Fethi Okyar Kimdir

0
Advertisement

Fethi Okyar kimdir? Fethi Okyar’ın kısa hayatı. Fethi Okyar’ın siyasi ve askeri yaşantısı.

Fethi OkyarEski başbakanlarımızdan tanınmış bir devlet adamıdır. Makedonya’da Pirlepe’de doğdu. Harbiye’den kurmay yüzbaşı olarak çıktıktan sonra askeri görevler alarak Yunan sınırında Selanik Jandarma Komutanlığında bulundu. 1908′ de de askeri ataşe olarak Paris’e gönderildi. Yurda döndükten bir müddet sonra Manastır mebusu oldu. Meclisin feshi üzerine gene orduda görev aldı. Bu arada Sofya’da sefirlik de yaptı.

1913’te İstanbul mebusu, 1917’de de Dahiliye Nazırı (İç İşleri Bakanı) oldu. 1920’de İstanbul mebusu olarak Büyük Millet Meclisi’ne katıldı. Önce İç İşleri Bakanı olan Fethi Okyar, 14 ağustos – 27 ekim 1923 tarihleri arasında İcra Vekilleri Heyeti Reisi (başbakan), T.B.M.M. Başkanı, 28 temmuz 1924-4 Mart 1925 arasında da yeniden başbakan oldu. O yıl büyükelçi olarak Paris’e de gönderildi.

Fethi Okyar yurda döndükten sonra, 1930’da birkaç arkadaşı ile birlikte Serbest Cumhuriyet Fırkası adı altında siyasi bir parti kurdu. Fakat bazı şeyh ve dervişlerin partiyi siper ederek gerici hareketlerde bulunmaya başlamaları üzerine bu faaliyetin yurdun menfaatlerine aykırı olduğunu anlayarak dört ay sonra partiyi feshetti. Bundan sonra 1935-1939’da yeniden milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Adliye Vekili oldu. Bolu milletvekiliyken İstanbul’da öldü.


Leave A Reply