Browsing: Tarih

Tarih İsfendiyaroğulları (Candaroğulları)

Candaroğulları Beyliği Tarihi (Kuruluşu, Hükümdarları ve Yıkılışı)

0

Candaroğulları Beyliğinin kuruluşu, Hükümdarları, Osmanlılarla akrabalıklar ve yıkılışı. Anadolu Beyliklerinden Candaroğulları Beyliği ile ilgili bilgi. CANDAROĞULLARI; Anadolu Türk Beylikleri’ndendir. Sonradan 8. hükümdarının adından ötürü «İsfendiyaroğulları» diye daha çok tanınmıştır. Bu hanedana sonuncu hükümdardan dolayı «Kızıl-Ahmedlular» da denilmiştir. Önceleri Candaroğulları diye anılan bu sülale, kurucusunun adını taşımaktaydı ki, diğer Anadolu Beylikleri de bu şekilde, kurucularının adını

Tarih Cenevizlilerin Haritası

Cenevizliler Kimlerdir? Osmanlı İle İlişkileri Nasıldı? Tarihleri

0

Cenevizliler kimlerdir? Cenevizliler kimlere denir, ne zaman ve nerede yaşamışlardır, tarihleri, haklarında bilgi. Cenevizliler; Osmanlıların Cenovalılara verdikleri addır. Ortaçağdaki deniz savaşları sırasında güçlü bir donanma oluşturan Cenevizliler, bu donanmayla Haçlı Seferleri’ne katılarak etkili oldular. 1099’da bağımsız San Giorgio Cumhuriyeti’ni kurdular. Denizdeki güçleri nedeniyle doğu limanlarında ayrıcalıklar elde edip 12. yüzyılda ilk komandit ortaklıkları ve deniz

Tarih Stone Henge

Cilalı Taş Devri’nin Özellikleri ve İnsan Yaşamı O Dönemde Nasıldı?

0

Cilalı Taş Devri nedir? Cilalı Taş Devri’nin (Neolitik Çağ) özellikleri, tarihi, kalan eserler hakkında bilgi. Cilalı Taş Çağı, insanlığın en büyük evrim dilimini oluşturur. Önceleri avlanarak, çevresindeki yenilebilir besinleri toplayarak, mağaralarda, kaya sığınaklarında barınıp göçebe bir yaşam süren tüketici insan topluluklarının yaşamında bu çağda önemli değişiklikler oldu.Bu çağın en önemli özelliği, insanların avcılık ve toplayıcılıkla

Tarih İstanbul Direklerarası

Direklerarası’nın Kültür ve Sanat Kokan Tarihi Hakkında Bilgiler

0

Direklerarası nerededir? Eski İstanbul ile ilgili bilgi, Eski İstanbul’da kültür, sanat eğlence mekanları. Direklerarası ile ilgili bilgi. İstanbul’un XIX. Yüzyıldaki en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biridir. Eskiden Vezneciler – Şehzadebaşı yolunun Onaltımart Şehitleri ve Dedeefendi caddeleriyle birleştiği noktalar arasında kalan bölümüne, her iki yanda yer alan kagir dükkânların önündeki alçak mermer sütunlar üzerine oturtulmuş re-vaklardan

Tarih Cönk Nedir? Cönk Örnekleri ve Cönk Defterlerinin Özellikleri Nelerdir?

Cönk Nedir? Cönk Örnekleri ve Cönk Defterlerinin Özellikleri Nelerdir?

0

Cönk ne demektir? Elyazması derleme defteri olan Cönk defterlerin özelikleri, cönk örnekleri nelerdir, cönk hakkında bilgi. Cönk; geçmiş dönemlerde kullanılmış elyazması derleme defterleridir. Adının Malezya’daki uzun, ince yelkenli gemiden geldiği; biçimiyle olduğu kadar içeriğinin karışıklığıyla da ona benzediği konusunda değişik yorumlar vardır. Genellikle doğaçtan (irticai) yaratan, eserini saz ve ezgi eşliğinde sözlü olarak yayan halk

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilalinin Öncüleri ve Önemli İsimleri Kimlerdir?

