Browsing: Tarih

İnkılap Tarihi Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Uşi Antlaşması Hakkında Bilgi

0

Trablusgarp savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? İtalya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan Trablusgarp savaşı sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi. Trablusgarp Savaşı (1911-1912) Nedenleri: İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp topraklarını savunamayacak durumda olması Trablusgarp’ın İtalya’ya yakınlığı Bölgeyle karadan irtibatı kopmuş olan Osmanlı Devleti bölgeye gönüllü subayları gizlice göndererek halkı direnişe geçirmeye çalışmıştır.

Tarih Minyatür

İlk Müslüman Türk Devletlerinin Genel Özellikleri Nelerdir?

0

İlk Müslüman Türk devletlerinde kültür, medeniyet, sanat, ordu, bilim, yazı, edebiyat, eserler, hukuk ve toprak yönetimi hakkında bilgi. İlk Müslüman Türk Devletlerinin Genel Özellikleri İlk Müslüman Türk devletlerinde hutbe okutmak ve para bastırmak bağımsızlık alametlerinden sayılmıştır. Devletin başında “Sultan” ünvanını taşıyan hükümdarlar görev almıştır. Sultanın başlıca görevleri ülkeyi adaletli bir biçimde yönetmek, halkın refahını artırmak, orduya

Tarih Sart Harabeleri

Sart (Sardis ve ya Sardes) Antik Kentinin Tarihçesi ve Harabeleri Hakkında Bilgi

0

Sart (Sardes) Nerededir? Sart Antik kentinin tarihçesi, yaşayan medeniyet, tarihi eserleri, Sardes tarihi hakkında bilgi. Sart (Sardis – Sardes) Antik Kenti: Lidya Krallığı’nın başkentidir. Manisa İli’nin Salihli İlçesi sınırlan içinde yer alır. Tarihi: İÖ 1300’lerde kurulduğu saptanan kent, 1200’lerde yakılıp yıkıldı. Herodotos’un bildirildiğine göre, Troya Savaşı’ndan sonra kendilerine yeni yerleşme alanları arayan Yunanlılardan bir kol, İÖ

Tarih Sasani İmparatorluğu

Sasaniler Kimlerdir? Devletleri Ne Zaman Kuruldu ve Ne Zaman Yıkıldı?

3

Sasaniler kimlerdir? Sasaniler hangi dönemde, nerede yaşamışlardır? Sasani İmparatorluğu ne zaman kuruldu ve yıkıldı? Sasanilerin özellikleri ve hakkında bilgi. Sasaniler; İran’da egemenlik kurmuş bir hanedandır (227-642). Daha önce Parthların egemen olduğu İran’daki bu hanedanı yıkan I. Ardaşir (227-240), dedesi Sasan’ın adını hanedana verdi. Yerine geçen oğlu I.Şahpur (240-271), Roma’nın elinde bulunan Mezopotamya ve Suriye’nin tümünü ele

Tarih Selçuklularda Devlet Teşkilatı

Selçuklularda Devlet Yönetimi, Yapısı, Teşkilatlanması Hakkında Bilgiler

7

Selçuklularda devletin yapısı, teşkilatlanması, yönetim şekli nasıldır? Selçuklularda devlet anlayışı ve yapıların kısa açıklamalarının yer aldığı sayfamız. Selçuklular devlet kurmadan önce, eski gelenek ve törelere bağlı bir ulustular. İslam dinini kabul ettikten sonra, yönetsel bir ikilemin içine sürüklendilerse de eski töre ve yönetim biçimlerini uygulamanın yanı sıra İslami bir anlayışla, ülke yönetimini örgütlemede, başarılı oldular.

İnkılap Tarihi Moskova Antlaşması

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) Ne Zaman, Kimlerle Yapılmıştır? Önemi Nedir?

1

Moskova Antlaşması ne zaman ve hangi ülkeler arasında gerçekleşmiştir? Moskova Antlaşmasının önemi, maddeleri ve hakkında bilgi. Moskova Antlaşması; Sovyetler Birliği ile Ankara Hükümeti arasında imzalanan antlaşmadır (16 Mart 1921). 1917 Ekim Devrimi’nden sonra, SSCB’de yaşanan değişmeler, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla yeni bir devlet kuracağını tüm dünyaya açıklayan Ankara Hükümeti’nin yararına ilişkilerin gelişmesine yol açtı. Kurtuluş

İnkılap Tarihi Mustafa Kemal Atatürk

“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri” emri hangi savaşta söylenmiştir?

