Browsing: Tarih

Tarih Kassitler

Kassitler Kimlerdir? Babil’in Yıkılmasından Sonra Bölgeye Hakim Olmuş Antik Topluluk

0

Kassitler kimlerdir? Babil’in Hititler tarafından yıkılmasından sonra bölgeye hakim olmuş Kassitler nerede yaşamışlardır, tarihleri ve özellikleri nelerdir? Kassitler; İÖ 1680-1160 arasında Zagros Dağları’ndan Mezopotamya‘ya inerek devlet kurmuş topluluktur. III. Ur Hanedanı ve Eski Babil Devleti döneminde önceleri atlarını satmak, asker ve işçi olarak çalışmak için Mezopotamya’nın Babil Bölgesi’ne geldiler. Zamanla büyük gruplar halinde bugün Irak’ın

Tarih Kastamonu Kalesi

Kastamonu Şehrimizin Tarihçesi, Tarihi Yerleri ve Mekanları Hakkında Bilgiler

0

Kastamonu şehrinin M.Ö. 2000’lerden günümüze tarihi, tarihçesi. Kastamonu şehrinde bulunan tarihi mekanlar ve yerler ile ilgili bilgi. KASTAMONU TARİHİ: Tarih çağlarında bölgeye ilk yerleşenler, yırtıcı bir kavim olan Kaşkalardır (İÖ 2000). Kaşkalar zaman zaman Hititlerin egemenliğini tanımak zorunda kalmakla birlikte, çoğunlukla bağımsızlıklarını korudular. İÖ 1195’te Hitit Devleti’nin yıkılmasından sonra bölgede bu sefer Friglerin baskısı ve

Tarih Germiyanoğulları Beyliği Haritası

Germiyanoğulları Beyliğinin Tarihçesi, Kim Kurdu? Nerede Hüküm Sürdü?

0

Germiyanoğulları kimdir? Germiyanoğulları beyliğini kim ne zaman kurdu? Nerelerde hüküm sürdü? Beyliğin başına kimler geçti? Germiyanoğullarının tarihçesi. Germiyanoğulları; Anadolu Beylikleri’nden, Batı Anadolu’da bir Türk prensliğidir. 12(50-1390 ve 1402-1429 arasında 156 yıl kadar sürmüştür. 1390’dan 28 temmuz 1402’ye kadar Osmanlı devletine katılmıştır 1260 – 1302 arasında Selçuklulara, 1302 – 1320 arasında İlhanlılar’a, 1414 – 1429 arasında

Tarih Anadolu Beylikleri Haritası

Germiyanoğulları Beyliği Ne Zaman ve Nerede Kuruldu? (Kuruluş ve Yıkılışı)

0

Germiyanoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? Germiyanoğulların tarihçesi, özellikleri, tarihteki yeri hakkında bilgi. Germiyanoğulları; Anadolu Türk Beyliğidir (1300-1429). Aşağıda kuruluşu ve yıkılışı hakkında bilgiler verilmektedir. Kuruluşu: Germiyan aşireti tarafından kuruldu. Kütahya yöresinde egemenlik kurdu. Germiyan aşiretinin Kütahya yakınlarına ne zaman geldiği bilinmez. 1285’ten 1290′ lara kadar Moğollara ve Selçuklu Sultanı Mesut’a karşı yerel çatışmalara

Yakın Tarih Havacılık Tarihi ve Wright Kardeşler

Havacılık Tarihine Geçen En Önemli Kadınlar ve Başarıları Nelerdir?

0

Havacılık tarihindeki kadınlar ve başarıları. Amelia Earhart’ın macerası, Jacqueline Auriol’un rekoru ve Türk havacılarından Sabiha Gökçen Amelia Earhart’ın macerası Büyük Okyanus’ta küçük bir noktadan farksız olan Howland Adası’nda Amerikalılar bir hava alanı kurmuşlar, böylece adanın önemi artmıştı, 2 haziran 1937 günü bütün dünyanın ilgisi bu ada üzerinde toplanmıştı. Adada kurulan radyo verici istasyonlarının başındaki teknisyenlerle

Tarih Düzenli Ordunun Kurulması

Düzenli Ordunun Kurulması Sebepler ve Sonuçları Özet

0

Milli Mücadele esnasında kurulan Düzenli Ordunun kurulma sebepleri ve düzenli ordunun kurulmasının sonuçları özet ve maddeler halinde. DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI Mondros’tan sonra yalnızca Doğu Anadolu’da bazı birlikler ile birkaç yerde küçük askeri üniteler kalmıştı. Düzenli bir Ordu olmadan, sadece Kuvayi Milliye’nin dağınık güçlerine dayanılarak kurtuluş savaşırım kazanılması olanaksızdı. Üstelik Kuvayi Milliye birlikleri giderek zararlı olmaya

