Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Kurduğu İlk İlişkiler Nelerdir?

0

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkış sebebi ne idi? Mustafa Kemal’in Samsun’daki göreve atanma nedenlerinin maddeler halinde yazılması ve Samsun’a çıkışının Türk tarihi açısından önemi nedir?

Mustafa kemal'in Samsun'a Çıkış Sebepleri

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Türk Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir dönüm noktasıdır. Bu olay, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcını simgeler. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, İstanbul’daki kadro ile yurdun kurtarılmasının olanaksız olduğunu anlamasıyla ve Anadolu’ya geçme kararı almasıyla gerçekleşti. Bu süreçteki gelişmeler şu şekildedir:

Mustafa Kemal’in Görevi ve Nedenleri

Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’ya geçmek için resmi bir görevle gitmenin daha yararlı olacağını düşündü. Bu nedenle, Doğu Karadeniz’deki Pontusçu Rumlara karşı Türk direnişi başlamışken, İngilizler hükümete baskı yaparak önlem alınması için harekete geçiriyorlardı. Bu durumda, Mustafa Kemal Paşa’nın geniş yetkilerle 9. Ordu Müfettişliği’ne atandığı görülüyor. Görevi şunlardı:

 • Düzen ve güvenliği sağlamak,
 • Osmanlı askerlerinin bıraktığı silah ve cephaneyi toplamak,
 • Hükümete karşı örgütlenmiş direnişi önlemek.

Mustafa Kemal’in bu göreve atanmasının nedenleri şunlar olabilir:

 1. İttihat ve Terakki politikasına bulaşmamış olması,
 2. Tanınmış ve güven duyulan bir komutan olması,
 3. Doğu Karadeniz’deki kargaşayı önleme kapasitesine sahip olduğuna inanılması.

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

Güvendiği arkadaşlarıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, o dönemde elimde maddi hiçbir güç yoktu ifadesini kullanmıştır. Bu çıkış, Türk Kurtuluş Savaşı’nın resmi başlangıcı olarak kabul edilir. Mustafa Kemal, o günkü durumu şöyle anlatmaktadır:

“Üç tür karar ortaya atılmıştı:

 • İngiltere’nin koruyuculuğunu istemek,
 • Amerika’nın güdümünü istemek,
 • Bölgesel kurtuluş yollarıyla ilgili karar.

Ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım.”

İlk İlişkiler

Mustafa Kemal, Samsun’a çıktığı günden itibaren özellikle şu isimlerle sürekli haberleşmeye başlamıştır:

 • Kazım Karabekir (Erzurum’daki 15. Kolordu Komutanı)
 • Ahmet Cevdet Bey (Diyarbakır’daki 13. Kolordu Komutanı)
 • Refet Bele (Sivas’taki 3. Kolordu Komutanı)
 • Ali Fuat Cebesoy (Ankara’daki 20. Kolordu Komutanı)

Bu asker ve sivil yetkililerle görüşerek, ateşkes hükümlerine uymamalarını ve askerleri terhis etmemelerini istemiştir.

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı Neden Önemlidir?

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin resmi başlangıcı ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın temel taşlarından biridir. Bu olayın önemi birkaç açıdan ele alınabilir:

1. Milli Mücadelenin Başlangıcı

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Türk milletinin İstanbul’daki işgalcilere ve hükümete karşı bağımsızlık mücadelesini başlattığı noktadır. Bu çıkış, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecindeki Türk ulusunun yeniden dirilişini ve bir araya gelmesini simgeler. Türk milleti, Mustafa Kemal’in liderliği altında Anadolu’da toplanarak milli mücadeleye başlamıştır.

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temellerinin Atılması

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı önemli bir adımdır. Bu çıkış, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini ilan etme sürecinin başlangıcıdır. Mustafa Kemal, Anadolu’da yeni bir devletin kuruluşunu başlatmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmuştur.

3. Ulusal Birlik ve Dayanışmanın Güçlenmesi

Samsun’a çıkış, Türk milletinin ulusal birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin simgesidir. Mustafa Kemal, farklı bölgelerden gelen askeri ve sivil yetkililerle görüşerek milli mücadele için ortak bir çaba sergilemiştir. Bu çıkış, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde birlik ve beraberlik ruhunun güçlenmesine katkı sağlamıştır.

4. Dışa Bağımlılığa Karşı Duruş

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, dönemin uluslararası koşullarında önemli bir duruştur. İstanbul Hükümeti’nin işgal güçlerine karşı bağımsız bir politika izleyemediği bir ortamda, Mustafa Kemal bu duruma karşı çıkarak Türk milletinin egemenliğini savunmuştur. Bu çıkış, dışa bağımlılığa karşı Türk milletinin duruşunu ve bağımsızlık iradesini göstermiştir.

5. Modern Türkiye’nin Temellerinin Atılması

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, modern Türkiye’nin temellerinin atıldığı bir dönemin başlangıcıdır. Bu çıkış, Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneksel yapısını ve Batı’nın etkilerini bir araya getiren bir reform hareketinin başlangıcıdır. Mustafa Kemal, Türkiye’yi çağdaş bir devlet yapısı ve yönetim anlayışıyla yeniden inşa etme yolunda önemli adımlar atmıştır.

Sonuç olarak:

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Türk tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Bu olay, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin başlangıcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir süreç, ulusal birlik ve dayanışmanın güçlendiği bir dönem ve modern Türkiye’nin inşasının başlangıcı olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı Türk tarihinde ve ulusal kimlikte derin bir etkiye sahiptir.


Leave A Reply