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri” emri hangi savaşta ne zaman ve hangi şartlar altında söylenmiştir? Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” emrini Başkomutanlık Meydan Savaşı sonunda 1 Eylül 1922’de vermiştir. Büyük taarruzun hazırlıkları 1922 yılı ağustos içinde iyice hızlanmıştı. Atatürk komutanlarla gizli görüşmeler yapıyordu. Zaten daha haziran ayında taarruz

Tarih sümer

Sümer Uygarlığının Özellikleri, Sümerlerin Sanatı Hakkında Bilgi

0

Sümerler ne zaman, nerede yaşamışlardır? Sümerlerin, Sümer uygarlığının özellikleri, tarihçesi, Sümerlerin sanatı hakkında bilgi. SÜMERLER, Mezopotamya’da bugünkü Irak’ın güney kesimlerinde, M.Ö. 4.000 yıllarında yaşamış, uygarlıkta çok ileri gitmiş eski bir millettir. Sümerler’in bağlı oldukları ırk topluluğu bugün kesin olarak çözülmüş değildir, Sumerler’in, Mezopotamya’ya Orta Asya’dan göç ettikleri, dil ve bazı gelenekler bakımından, tarihte Türk adı

Tarih hitit tanrıları

Hitit Uygarlığının Özellikleri (Hukuk, Dil, Din, Sanat, Ordu, Yazı ve Kültür)

0

Hitit uygarlığında devlet yönetimi, ordu, hukuk, din, dil ve sanat dallarının özellikleri nelerdir? Hitit uygarlığının kültürü hakkında bilgi. Devlet Yönetimi: Yönetimin başı kraldı. Labarna ya da Tabama sanını taşıyan bu krallar, imparatorluk döneminde bu unvanların yanında “Güneşim” unvanını da kullandılar. Eski devlet döneminde kral kendinden sonra gelecek veliahtı kendi seçerdi. İmparatorluk döneminde Telipinu fermanına göre

Tarih Geç Hititler Haritası

Geç Hitit Dönemi, Hititlerden Sonra Kurulan Geç Hititler Tarihleri ve Özellikleri

0

Geç Hititler kimlerdir? Geç Hititler dönemi, kurulan geç Hitit devletleri, özellikleri, sanat anlayışları ve tarihteki yeri hakkında bilgi. Geç Hititler Geç Hititler; Hitit İmparatorluğu’nun Deniz Kavimleri adı verilen topluluklar tarafından İÖ 1190’da yıkılmasından sonra, Tuz Gölü’nden Akdeniz’e, Tuz Gölü’nden Malatya’ya, Malatya’dan Kargamış’a kadar çizilen sınırlar içinde Hititler, küçük kent devletçikleri kurdular. Hitit İmparatorluğu’nun yakılmasından sonra

İnkılap Tarihi Türk Harf Devrimi

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar (Devrimler) ve Açıklamaları

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim ve kültür alanında yaptığı devrimler, inkılaplar nelerdir? Bu inkılapların tarihleri, açıklamaları ve nedenleri. TEVHİD-İ TEDRİSAT (ÖĞRETİM BİRLİĞİ) KANUNU (3 Mart 1924) Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, diğer kurumlar gibi eğitim kurumlan da büyük bir çöküntü içindeydi. Osmanlı Devleti’ndeki eğitim kurumları olan medreseler, kuruluş ve yükselme dönemlerinde gerek eğitim kadrosu, gerekse programları bakımından

İnkılap Tarihi 1870 Berlin Antlaşmasına göre Osmanlı Devletinin batı topraklarında ortaya çıkan siyasi tablo

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Siyasi Durumu Nasıldı? Siyasi Olaylar ve Savaşlar

