On İki Ada Hakkında Bilgi

0
Advertisement

On iki adalar nelerdir, nerededir? On iki ada neden ve ne zaman Yunanistan’a verildi? On iki ada hakkında bilgi.

On İki Ada

On İki Ada; çağdaş Yunanca dodekanesos, Ege Denizinde, Yunanistan’ın Dodekanesos ilini (nomos) oluşturan adalar grubudur. Yönetim merkezi Rodos kentidir. Tarih boyunca, dönemlere göre değişen ve bazen sayıca 12’yi geçen farklı adaları kapsamıştır. Günümüzde grubu oluşturan başlıca adalar Kârpathos (Kerpe), Pâtmos (Batnos), Kâsos (Kaşot), Astipâlaia (Koçbaba), Lipsos, Leros, Kâlimnos (Kilimli), Nisyros (İncirli), Tilos (Cilyaki), Khâlki, Symi (Sömbeki), Rodhos (Rodos), Kos (İstanköy) ve daha dışta yer alan Meis’tir (Kastellorizon). Adaların toplam karasal alanı 2.670 km2’dir.

Rodos ve Kos dışında bütün adalarda orman tahribatı ve su kıtlığı sorunu vardır. Tarım meyve, tütün, zeytin ve buğday gibi ürünlere dayanır; yıllık verim adadan adaya büyük değişiklik gösterir. Balıkçılık, gemicilik ve sünger avcılığı gibi uğraşlar eskiye göre gerilemiştir. Bununla birlikte yakın dönemde hızla gelişen turizm adaların geri ekonomik yapısını büyük ölçüde değiştirmiştir.

Antik Çağda Yunan dünyasının bir parçası olan adalardan özellikle Rodos ve Kos köklü tarihleriyle öne çıkar. Helenistik dönemde ve Roma döneminde siyasal ya da coğrafi bir birim oluşturmayan adalar, Bizans yönetimi altında Kyklad Adalarını da içine alan Dhodhekanisos Theması olarak düzenlendi. Bunu izleyen Osmanlı yönetimi sırasında? Rodos ve Kos dışındaki adalara belirli ayrıcalıklar tanındı. Başlangıçta yönetim açısından Midilli sancakbeyliği içinde yer alan adalar daha sonra Kaptanpaşa Eyaleti’ne, 1867’de de Cezair-i Bahr-i Şefid Vilayeti’ne bağlandı. Bu düzenleme, İtalyan kuvvetlerinin Trablusgarp Savaşı sırasında adaların büyük bölümünü ele geçirmesine (Mayıs 1912) değin sürdü. Aynı dönemde İkaria (Nikarya) Yunan kuvvetlerince işgal edilirken, Meis Osmanlıların elinde kaldı.

I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında İtilaf Devletleri arasında yapılan, adaların geleceğine ilişkin gizli antlaşmalar İtalya ile Yunanistan arasında uyuşmazlığa neden oldu. Sevres Antlaşması’yla Oniki Ada ve Meis İtalya’ya bırakıldı. İtalya’nın Ekim 1922’de Yunanistan ile 1919’da yaptığı anlaşmayı tek yanlı olarak bozması sonucu, Lozan Antlaşması’nda (1923) Oniki Ada’ nın İtalyan yönetiminde kalması onaylandı. Yunanistan, çekinceler koyarak antlaşmayı kabul etti.

Advertisement

İtalyanların adalarda kurduğu güçlü ve etkili yönetim halktan hiçbir zaman destek görmedi. İtalyancanın resmi dil ilan edilmesi ve 1925’te adalıların İtalyan yurttaşlığına geçmeye zorlanması üzerine ABD’ye yönelik büyük bir göç başladı. II. Dünya Savaşında, İtalya’nın 1943’te teslim olmasından sonra İngilizlerin adaları alma girişimi başarısızlığa uğradı. Denetimi ele geçiren Alman kuvvetleri adalardan ancak 1945’te çıkarılabildi. Bir yıl süren İngiliz işgalinin ardından, Yunanistan’ın da katılımıyla 1946’da Paris’te toplanan dışişleri bakanları düzeyindeki bir konferansta adaların Yunanistan’a verilmesi kararlaştırıldı. Oniki Ada 1947’de resmen Yunanistan’a geçti.


Leave A Reply