0

Fransız İhtilali’nde yer alan önemli kimseler kimlerdir? Fransız İhtilali’nin öncüleri ve İhtilal’deki yerleri hakkında bilgi. Fransız İhtilali’nin Öncüleri ve Önemli İsimleri Fransız Devrimi’ne çok sayıda insan karışmıştır. Aşağıda o dönemin kraliyet mensupları, devrimcileri ve diğer nüfuzlu kişilerinin listesini ve etkilerini bulabilirsiniz. Kraliyet Mensupları Fransa Kralı Louis XVI – Fransız Devrimi başladığında Louis XVI Fransa kralı

İnkılap Tarihi Erzurum Kongresi'nde Temsil Edilen Yerler

Erzurum Kongresinin Amacı, Kararları ve Önemi Hakkında Bilgiler

0

Kurtuluş Savaşımızı öncesi önemli bir mihenk taşı olan Erzurum Kongresi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Erzurum Kongresinde alınan kararlar ve kongrenin önemi hakkında bilgiler. ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) Şark Vilayetleri, Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin çağrısı üzerine toplandı. Cemiyet, ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bu kongreyi toplantıya

Tarih Fransa İhtilali

Fransız Devrimi Ne Zaman, Nasıl ve Neden Yapıldı? Nasıl Sonlandı?

0

Fransız Devrimi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Fransız Devrimi’nin tarihi, özellikleri, öncüleri ve sonuçları hakkında bilgi. Fransız Devrimi; 1789’da başlayarak Fransa’da 10 yıl süren büyük devrimdir. 18. yüzyılda Fransa’da yönetime mutlak monarşi egemendi. Soyluların ve din adamlarının ayrıcalıkları büyüktü. Halk için özgürlük ve eşitlik yoktu. Endüstrinin ve burjuvazinin gelişmesi, topluma yeni bir düşünce anlayışı getirmişti.

Tarih Hollanda Doğu Hindistan Şirketi - Erken Küresel Bir Şirketin Yükselişi ve Düşüşü

Hollanda Doğu Hindistan Şirketi – Erken Küresel Bir Şirketin Yükselişi ve Düşüşü

0

Hollanda’da Verenigde Oostindische Compagnie veya VOC olarak adlandırılan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, asıl amacı 17. ve 18. yüzyıllar arasında ticaret, keşif ve kolonizasyon olan bir şirketti. 1602 yılında kuruldu ve 1800 yılına kadar faaliyetlerine devam etti. İlk ve en başarılı uluslararası şirketlerden biri olarak kabul ediliyor. Hollanda Doğu Hindistan Şirketi zirvesinde birçok farklı ülkede karargah

Tarih Hz. Muhammed Savaş

Hz. Muhammed Dönemi Savaşları – Nedenleri Sonuçları ve Fethedilen Yerler

0

Hz. Muhammed döneminde hangi savaşlar yapılmıştır, nasıl sonuçlanmıştır? Hz. Muhammed’in katıldığı savaşlar hakkında bilgi. HZ. MUHAMMED DÖNEMİ YAPILAN SAVAŞLAR BEDİR SAVAŞI (624) Müslümanlar, Mekke’de bıraktıkları mallarını Kureyş kervanına el koyma ile karşılamak isteyince putperestler harekete geçmişlerdir. Bu mücadele Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Önemi ve Sonuçları O Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferidir. O İslamiyete katılım artmıştır.

Tarih II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

II. Meşrutiyet’in İlanı ve Sonuçları – Madde Madde 2. Meşrutiyet Dönemi

0

II. Meşrutiyet ne zaman ve neden ilan edilmiştir? 2. Meşrutiyet’in ilanı, sonuçları, 31 Mart Olayı ve 2. Meşrutiyet Dönemi hakkında bilgi. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1908-1918) Meşrutiyet, hükümdar ile birlikte bir meclisin ülke yönetiminde bulunmasıdır. Osmanlı Devleti’nde I. Meşrutiyet, 23 Aralık 1876’da Jön Türklerin baskısıyla II. Abdülhamit tarafından ilan edilmişti. İlk Osmanlı Mebusan Meclisi 20 Mart

Tarih İpek Yolu

Tarihteki Önemli Ticaret Yolları Hangileridir? Ticaret Dışındaki Etkileri Neler?

