir nota vererek Libya’da bulunan Osmanlı subaylarının ve tutucu halkın İtalyanlara karşı kışkırtmalarını engellemek için önlem alınmasını istedi. 28 Eylül 1911’de bir ültimatomla da Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ve Bingazi’yi uygarlık açısından geri bıraktığını burada İtalyanlar ve öteki yabancılara kötü davranıldığını belirterek 29 Eylül’de İtalya 30 bin kişilik bir donanmayla Trablusgarp kıyılarına geldi. Bingazi, Tobruk ve Homs bombalandı. Az sayıdaki Osmanlı askeri İtalyanlara karşı koymaya çalıştıysa başarı sağlayamadı ve halkla birlikte iç bölgelere çekildi.

4 Ekimde Tobruk, 5 Ekimde Trablusgarp, 18 Ekimde Derne, 20 Ekim’de Bingazi ve 21 Ekimde Homs İtalyanlar tarafından işgal edildi. İtalya, kıyı kesiminde kalarak iç bölgelere ilerlemedi. Bu arada 23 Nisan – 17 Mayıs 1912 arasında Ege Denizi’ndeki 12 Ada’yı da ele geçirdi. Osmanlı Devleti’nin Libya’ya askeri yardım gönderememesi üzerine bazı gönüllü subaylar Libya’ya gittiler Binbaşı Enver (Paşa), Mustafa Kemal, Binbaşı Fethi (Okyar), Binbaşı Halil (Paşa), Yüzbaşı Nuri (Conker), Yüzbaşı Ali (Çetinkaya). Trablusgarp’a gelerek bir avuç askeri ve halkı örgütleyerek Trablusgarp’ ın savunmasına giriştiler. Batılı devletlerin araya girmesiyle 12 Temmuz 1912’de taraflar İsviçre’de barış görüşmelerine başladılar.

Advertisement

Mustafa Kemal ve arkadaşları Kızılay çadırı önünde

Balkanlar’da savaşın patlak vermesi üzerine daha da zor duruma düşen Osmanlı Devleti, 15 Ekim 1912’de imzalanan Uşi Antlaşması ile Trablusgarp’ı İtalya’ya bırakmak zorunda kaldı. 12 Ada ise geriye verildi. Bu savaş sonunda Osmanlı Devleti Afrika’daki son toprağını da yitirmiş oldu.


Leave A Reply