Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir? Maddeler Halinde Cumhuriyetçilik İlkesi Açıklaması

4
Advertisement

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Cumhuriyetçilik ilkesi hakkında maddeler halinde ve detaylı bilgilendirme. Cumhuriyetçilik ilkesinin özellikleri maddeler halinde

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk, Milli Mücadele’nin başından beri her fırsatta egemenliğin ulusa ait olduğunu belirtiyordu. Bu amaçla saltanat kaldırılmış, cumhuriyet yönetimi gerçekleştirilmiştir. Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı milli egemenliğe ve kişi özgürlüğüne yani, demokrasiye dayanır.

 • a. Cumhuriyetçilik, bir yönetim ilkesidir. Çünkü cumhuriyet, bir devlet biçimidir.
 • b. Bir devlet şu üç temel öğeden oluşur: ülke, insan topluluğu (millet) ve egemenlik.
 • c. Cumhuriyetlerde egemenlik bir kişi ya da grubun elinde değil, milletin elindedir.
 • d. Millet egemenliğini, yine milletin seçtiği kişiler, millet adına kullanırlar.
 • e. Cumhuriyetlerin temel niteliklerinden biri, egemenliği kullananların seçimle belirlenmesidir. Bu bakımdan Cumhuriyet, demokrasinin gelişmesi için en ideal devlet biçimidir.

Atatürk, Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerinden taviz vermemiş ve bu ilkeyi siyasi parti tartışmalarının dışında tutmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerinden biridir ve Türk Devrimi’nin temel prensiplerinden birini oluşturur. Cumhuriyetçilik ilkesi, Türk milletinin egemenliği üzerine kurulu, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel yapı taşlarından birini oluşturur. İşte Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesinin detaylı açıklaması alt başlıklar halinde:

 1. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir: Cumhuriyetçilik ilkesinin temelinde, devletin yönetimine ilişkin kararların milletin iradesine dayanması yatar. Atatürk, bu ilkeyle birlikte monarşik yönetimden vazgeçilerek, Türk milletinin egemenliğine dayalı bir cumhuriyetin kurulmasını savunmuştur.
 2. Demokrasi ve Temsil: Atatürk’ün Cumhuriyetçilik anlayışı, demokratik bir yönetim biçimini benimsemektedir. Bu ilkeye göre, milletin temsilcileri tarafından seçilen hükümet, milletin iradesini yansıtmalı ve milletin çıkarlarını gözetmelidir.
 3. Hukukun Üstünlüğü ve Laiklik: Cumhuriyetçilik ilkesi, hukukun üstünlüğünü ve laikliği vurgular. Yani devletin dini bir otoriteye dayanmaması ve hukukun üstün olduğu bir düzeni savunur. Bu sayede bireylerin eşit ve özgür bir şekilde yaşamaları sağlanır.
 4. Sosyal Adalet ve Eşitlik: Atatürk, Cumhuriyetçilik ilkesi kapsamında toplumsal adaleti ve eşitliği önemsemiştir. Toplumun her kesimi arasında fırsat eşitliğinin sağlanması, yoksulluğun ve ayrımcılığın önlenmesi hedeflenmiştir.
 5. Milliyetçilik ve Birlik: Cumhuriyetçilik ilkesi, milli birlik ve bütünlüğü vurgular. Türk milletinin birliği ve beraberliği korunarak, ulusal kimliğin güçlendirilmesi amaçlanır.
 6. Devletçilik ve Ekonomik Bağımsızlık: Atatürk döneminde, Cumhuriyetçilik ilkesi çerçevesinde devletin ekonomik alandaki rolü büyütülmüş ve ekonomik bağımsızlık hedeflenmiştir. Devlet, ekonomik faaliyetlere yön vererek ülkenin kalkınmasını amaçlamıştır.
 7. Eğitim ve Kültür: Cumhuriyetçilik ilkesi, eğitim ve kültür alanında da büyük önem taşır. Atatürk, eğitimin laik ve bilimsel temellere dayandırılması, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur.

Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerinden biri olarak günümüzde de önemini korumaktadır. Bu ilke, Türkiye’nin modernleşme ve demokratikleşme süreçlerinde rehberlik eden bir ana ilkedir ve Türk milletinin egemenliğine dayalı bir devletin sürdürülebilirliğini sağlar.

Advertisement

4 yorum

Leave A Reply