0

Tarihteki önemli ticaret yolları nelerdir? Kral yolu, ipek yolu, baharat yolu nerededir, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Tarihteki Önemli Ticaret Yolları Ticaret yolları sadece malların taşındığı ve alışveriş faaliyetlerinin yapıldığı güzergâhlar değildir. Aynı zamanda ülkeler ve toplumları kültürel, teknolojik ve idari olarak etkileyen, geliştiren, değiştiren tanıştıran ulaşım hatlarıdır. İşte bu yollardan biri de İpek Yolu’dur. İpek

Yakın Tarih Çırağan Sarayı

Çırağan Saray Ne Zaman Yapıldı? Mimari Özellikleri ve Tarihçesi

0

Çırağan Sarayı nerededir? Çırağan Sarayı’nın tarihçesi, mimarisi, özellikleri, Çırağan Sarayı hakkında bilgi. Çırağan Sarayı; İstanbul Boğaziçi’nde, Beşiktaş ile Ortaköy arasında saraydır. 17. yüzyıl başında Kazancıoğlu Bahçesi diye adlandırılan yeri IV. Murat kızı Kaya Sultan’a; III. Ahmet de Sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa ile kızı Fatma Sultan’a verdi. Çırağan şenlikleri burada yapıldığından yalıya Çırağan Yalısı adı verildi.

Tarih Friglerin Özellikleri (Kısaca)

Frigler Ne Zaman ve Nerede Kuruldu? Tarihçeleri ve Özellikleri

0

Frigler ne zaman ve nerede kurulmuş bir medeniyettir? Friglerin özellikleri, tarihleri, tarihteki yerleri hakkında bilgi. Frigler; Orta Anadolu’da Kızılırmak ve Konya bölgeleri ile Tuz Gölü’ ne kadar uzanan yörede yaşamış olan ilkçağ topluluğudur. Yaşadıkları bölgenin kesin sınırlarını saptamak zordur. Yaklaşık olarak sınırları şöyle çizilebilir: Hellenistik Çağ’da Frigya Epiktetos (Küçük Frigya) adını taşıyan ve Friglerce kutsal

Tarih Bursa Ulu Cami

Bursa Şehrinin Tarihçesi ve Tarihi Yerleri – Bursa’yı İlk Kim Fethetti?

0

Bursa ilinin tarihi, tarihçesi. Bursa ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Bursa’yı ilk kim Türk topraklarına kattı? BURSA TARİHİ; Kent, İÖ 6. yüzyılda Bitinya Kralı Prusias tarafından kuruldu. Kentin adı da kurucusu Prasias’tan Prusa biçimini aldı; Türkler tarafından Bursa’ya dönüştürüldü. İÖ. 74’te Bitinya, Kralı IV. Nikomedes’in ölümüyle ülkesi vasiyeti üzerine Roma imparatorluğuma bağlandı.

Tarih Büyük Hun İmparatorluğu Haritası

Büyük (Asya) Hun Devletinin Özellikleri Nelerdir? Hükümdarları ve Dönemleri

0

Büyük Hun Devleti ya da Asya Hun Devletinin özelliklerinin maddeler halinde sıralanması, Asya Hun Devletinin hükümdarları ve dönemleri hakkında bilgi. Büyük (Asya) Hun Devleti Özellikleri Maddeler Halinde Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı devlet olan Hunlar, Göktürk ve Uygurların atalarıdır. Hunlar tarihte ilk kez bütün Türkleri bir bayrak altında toplamışlardır. M.Ö. 3 Yüzyıldan itibaren bir Hun