0

19. yüzyılda Osmanlı devletinin siyasi durumu nedir? 19. yüzyıl Osmanlı Devleti ile diğer Avrupa devletleri arasındaki siyasi olaylar, isyanlar ve sonuçları hakkında bilgiler. Avrupa Devletleri’nin Osmanlı İmparatorluğu’na Yönelik Amaçları; Rusya: Tek başına Osmanlı Devletine egemen olmak, Bunu gerçekleştiremezse, Avrupa devletlerinden biri ya da birkaçı ile birlikte Osmanlı Devleti’ni paylaşmak, Osmanlı Devleti’ni himayesi altına almak, Bu

Tarih Kelt Sembolü

Keltler Kimdir? Nerede ve Ne Zaman Yaşamışlardır? Tarihçeleri

0

Keltler kimdir? Keltler nerede ve ne zaman yaşamışlardır? Keltlerin özellikleri, tarihleri hakkında bilgi. Keltler; yaklaşık İÖ 2.000’den, İÖ 1. yüzyıla kadar çoğunlukla Avrupa Kıtası’na yayılmış, ortak Hint-Avrupa dil ve kültürüyle bağlı topluluklar grubudur. Başlıcaları: Galler (Fransa), Galatlar (Galatya), Belgaeler (Belçika), İrlandalılar, İskoçlar ve Welshler’dir (Galler). Keltler, İÖ 6. yüzyılda Yunanlı coğrafyacılarca, Marsilya’nın kuzey bölgesinde yaşayan

Yakın Tarih 2 Dünya Savaşı

20. Yüzyılda Neler Oldu? Tarihi Olaylar ve Yaşanan Gelişmelerin Özeti

0

20. yüzyılda Türkiye ve Dünyada neler yaşanmıştır? 20. Yüzyıl tarihi olayları, icatları, gelişmeleri, açıklamaları, hakkında bilgi. Dünya 20. yy. da soluk kesici bir hızla değişti. Uçan makineleri icat ettik, birçok hastalığa çare bulduk, uzaya yolculuk ettik ve yeryüzünün çevresine saniyede sözcükler ve resimler yolladık. 1900’de çoğu kişi köylerde yaşıyordu. Önemli şehirler çok küçüktü. Yüzyıl boyunca

Tarih Celali İsyanları

17. Yüzyıl Osmanlı Devleti İsyanları Nedenleri ve Sonuçları (İstanbul ve Celali İsyanları)

0

17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen isyanlar nelerdir? İstanbul, Celali ve Eyalet isyanları nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler. XVII. YÜZYILDAKİ OSMANLI DEVLETİ İSYANLAR Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin sarsılması sonucunda çok sayıda isyan çıkmıştır. İstanbul İsyanları (Merkezi – Askeri İsyanlar) İstanbul’da, genellikle Yeniçerilerin çıkardığı, zaman zaman medrese öğrencileri ve halkın da desteklediği isyanlardır. İstanbul İsyanları’nın Nedenleri

Tarih 16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu

17. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Olayları, İlişkileri, Savaşları ve Tarihi Hakkında Bilgiler

0

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin siyasi tarihi, dış ilişkiler, yapılan savaşlar, antlaşmalar ve sonuçları hakkında bilgi. XVII. YÜZYILDAKİ OSMANLI DEVLETİ SİYASİ OLAYLAR Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda kendisinin Avrupa’dan üstün olduğunu düşündüğü için sınırlarını genişletme politikasına devam etmiştir. Bu dönemde İran, Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya ile uzun süren mücadelelere girişmiştir. Bu savaşlarda eskisi kadar güçlü olunmamasının

Tarih Karlofça Antlaşması

Karlofça Anlaşması Ne Zaman, Kimler Arasında Oldu? Önemi, Sonuçları

0

Karlofça Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Karlofça Antlaşması nedenleri, sonuçları, önemi hakkında bilgi. Karlofça Antlaşması; Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme döneminin başlangıcını oluşturan ve imparatorluk tarihinde en ağır koşulları içeren antlaşmadır (26 Ocak 1699). 1683′ te girişilen İkinci Viyana Kuşatması karşısında Avrupalı Hristiyan devletleri bir araya getiren Kutsal İttifak sonucu, yenilgiye uğrayan Osmanlı Orduları, dört

Tarih Karlofça Antlaşması

Karlofça Antlaşması Osmanlıların Siyasetinde ne gibi Değişikliklere Neden Olmuştur?