Tarih

Avarlar Hakkında Geniş Bilgi, Tarihleri, Savaşları, Kültürleri ve Eserleri

0

Avarlar kimlerdir? Avarların kuruluşu, tarihi, savaşları, yaşam tarzları, eski Avar eserleri hakkında geniş bilgi. Avrupa’da Önemli Rol Oynamış Türk Kavmi: AVARLAR AVARLAR III.-IX- yüzyıllar arasında dünya tarihinde önemli rol oynamış bir Türk kavmidir. Tarihi, Asya dönemi (III.-VI. yüzyıl) ve Avrupa dönemi (VI.-IX. yüzyıl) olmak üzere ikiye ayrılır. Hun İmparatorluğunun yıkılmasından sonra, Türkler’in ikinci imparatorluk hanedanı

Tarih Niğbolu Savaşı

Niğbolu Savaşı Ne Zaman Kimler Arasında Oldu? Nedenleri, Sonuçları

0

Niğbolu Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Niğbolu Savaşı’nın önemi, sebebi ve sonuçları hakkında bilgi. Niğbolu Savaşı Niğbolu Savaşı; Osmanlılarla Haçlılar arasında yapılan savaştır (25 Eylül 1396). Yıldırım Beyazid döneminde Osmanlıların Tuna boylarını denetimleri altına alarak Macaristan ve Eflak’ı tehdit eder duruma gelmeleri, Hristiyan Avrupa’yı korkuya düşürdü. Macarlar, Osmanlılarla tek başlarına başa çıkamayacaklarını anlayarak,

Tarih Plevne Savaşları

Plevne Savaşları Ne Zaman Kimler Arasında Oldu? Nedenleri, Sonuçları

0

Plevne Savaşları hangi tarihte kimler arasında gerçekleşmiştir? Plevne Savaşları’nın nedenleri, sonuçları hakkında bilgi. Plevne Savaşları Plevne Savaşları; Osmanlı tarihinde «Doksanüç Harbi» denilen 1877-78 büyük Türk-Rus savaşında Rumeli cephesinde geçen en önemli çarpışmalardır. Kuzey Bulgaristan’ da, Plevne Kalesi’nde kuşatılan Müşir Gazi Osman Paşa, bu çarpışmalarda Ruslar üzerinde büyük zaferler kazanmış, savunma savaşına yeni ilkeler getirerek modern

Yakın Tarih

Eisenhower Doktrini Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0

Eisenhower Doktrini nedir, ne zaman ve neden ortaya çıkmıştır? Eisenhower Doktrini kabul eden ülkeler, sonuçları hakkında bilgi. Eisenhower Doktrini (5 Ocak 1957) Bu doktrini ortaya çıkaran nedenler; II. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ve Fransa’nın bölgede bıraktığı boşluğu doldurmak, Mısır’ı ve Süveyş’i Batı’ya bağlayan hukuki bağın, Süveyş Antlaşması (19 Ekim 1954)’nın, 1956 Buhranı sırasında Mısır tarafından

Tarih İskenderiye Kütüphanesi

İskenderiye Kütüphanesi Özellikleri, Tarihsel Önemi Hakkında Bilgi

0

İskenderiye Kütüphanesi nerededir, özellikleri nelerdir? İskenderiye Kütüphanesi’nin tarihçesi, önemi hakkında bilgi. İskenderiye Kütüphanesi İskenderiye Kütüphanesi, Antik Çağın en ünlü kütüphanesidir. Bir müze ve bir kütüphane bölümünden oluşan büyük bir araştırma kurumu niteliğindeydi. İÖ 3. yüzyılın başlarından beri Mısır’ın egemenliğini ellerinde tutan Ptolemaioslar tarafından kurulmuş ve korunmuştu. Kuruluş hazırlıklarını Atina’daki kütüphaneyi yakından tanıyan Phaleronlu Demetrios yapmıştı.

Tarih Celayirliler Devleti

Celayirliler Devleti Nerede Kuruldu? Özellikleri, Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Celayirliler Devleti ne zaman ve nerede kurulmuştur? Celayirliler Devleti tarihi, hükümdarları ve özellikleri hakkında bilgi. Celayirliler Devleti Celayirliler Devleti; Moğolların bir kolunun kurduğu devlettir. İlkeniler de denir (1340-1431). Cengiz’in fetihleriyle oymak ve boyların yeni bölgelere yerleştirilmesi sonucu önemli kolları ilhanlılarla birlikte İran ve Irak bölgelerine yerleştiler. Moğolların kurduğu devletin yönetiminde yetki sahibi ve tanınmış Celayirliler