Tarih

Oasis Teorisi Nedir? Arkeolojideki Oasis Teorisinin Özellikleri Gerçekler

0

Oasis Teorisi Nedir? Arkeolojideki Oasis Teorisinin özellikleri, dayandığı gerçekler ve üzrinde çalışma yapan bilim adamları. Oasis Teorisi Nedir? Oasis Teorisi, arkeolojide temel bir kavramdır ve tarımın kökenleri ile ilgili temel hipotezlerden birine atıfta bulunur. İnsanlar, bitkileri ve hayvanları evcilleştirmeye başlarlar çünkü iklim değişikliği onlara bunu mecbur kılmıştır. İnsanların avcılıktan ve toplanmadan, çiftçiliğe geçiş yapması, hiçbir

Tarih ayasofya

Bizans ve Osmanlı Döneminde Ayasofya ve Ayasofya’nın Efsaneleri

0

Bizans ve Osmanlı döneminde Ayasofya’nın durumu nasıldı? Ayasofya’nın yapısı içinde bulunan türbeleri ve Ayasofya efsaneleri hakkında bilgiler. AYASOFYA İstanbul’daki Bizans eserlerinin en ünlüsüdür. Kilise olarak yapılmış, Fatih İstanbul’u alınca camiye çevrilmiştir. Bugün bir müzedir. Ayasofya’nın ilk defa, Roma İmparatoru Büyük Konstantinos’un imparatorluk merkezini Byzantion’a (İstanbul’a) getirerek şehri onarmaya başladığı sıralarda (M. S. 326) kurulduğu kabul

Tarih Avrupa Hun Devleti Haritası

Avrupa Hun Devleti Özellikleri – En Parlak Dönemi Atilla Hakkında

0

Büyük Hun Devletinin yıkılışından sonra başlayan göçler yolu ile Avrupa’ya ulaşan Hunların kurduğu Avrupa Hun Devleti özellikleri, Atilla dönemi. Avrupa Hun Devleti • 4. Yüzyılın ortalarından sonra Volga ırmağının ötelerinden gelen Hunlar, ilk önce Alanlarla çarpıştılar. Daha sonra Ostrogot devletini yıkan Hunlar, Vizigotları da yenerek Roma İmparatorlugu’nun Tuna sınırına ulaştılar. • 434’te başa geçen Atilla,

Tarih Ayasofya

Ayasofya Ne Zaman ve Nasıl Yapıldı? Ayasofya’nın Yapılış Hikayesi

0

Ayasofya ne zaman yapıldı? Ayasofya’nın anlamı nedir? Ayasofya’nın tarih boyunca yapılışı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Ayasofya’nın Yapılış Hikayesi Ayasofya (Yunanca Hagia Sophia “Tanrısal Bilgelik“), İstanbul’da Sultanahmet semtinde, dünya mimarlık tarihinin en önemli birkaç yapıtından biri sayılan Bizans kilisesi. İlk kez Constantinus zamanında yapımına başlanarak, onun oğlu Constantius zamanında, 360’ta bitirildi. (Bazı bilim

Tarih Peloponnesos Savaşı

Peloponnesos Savaşı Sebepleri, Savaş Esnasında Yaşananlar ve Sonucu

0

Peloponnesos savaşı ile ilgili detaylı bilgi. Peloponnesos savaşı sebepleri, her iki tarafın savaş gücü, İyonya savaşı kısacası Peloponnesos ile ilgili herşey Savaşın Nedenleri : Peloponnes harbinin nedenleri Eski Çağdan beri tarihçiler arasında bir çok tartışmalara yol açmıştır. M.Ö. 431 yılına doğru partilerin üstünde büyük bir devlet adamı düzeyine ulaşmış olan Perikles gerek sağ, gerek sol

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilali Ne Zaman ve Neden Olmuştur? Önemi Nedir?