0

Osmanlı tarihinde; Osmanlı aleyhine imzalanan ilk anlaşma olan Karlofça Anlaşması Osmanlı siyasetinde ne gibi değişikliklere neden olmuştur? KARLOFÇA ANTLAŞMASI, Osmanlı ile Almanya, Venedik ve Lehistan arasında 26 ocak 1699’da, Rusya ile de 14 temmuz 1700’deimzalanan antlaşmadır. Bu antlaşmayla, «Felâket Yılları» denilen 1683-99 Savaşı’na son verilmiştir. Karlofça Antlaşması, tarihimizde Türkler aleyhine olan ilk antlaşmadır, aleyhimize olan bütün

Tarih Asya Kıtası Haritası

Asya Kıtası Siyasi Tarihi (16. Yüzyıldan Günümüze Kadar)

0

Dünyanın en büyük ve en eski medeniyetlerin beşiği olan Asya Kıtasının siyasi tarihi hakkında bilgi. Asya’da kurumlaşmanın ortaya çıkışı Fırat-Dicle, İndus ve Sarı Irmak vadilerinde doğan ilk uygarlıklara kadar uzanır. M.Ö. 2000′lerdeki kent-devlet türü yönetimler sonraları yerlerini baskıya dayalı egemenlik sürdüren küçük imparatorluklara bıraktı. İmparatorun aynı zamanda din önderi olduğu bu yönetimler askeri yönden yayılımcı

Tarih Arkeoloji

Arkeoloji Tarihçesi Hakkında Kısa Bilgiler (İlk Arkeolojik Çalışmalar Ne Zaman Başladı?)

0

Arkeolojinin tarihçesi. İlkçağlardan günümüze kadar arkeoloji biliminin gelişimi ve bu gelişmeye öncü olmuş kişiler ve olaylar hakkında bilgi. Arkeoloji çalışmalarının başlangıcı kesin olarak bilinmemektedir. İlkçağın ünlü şairi Homeros, arkeolojinin babası sayılır. İlyada ve Odysseia adlı destanlarında Antik Çağ uygarlığının eserlerini yeniden canlandırmakta, birçok eşyayı, aracı ve gereci tanımlayarak tanıtır, o çağın yaşantısından kesitler yansıtır. Eserlerinde

Tarih Pontus Neresidir?

Pontus Krallığı Ne Zaman ve Nerede Kurulmuştur? Pontus Krallığı Tarihçesi

2

Pontus Krallığı ne zaman ve nerede kurulmuştur? Pontus krallığını kim kurmuştur? Pontus Krallığı döneminde yaşanan savaşlar ve hükümdarları kimlerdir? Pontus Krallığı tarihi, tarihçesi. PONTUS KRALLIĞI, ilkçağda Karadeniz kıyılarında kurulmuş bir devlettir. Pontos sözcüğü, genellikle Karadeniz kıyılarını tanımlamak amacıyla ilk çağda kullanılmış bir terimdir. İÖ 301’de Pers kökenli bir asker olan I. Mithradates (İÖ 301-266), İpsos

Tarih yeniçeriler

Yeniçeri Ocağı’nın Bozuluşu ve Kaldırılması, Kim Ne Zaman Kaldırdı?

0

Yeniçeri Ocağının bozuluşu ve ardından da kaldırılması ile ilgili olarak bilgiler. Yeniçeri Ocağı nasıl ve ne zaman neden kaldırıldı? Yeniçeri Ocağı, bir hassa piyade kuvvetiydi. Türk ordusunun küçük bir parçasıydı. Kanuni devrinde, Türk ordusunun yalnız muharip kuvvetleri 250.000 kişiyken, Yeniçeri sayısı 12.000’den ibaretti. Büyük Türk fütuhatı, «tımarlı sipahisi» denen atlı esas ordu ile yapılmıştır. Zamanla

Tarih Yeniçeriler

Yeniçeri Ocağının Kuruluşu, Sefer Hareketleri ve Kuralları, Rütbeleri

0

Bir dönem sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de damga vurmuş olan Yeniçeri Ocağının kuruluşu, sefer kuralları ve rütbeli subaylarının isim ve açıklamaları YENİÇERİ, 500 yıl müddetle, Osmanlı İmparatorluğu ordusunun belkemiğini teşkil eden sınıfın adıdır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında askerî kuvveti atlıydı. I. Orhan, zamanında genişliyen beyliğin, muntazam bir devlet halinde düzenlenmesine ihtiyaç duymuştu. I.