1

Fransız İhtilali ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Fransız İhtilali’nin sebepleri, tarihi ve önemi hakkında bilgi. Fransız İhtilali; tarihin dönüm noktalarından biridir. Bazı tarihçiler Yeniçağ’ı “İhtilal’e kadar” ve “İhtilal’den sonra” olmak üzere ikiye ayırırlar, 1789’dan sonraki devreye “Yakınçağ” derler. 1789 Fransız İhtilali’ni hazırlayan sebepler çeşitlidir. XVIII. yüzyılda Fransa’da yetişen filozoflar, İngiltere’de yetişen ekonomi nazarıyecileri, insan hakları

İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İşgal Edilen Yerler

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Maddeleri Nelerdir? Ne Zaman Yapılmıştır?

1

Mondros Ateşkes Antlaşması (Mütarekesi) ne zaman ve kimler arasında yapıldı? Mondros Antlaşmasının önemi ve maddeleri nelerdir? Mondros Ateşkes Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri (Fransa, İngiltere, İtalya) arasında yapılan silah bırakma antlaşmasıdır (30 Ekim 1918). Savaş sonuna doğru İttihat ve Terakki Hükümeti, Talat Paşa’nın istifası üzerine görevden çekildi. Yeni hükümeti kuran

Tarih ayasofya

Ayasofya Nedir? Neden Önemlidir? Tarihi ve Mimari Geçmişi

4

Ayasofya neresidir? Ayasofya cami, Ayasofya müzesi özellikleri, Ayasofya’nın mimari özellikleri, yapısı, tarihçesi ile ilgili bilgi. Ayasofya Hakkında Bilgi Ayasofya; İstanbul’da yapılmış en büyük Bizans kilisesidir. Hagia Sophia İstanbul’un fethine (1453) kadar kilise olarak kaldı, fetihten sonra camiye dönüştürüldü, 1934’te Atatürk’ün buyruğuyla müze oldu. Bugünkü Ayasofya, aynı yerde, aynı addaki üçüncü yapıdır. İlk Ayasofya 15 Şubat

Tarih Osmanlı Döneminde Matrak Oyunu

Osmanlı İmparatorluğu Tarihinin İlkleri Nelerdir? Maddeler Halinde

2

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar yaşadığı ilkler, ilk anayasa, ilk kağıt para, ilk halife, ilk başkent, Osmanlının ilkleri. 1.İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. 2.Osmanlıların ilk başkenti SÖĞÜT dür. 3.Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur. 4.İLK Osmanlı veziri ALAADDİN PAŞA dır. 5.İLK vakfı ORHAN BEY kurdu. 6.İLK düzenli ORDU ORHAN BEY

Tarih türkler

Türklerin Kökeni Nereye Dayanır? Türk Adının Anlamı ve Kökeni Nedir?

2

Türk ne demek? Türklerin kökeni ve ilk Türklerin yaşamı nasıldır, kökenleri nereye dayanır? Türk adının anlamı ve kökeni nedir, hakkında bilgi. Türkler Türkler yeryüzünde yaşayan milletlerin en eskilerinden, en kalabalıklarından biridir. Çok geniş bir alana yayılmışlardır. Dünyadaki bütün milletler toplu olarak gözden geçirilirse, Türkler’in çokluk bakımından dördüncü, beşinci sırayı aldıkları görülür. Türk Kelimesi Türk kelimesi

İnkılap Tarihi Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi Ne Zaman ve Neden Yapılmıştır? Kimler Katılmıştır?

2

Erzurum Kongresi ne zaman ve neden yapılmıştır? Kongreye kimler katılmıştır? Erzurum Kongresinin önemi, kongrede alınan kararlar. Erzurum Kongresi ile ilgili bilgi. ERZURUM KONGRESİ, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 arasında Erzurum’da toplanan kongre. Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’nde belirtilen kararlar doğrultusunda Sivas’ta yapılması kararlaştırılan ulusal çaplı kongre öncesinde 10 Temmuzda,

İnkılap Tarihi Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin Getirdikleri Nelerdir? Yenilikleri ve Kazandırdıkları

2

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile siyasal, toplumsal, hukuk, eğitim ve ekonomi alanında ne gibi yenilikler gelmiştir? Cumhuriyetin kazandırdıkları nelerdir? 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu adeta müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922’de hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’yla yönetim bağları

Tarih Pers Krallığı Haritası

Büyük Bir Medeniyet Kurmuş Pers İmparatorluğu Hakkında Bilgiler

2

Persler kimlerdir? Persler ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Perslerin tarihi, kültürel özellikleri, din ve sanatı hakkında bilgi. PERSLER;İÖ 550-330 yılları arasında İran’da saltanat süren hanedandır. İÖ 7. yüzyılda yaşadığı varsayılan efsanevi atası Akhamanış’tan ötürü Pers dilinde Akhamanışlar adıyla geçer. Akhamenidler soyundan gelen II. Kyros, Medleri Harran’dan çıkarmak isteyen Babilli Nabonid ile anlaşarak Med imparatoru Astyages’e

Tarih Ulubatlı Hasan'ın Kimdir? Nasıl Şehit Düşmüştür? Ulubatlı'nın Hikayesi

Ulubatlı Hasan Kimdir? Nasıl Şehit Düşmüştür? Ulubatlı’nın Hikayesi

2

Ulubatlı Hasan Kimdir? İstanbul’un Fethi esnasında Ulubatlı Hasan’ın etkisi ne olmuştur? Nasıl şehit düşmüştür? Ulubatlı Hasan ve İstanbul’un Fethi’nin hikayesi. Ulubatlı Hasan İstanbul’un fethi sırasında surların üstüne ilk çıkan Türk askeridir. Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı Ordusu İstanbul’u kuşattıktan kısa bir süre sonra saldırı sırasında; Ulubatlı Hasan adlı iri yarı bir yeniçeri surları tırmanmaya başladı.

Tarih Sart Harabeleri

Manisa’nın Tarihçesi ve Manisa’da Yer Alan Tarihi Yer ve Eserler

0

Manisa ilinin tarihi, tarihçesi. Manisa’nın antik dönemlerden günümüze tarihçesi, şehre hakim olan uygarlıklar ve tarihi eser ve yerler. MANİSA TARİHİ; Manisa Bölgesi, Ege-Hitit kültürlerinin etkisinde kalmıştır. Hititlerden sonra Manisa’yı da kapsayan Lydia Bölgesi’nde İÖ 1185-680 arasında Heraklid ya da Tylonid Hanedanı egemen oldu. 680’de başa geçen Mermnad Hanedanı egemenliğini yıkılışa kadar sürdürdü (İÖ 546). Bölgenin

Tarih İstanbul'un Fethi

İstanbul’un Fethi İle İlgili Yazı – İstanbul’un Fetih Hikayesi Yaşananlar Tarihi

11

İstanbul ne zaman ve nasıl, kim tarafından feth edilmiştir? İstanbul’un fethi önemi hakkında yani İstanbul’un Fethi ile ilgili yazı. İstanbul’un Fethi; Bizans İmparatorluğu 1000 seneden fazla İstanbul surları içinde yaşıyor, şehir Hristiyanlığın Roma’dan sonra ikinci derecede önemli merkezi sayılıyordu. Kalın ve aşılmaz surlar içinde Bizans, artık iyice zayıflamış, insanlar dini ve ahlâki bir karanlığın içine düşmüşlerdi.

Tarih Divan-ı Humayun

Osmanlı’da Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri Nelerdir?