Tarih yeniçeriler

Yeniçeri Nedir? Yeniçeriler ve Yeniçeri Teşkilatının Özellikleri Hakkında Bilgi

2

Yeniçeri nedir? Yeniçeriler Ocağı nasıl kuruldu? Yeniçeri teşkilatını kim kurmuştur neden kurmuştur. Yeniçerilerin özellikleri ile ilgili bilgi. Yeniçeriler Yeniçeri, 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu ordusunun belkemiğini teşkil eden sınıfın adıdır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında askeri kuvveti tamamen atlıydı. I. Orhan zamanında genişleyen beyliğin muntazam bir devlet halinde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştu. I. Orhan 1329 yılında “yaya” tabir

Tarih İlk İnsanlar

İlk İnsanlar Nasıl Yaşardı? Yazılı Dönemden Önce İlk İnsanların Dönemi

2

İlk insanların yaşam tarzları, nasıl gelişmeye başladıkları, nasıl hayatta kaldıkları ile ilgili yazı. İlk insanlar nasıl yaşardı? Başlangıçta insan doğada bir yaban hayvanı gibi yaşarken, kafasını kullanmaya onu ilk iten şey savunma ihtiyacı oldu. Kendisine zararı dokunabilecek başka yaratıklara karşı taş atmaya, sopa vurmaya başladı. Sonra, ucu sivri uzun taşları kargı gibi kullanabileceğini düşündü. Daha

Tarih Ramazanoğulları Beyliği Haritası

Ramazanoğulları Beyliği Tarihçesi, Ne Zaman ve Nerede Kuruldu? Döneminde Yaşananlar

0

Ramazanoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? Döneminde neler yaşandı? Kurucusu ve diğer hükümdarları kimlerdir? Ramazanoğulları Beyliği’nin tarihi, hakkında bilgi. Ramazanoğulları, Anadolu Türk beyliğidir. (1352-1608). Adana Bölgesi’nde egemenlik kurdu. Beyliğe adını veren Türkmen beyi Ramazan’ın adına ilk kez 1353’te rastlanır. Dulkadiroğulları beyi Karaca’nın Memlûk Valisi Bay-Boğa ile birlikte Memluklara karşı hareket etmesi üzerine, Memlûk sultanı

Tarih Seleukos İmparatorluğu'nun haritası (Sarı renkte)

Selevkos (Seleukos) İmparatorluğu (Selevkiler) Ne Zaman ve Nerede Hüküm Sürdü?

0

Selevkos (Seleukos) İmparatorluğu ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur? Selevkos (Seleukos) İmparatorluğu kuruluş yeri, tarihi, hakkında bilgi. İskender İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra komutanlarından Seleukos’un kurduğu hanedanlıktır. İÖ 321-64. Devletin kurucusu olan I. Seleukos İÖ 312’de Mezopotamya toprakları üzerinde kendi adını taşıyan devleti kurdu. İÖ 305’te Büyük İskender’in öteki komutanları gibi Seleukos da kendini kral ilan etti.

Tarih Tokat Kalesi

Tokat Tarihi (Antik Dönemden Günümüze Cumhuriyet Dönemine Tokat’ın Tarihçesi)

0

Tokat ilinin tarihi. Tokat bölgesinin bilinen en eski antik çağ dönemlerinden cumhuriyet dönemine kadar ki tarihi ve tarih boyunca geçirdiği dönemler. Tokat’ın Tarihçesi. İl sınırları içindeki ilk yerleşim Kalkolitik Çağa kadar uzanır. Zile ilçesi sınırları içinde bulunan Maşat Höyük’teki kazılar da bunu kanıtlamıştır. Aynı kazıda açığa çıkarılan çivi yazılı belgeler, tarihsel çağlarda Tokat’ın Hitit egemenliği

Tarih Tolunoğulları Devleti Haritası

Tolunoğulları Devleti Tarihi, Nerede, Ne Zaman ve Kim Tarafından Kuruldu?