11

Osmanlıda Divan-ı Hümayun, özellikleri, görevleri, kuruluşu ve üyeleri ile ilgili bilgi. Divan-ı Hümayun üyelerinin isimleri ve görevleri nelerdir? Osmanlı Devleti’nde, hem toplantının kendisi hem de toplantı yapılan yer bu kelime ile karşılanıyordu . Divan denildiğinde, bize ilk önce merkez teşkilatındaki Divan-ı Hümayun’u çağrıştırır. Devlet merkezindeki başka kurullar ve yine eyaletlerdeki valilerin meclisleri de divan olarak

Tarih Magna Carta Nedir? Önemli Maddeleri ve Antlaşmanın Önemi, Tarihi

Magna Carta Nedir? Önemli Maddeleri ve Antlaşmanın Önemi, Tarihi

0

Magna Carta nedir? Tarihin en ünlü antlaşması Magna Carta’nın maddeleri, antlaşmanın önemi, tarihi, hakkında bilgi. Magna Carta; 1215’te İngiltere Kralı Yurtsuz John ile soylular arasında imzalanan ve kralın haklarını sınırlayan ilk antlaşmadır. Krallık iktidarı ile feodal beyler arasındaki mücadeleden doğdu. İngiliz kralları, Normanların İngiltere’yi kuşatmalarından (1066) başlayarak iktidarlarını derebeylerin zararına geliştirmeye başlayınca baronlar buna karşı

Yakın Tarih Sonradan Müstecip Onbaşı ismini almış olan Fransız Turquoise denizaltısı

Denizaltının Tarihçesi – Denizaltıların Dünyada ve Türkiye’de ki Gelişimi

0

Denizaltı tarihine kısa ve özet bir bakış. Denizaltını kim icat etti, tarihçesi, tarihteki gelişimi, Türk denizaltıcılığı ve gelişimi Denizaltının Tarihi; İlk denizaltıyı 1620’de Alman Cornelius Drebbel’in yaptığı kabul edilir. Bu, kürek yardımıyla sualtında ya da su üzerinde ilerleyebilen deriyle kaplı geniş bir tekneydi. 18. yüzyılda birçok denizaltı tipi geliştirildi. Bunlardan Turtle (Kaplumbağa) adlı olan tek

Tarih Pantheon Tapınağı

Tapınak Nedir? Tarihteki Mısır – Yunan ve Roma Tapınakları Hakkında Bilgi

0

Tapınak nedir? Tapınakların özellikleri nelerdir? Tarihteki Mısır, Asur, Yunan ve Roma tapınaklarının özellikleri, hakkında bilgi. Tapınak; İçinde Tanrı’ya ibaret etmek amacıyla gerçekleştirilmiş yapıdır (mabet de denir). Tapınak, özellikle Eskiçağ dinleri olan Yahudi, Yunan, Hindu, Mısır, Roma, Asya ya da Kolomböncesi dinlerinin ibadet yerlerini belirtmek için kullanılır: Bu yapılar arasında Kudüs Tapınağı, Luksor Tapınağı, Olympia’daki Zeus,

Tarih Danişmentoğulları Beyliği Haritası

Danişmentoğulları Beyliği (Danişmentliler) Tarihi, Kuruluşu ve Dönemi Olayları

0

Danişmentoğulları beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Danişmentoğulları beyliği tarihi, özellikleri hakkında bilgi. Danişmentoğulları Beyliği; Anadolu Türk Beyliğidir (1071-1171). Kurucusu Danişment Gazi’dir. Amasya, Tokat, Sivas, Niksar, Malatya ve Yozgat yörelerinde egemenlik kurdu. Danişmen Gazi 1104’te I. Kılıç Arslan tarafından öldürülünce beyliğin başına oğlu Emir Gazi geçti. Emir Gazi, bey olur olmaz öteki dokuz kardeşini hemen öldürttüyse

Tarih Muş Kalesi

Geçmişi Urartulara Dayanan Muş Şehrinin Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Geçmişi Urartular dönemine kadar uzanan Muş ilinin tarihi, tarihçesi. Muş ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. MUŞ TARİHİ; Muş, tarih çağlarına Hurri-Mitanni egemenliğinde girdi. Varto’ nun 20 km güneydoğusunda yer alan Kayalıdere’de Urartulara ait kale ve tapınak ortaya çıkarıldı. İÖ 546’da kent Perslerin eline geçti ve 200 yıl kadar bu devletin egemenliğinde kaldı.

1 2 3 4 5 18