0

Tolunoğulları devleti tarihi. Kim, ne zaman ve nerede Tolunoğulları devletini kurdu? Hangi seneler arasında nerede ve hangi hükümdarlar hüküm sürmüştür. Tolunoğlu devletinin kurucusu kimdir? Tolunoğulları; 868 ile 905 yılları Mısır’da hüküm süren Türk devletidir. Devletin kurucusu Tolunoğlu Ahmet’tir. Halife Mustain tahttan uzaklaştırılıp Vasıt Kenti’ne gönderildiği zaman yanına Ahmet bin Tolun’un verilmesini istedi. Müstain’in öldürülmesi için

Tarih Mardin Ulu Camii

Anadolu Selçuklu Devletinde Edebiyat ve Mimarlık Eserleri Hakkında Bilgi

0

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde fikir, dil ve edebiyat hayatı ve eserleri ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemi bilim, sanat ve mimari eserleri hakkında bilgiler. Anadolu Selçuklu Devletinde Edebiyat ve Mimarlık Hakkında Bilgi Fikir, Dil ve Edebiyat * Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde, halk Türkçe konuşurdu. Anadolu Selçuklularında bilim dili Arapça, edebiyat dili de Farsça idi. Bu

Tarih Kanuni Dönemine Ait Bir Minyatür

Molla Kaabız Kimdir? Kanuni Döneminin İlginç Simasının Hikayesi

0

Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul’a gelerek Hz. İsa’nın Hz. Muhammed’den daha üstün bir peygamber olduğunu öne sürerek kendine yandaş toplayan Molla Kaabız hakkında bilgi. Molla Kabız Kimdir? 1527 senesinde Kanuni Sultan Süleyman devrinde geçer olay. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlının gücünün dorukta olduğu hem maddi hem de manevi olarak gücünün zirvesinde olduğu bir dönemdir. O

Tarih Ankara Kalesi

Ankara Kalesi Neden Yapılmıştır? Ankara Kalesinin Tarihi ve Mimari Özellikleri

7

Ankara Kalesi nerededir? Ankara Kalesi’nin tarihçesi, kale niçin yaptırılmıştır, Ankara Kalesi hakkında Evliya Çelebi’nin Yazdıkları nelerdir? ANKARA KALESİ: Bütün Anadolu kaleleri gibi, Ankara Kalesi’nin de tarihi şehrin tarihiyle beraberdir. Nasıl Ankara şehrinin kuruluş yılı ve kurucusu kesin olarak tespit edilememişse, kale için de durum aynıdır. Bazı kaynaklara göre Eti Türkleri burada bir askeri garnizon bulunduruyorlardı.

Tarih Augustos Tapınağı

Augustos Tapınağı (Monumentum Ancyranum) (Ankara) Hakkında Bilgi

0

Ankara’daki Augustos Tapınağı ne zaman ve kimler tarafından yaptırılmıştır? Augustos Tapınağı (Monumentum Ancyranum) ile ilgili bilgi. Roma İmparatoru Augustos adına yaptırılmıştır. Hükümet Konağı civarındaki Hacı Bayram Camisine bitişiktir. Tapınak iki kısımdan meydana gelmiştir. Birinci kısmın Frikya tanrıçası Men adına yapılmış olduğu sanılmaktadır. M. Ö. II. yüzyılda yapılan tapınak zamanla yıkılmış, yerine Augustos (Ogüst) Tapınağı yapılmıştır. Son

Tarih Kalender Şah İsyanı

Kalender Şah İsyanı Ne Zaman ve Neden Çıktı? Sonuçları ve Etkisi Ne Oldu?

0

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Kalender Çelebi isminde ki kişinin yaratmış olduğu ayaklanma nedir? Şah Kalender isyanı neden ve nasıl çıkmıştır. Şah Kalender isyanı nasıl sonlanmıştır Kısaca Şah Kalender İsyanı:1527’de de Kalender Çelebi adında biri ayaklandı. Bu ayaklanmayı bastırmak için İbrahim Paşa görevlendirilir. İbrahim Paşa, yanına 3000 yeniçeri ve 2000 sipahi ile yola çıkar. İbrahim Paşa,

Tarih Kutsal Macar Tacı - Korona

Kutsal Macar Tacı (Korona) Nedir? Tarihi ve Özellikleri Nelerdir?

1

Kutsal Macar Tacı hakkında bilgi. Kanuni döneminde Osmanlının tayin ettiği Macar kralı Zapolya’dan çalınan ancak Bali Bey tarafından geri getirilen Kutsal Macar Tacı Korona hakkında bilgi. Kutsal Macar Tacı (İngilizce : Holy Crown; Macarca:Magyar Szent Korona; Almanca:Stephanskrone; Latince:Sacra Corona) aynı zamanda Saint Stephen Tacı olarak da bilinir.Macar Krallığının taç giyme töreninde kullanılan taçtır. Bu tacı giymeden hiç

Tarih İstanbul'un Fethi

Bizans Döneminde İstanbul’a Yapılan Saldırılar (Araplar, Latinler ve Osmanlılar)

0

Bizans idaresindeki İstanbul sayısız istilâ girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Bu istilâ girişimlerini gruplara ayırarak gözden geçirecek olursak Araplar, Latinler ve Türkler olarak 3’e ayrılabilir. Bizans’a Araplar’ın Saldırıları İstanbul’un Müslümanlar tarafından fethedileceği Hz, Muhammed tarafından müjdelenmişti. Bu hadiseler Müslüman toplumunun Konstantiniye’nin fethi isteğiyle yanıp tutuşmalarını sağlamıştır. İki yüzyıl içinde Arap orduları İstanbul surları önünde 8 defa

Tarih Beyoğlu

Beyoğlu Tarihi, İstanbul’un En Kozmopolit Semtinin Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Beyoğlu tarihi. İstanbul’un merkezi sayılan Beyoğlu’nun adı nereden geliyor. Ne zaman kuruldu ve bugünkü haline nasıl geldi. Beyoğlu tarihi ile ilgili bilgi. Beyoğlu Bizanslılar devrinde bağlar ve bahçelerle kaplıydı. Bu bakımdan «Karşı Yaka Bağları» anlamına gelen Peran (Pera) Bağları adı verilirdi. Gene o tarihlerde Beyoğlu, Galata’yı çeviren surların dışında kalıyordu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alınca

Tarih Bursa

Bursa’nın Tarihçesi, Kuruluşundan Cumhuriyet Dönemine Kadarki Dönemde Bursa Tarihi

2

Bursa’nın tarihi. Bursa şehrinin kuruluşundan, Osmanlı Devleti Zamanına ve Cumhuriyet dönemine kadar Bursa’nın tarihçesi hakkında bilgi. Tahminlere göre M. Ö. II. yüzyılda Bitinya Kralı II. Prusias tarafından kurulan, ondan ötürü de «Prusa» denilen Bursa, daha sonra Romalılar’a, 395’te de Bizans’a geçmiştir. İmparator İustinianus burada saray ve hamam gibi binalar yaptırdığı için şehir VI. yüzyılda gelişmiştir.

Tarih Amasya'nın Eski Bir Fotoğrafı

Amasya’nın Tarihçesi (Kuruluşundan Milli Mücadele Dönemine Kadarki Dönem)

0

Amasya’nın tarihi, Amasya’nın tarihçesi, tarihi yerleri, Osmanlılar Devrinde Amasya ile ilgili bilgi. Kuruluşundan, milli mücadele dönemine kadar Amasya şehrimizin tarihi. Tarih kayıtlarına göre Amasya’nın tarihi M.Ö. 4000 yılına kadar uzanmaktadır. Fakat, hangi yılda ve kimin tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Amasya’da doğmuş olan Yunanlı tarihçi Strabon’a göre, şehir İsa’nın doğumundan binlerce yıl önce, Amazon sülalesinden

Tarih Anadolu Beylikleri

Anadolu Beylikleri Hakkında Bilgi (Kuruluş tarihleri sırasına göre Anadolu Beylikleri)

1

Anadolu’da kurulan beylikler hangileridir, nerelerde kurulmuşlardır? Anadolu Beylikleri ile ilgili bilgi. Kuruluş tarihleri sırasına göre Anadolu Beylikleri. XIII. yüzyılın sonunda Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuvvetten düşerek yıkılmasından sonra Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulan küçük Türk beyliklerine verilen addır. Eski kaynaklarda «Tavaif-i Müluk» diye anılan bu beylikler XIII. yüzyıldan Dulkadir ve Ramazanoğulları beyliklerinin egemenliklerini kaybettikleri XVI. yüzyılın başına

Tarih Anadolu Hisarı

Anadolu Hisarı’nın Tarihi, Kim Tarafından Ne Zaman Yapıldı? Özellikleri Nelerdir?

0

Anadolu Hisarı nerededir? Anadolu Hisarı’nın yapılma sebebi, tarihçesi, kimin tarafından ne zaman yaptırılmıştır? Anadolu Hisarı hakkında bilgi. Anadolu Hisarı; İstanbul’da, Boğaziçi’nin Asya kıyısındadır. Göksu Deresi’nin denize döküldüğü nokta ile Boğaz’ın çıkıntılarından birinin meydana getirdiği üçgen üzerinde kurulmuştur. Bugün, hisarın dış duvarları kıyıdan, biraz içeride kalmıştır, yapıldığı tarihlerde bu dış duvarın denize kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Hisarın

Tarih Akropolis

Akropolis Nerededir? Akropolisin Özellikleri, Bölümleri ve Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Akropolis nedir? Dünyaca ünlü bir arkeolojik alan olan Atina Akropolisi nerededir, özellikleri, tarihçesi, bölümleri ve hakkında bilgi. Eski Yunanlılar, yeni bir yere yerleşecekleri zaman, savunma kolaylığı olsun diye, daima çevresindeki topraklardan daha yüksek, sarp kenarlı yerleri seçerlerdi. Zamanla şehir tepeden eteklerine yayılırdı. Bu tepeye «yukarı şehir» anlamına «akropolis» denirdi. Şehirler kuvvetlenmeye başlayınca akropolislere tapınak yapmak

Tarih Alacahöyük

Alacahöyük Tarihteki Önemi, Özellikleri ve Kültür Çağları Hakkında Bilgiler

1

Alacahöyük nerededir? Alacahöyüğün tarihteki önemi, tarihçesi, özellikleri, yaşamış medeniyetler, hakkında bilgi. ALACAHÖYÜK, Çorum İlinin Alaca ilçesine bağlı Horamözü köyü yakınlarındadır. Tarihi önemi çok büyük Eski Çağ höyüklerindendir. Uzunluğu 310, genişliği 277, yüksekliği 20 metredir. İlk çağlardan yakın zamanlara kadar göç ve istila yolu olarak kullanılan doğu-batı yolu üzerindedir. Alacahöyük, binlerce yıl öncesinden başlayan tarih devirlerini

Tarih Alacahöyük

Alacahöyük Nerededir? Özellikleri, Yerleşme Katmanları ve Önemi Nedir?

0

Alcahöyük nerededir? Alacahöyük ören yerinde bulunan tarihi eserler, yerleşme katmanları, bölgenin tarihi önemi, özellikleri ile ilgili bilgi. Alacahöyük; Orta Anadolu’da Çorum İli, Alaca İlçesi sınırları içindeki Höyük Köy’ün yakınlarında eski yerleşmedir. Küçük bir suyun kıyısında, verimli bir alandadır. Höyük 16 metre yüksekliğinde 300 metre çapındadır. Kentin etrafı surla çevrilidir. Höyük’teki arkeolojik kazılara 1935’te Atatürk’ün korumasında

Tarih Alanlar Kavminin Göç Haritası

Alanlar Kimlerdir? Alanlar Kavmi Tarihi ve Hakkında Bilgiler

0

Alanlar kimlerdir? Orta Asya’dan İspanya’ya kadar göç eden kavim ALANLAR kavmi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. ALANLAR ( Alauni veya Halani olarak da bilinir ), göçlerle beraber Orta Asya’dan çıkıp Avrupa’ya geçen bir kavimdir. M. Ö. I. yüzyıl ile M. S. XIII. yüzyıl arasında yaşamışlardır. Alanlar M. Ö. I. yüzyıl ortalarında Sarmatların topraklarını işgal ederek Don nehri boyunca yerleşmişlerdi. Orta

1 2 3 4 5 23