Tarih çivi yazısı

Çivi Yazısı Nedir? Kimler Kullandı? Özellikleri, Çeşitleri Hakkında Bilgi

0

Çivi yazısı nedir? Çivi yazısı hangi medeniyetler tarafından, ne zaman kullanılmıştır, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Çivi Yazısı; bilinen en eski yazıdır; biçimi çiviye benzediğinden bu adla anıldı. Çivi yazısını Sümerlerin bulduğu kabul edilir. İÖ 4. binin ortalarında resim yazısı olarak kullanıldığı bilinir. Bugün eldeki en eski çivi yazılı belgeler, Mezopotamya’nın Uruk Kenti’nin IV A tabakasında

Tarih

Denizaltı Nedir? Denizaltının Tarihçesi, Tarihte Kullanılan Denizaltıları

0

Denizaltı nedir? Denizaltının tarihçesi ve gelişimi nasıl olmuştur? Savaşta denizaltılar, denizaltılar nasıl yüzer konularında bilgiler. DENİZALTI deniz yüzünün altında yol alabilen, daha çok savaşlarda faydalanılan gemilere verilen addır. İnsanlar çok eskiden beri denizlerin altından da yol almak istemişler, bu konuda çok çalışmışlardır İlk kullanılabilir denizaltı Hollandalı fizikçi Cornelius van Drebbel’in 1620’de yaptığı denizaltıdır. Drebbel küçük,

Tarih gazneliler

Gazneliler Devleti Ne Zaman Nerede Kuruldu? Özellikleri, Tarihi Hakkında Bilgi

1

Gazneliler Kimlerdir ve ne zaman yaşamışlardır? Gaznelilerin tarihi, Gazneli Hükümdarları kimlerdir, özellikleri, kültürleri ile ilgili bilgi. Gazneliler Gazneliler; Afganistan, Horasan ve Kuzey Hindistan’da hüküm sürmüş Türk-İslâm devletidir (963-1186). Kurucusu Alp Tigin (Alp Tekin de denir) adlı bir Türk komutanıdır. Samanoğulları Ordusu’ndaki başarılı hizmetleri nedeniyle kısa sürede üne kavuşup Horasan Valiliği’ne kadar yükselen Alp Tigin, Samanoğulları

Tarih Buhara Camii

Buhara Nerededir? Buhara Tarihi, Buhara Hanlığı Hakkında Bilgi

0

Buhara Nerededir? Orta Asya’da günümüzde Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Buhara şehrinin tarihçesi, Buhara Hanlığı hakkında bilgi. Buhara VI. yüzyılda GökTürk İmparatorluğuna dahil olan şehir, 674’ten 709’a kadar Araplar’ın hücumuna dayanmış, bu tarihte Araplar tarafından işgal edilmiştir. İran asıllı Samanoğulları devleti kurulunca, Buhara bu devlete, merkez oldu. 999’da şehri ele geçirip Samanoğulları’na son veren Karahanlılar,

Tarih Hiyeroglif

Hiyeroglif Ne Demek? Tarihçesi, Yazım Teknikleri, Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Hiyeroglif nedir? Hiyeroglif’in kelime anlamı, tarihçesi ve zaman içindeki gelişimi ile yazım teknikleri hakkında bilgi. Hiyeroglif Ne Demek? Hiyeroglif Eski Mısırlılar’ın anıtların, mezar taşlarının üzerine kazıyarak yaptıkları şekillere Yunanlılar’ın verdikleri addır. “Hiyeroglif” kelimesi Yunanca’da “kutsal oyma” ya da “kutsal yazı” anlamına gelir. Eski çağlarda Yunanistan’da, Mısırlılar’ın taşların üzerini kazıyarak meydana getirdikleri yazıları, yalnız Mısırlı din

Tarih Çaldıran Savaşı

Çaldıran Savaşı Nedenleri, Kimler Arasında Oldu? Sonuçları Nelerdir?

0

Çaldıran Savaşı kimler arasında gerçekleşmiştir? Çaldıran Savaşının nedenleri ve sonuçları, tarihi önemi hakkında bilgi. Çaldıran Savaşı; Çaldıran Savaşı, her ikisi de Türk olan Osmanlı ve Safevi devletleri arasında geçen pek büyük ve önemli bir meydan savaşıdır. Osmanlı’nın mukadderatını tayin eden savaşlardandır. Şah İsmail Safevi, Akkoyunlu İmparatorluğu’nu ortadan kaldırmak ve Özbek İmparatorluğumu büyük bir bozguna uğratmak

Tarih beyrut

Beyrut Tarihi, Fenikelilerden Günümüze Beyrut’un Tarihçesi, Tarihi

0

Lübnan’ın başkenti Lübnan’ın tarihçesi, Fenikelilerden günümüze Lübnan Beyrut’un tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Beyrut Tarihi Beyrut’a ilk yerleşenler Fenikelilerdir. Roma İmparatoru Augustus kenti ele geçirdi. 551’de bir deprem sonucunda yıkılan kente 635’te Araplar yerleşti. 1110’da Haçlı işgaline uğradı ve Kudüs Latin Krallığı’nın yönetimine girdi. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına katılan kent, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransızlara

Yakın Tarih Kıbrıs Barış Harekatı

Kıbrıs Barış Harekatı Ne Zaman Yapıldı? Amacı, Tarihi, Özeti Hakkında Bilgi

0

Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi, amacı, hakkında bilgi. Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Barış Harekatı; 15 Temmuz 1974’te, Makarios’u devirerek adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen Yunan askeri cuntasına karşı, Türkiye’nin Zürich (11 Şubat 1959) ve Londra (9 Şubat 1959) antlaşmalarına dayanarak garantör devlet sıfatıyla Kıbrıs’ta 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği

Tarih Rumeli Hisarı

Rumeli Hisarı’nın Tarihi, Kim Tarafından Ne Zaman Yapıldı? Özellikleri Nelerdir?

0

Rumeli Hisarı nerededir? Rumeli Hisarı neden ve nasıl yapıldı? Rumeli Hisarının özellikleri, burçları, tarihçesi hakkında bilgi. RUMELİ HİSARI İstanbul’da Boğaz’ın Rumeli yakasında, deniz kıyısında bir kaledir. İlk yapılışında adı Boğazkesen’di. Bugün Hisarın bulunduğu semt de «Rumelihisarı» adını taşır. Altı ayda tamamlanan Rumeli Hisarı, Osmanlı Türkleri’nin İstanbul’u almadan önce yaptıkları en eski eserlerden biridir. Hisar Nasıl

Tarih Cem Sultan

Cem Sultan Olayı Nedir? Cem Sultan Meselesinin Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

0

Osmanlı’nın en tartışmalı şehzadelerinden birisi olan Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan hayatı, yaşadığı olaylar hakkında bilgi. Cem Sultan (1459-1495), Fatih Sultan Mehmet‘in üç oğlunun en küçüğüdür. Osmanoğullarında «Sultan» sanı hanedanın erkek üyelerinde adın başına, kadınlarda sonuna getirilerek kullanıldığı halde istisnai olarak, «Sultan Cem» değil, “Cem Sultan” denilmiştir. Cem 23 Aralık 1459’da Edirne Sarayı’n da

Tarih Meclis-i Mebusan

Meclisi Mebusan Nedir? Ne Zaman Kuruldu ve Neden Kapatıldı?

1

Meclis-i Mebusan nedir? Meclis-i Mebusan ne zaman kuruldu ve neden kapatıldı? Meclis-i Mebusan ile ilgili bilgi. Meclis-i Mebusan; seçimle kurulan ilk Osmanlı meclisidir. 1876 Anayasası’na göre Osmanlı meclisi, biri Meclis-i Mebusan, ötekisi de Ayan Meclisi olmak üzere iki meclisten oluşmaktaydı. Bu iki meclis, Meclis-i Umumi adı verilen Osmanlı Meclisini oluşturdu. Meclis-i Mebusan anayasa gereğince görüşmelerini

Tarih I. Abdülhamit

I. Abdülhamit Dönemi Yapılan Antlaşmalar, Savaşlar ve Sonuçları

0

Osmanlı padişahlarından I. Abdülhamit dönemi siyasal olayları, savaşları ve antlaşmaları hakkında maddeler halinde bilgiler. 1. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1774-1789) I. Abdülhamit başa geçtiğinde Rus Savaşı sürüyordu. Bütün çabalara rağmen üstünlük sağlanamayınca, Rusların antlaşma koşulları kabul edildi. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) Kırım’a bağımsızlık verilecekti. Kırım hanları, yalnız din bakımından Osmanlı halifesine bağlı kalacaklardı. Azak Kalesi

Tarih Milli Ekonomiye Geçiş Dönemi

Milli Ekonomiye Geçiş Dönemi Nedir? Atılan Adımlar Hakkında Bilgi

0

Milli ekonomiye geçiş nasıl olmuştur? Osmanlı Devleti’nde ekonomik yapı nasıldı? Milli, ekonomi alanında atılan adımlar, İzmir İktisat Kongresi hakkında bilgi. Milli Ekonomiye Geçiş Dönemi Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Yapı Osmanlı Devleti’nde ulusal bir ekonomi sistemi kurulamamıştır. Bunun nedenleri: * Osmanlı Devleti’nde Türkler son yüzyılda var olan yoğun savaşlar nedeniyle daha çok ve daha uzun askerlik altına

Tarih Osmanlı

Osmanlı’da Üretim ve Ticaret, Osmanlı Sanayi ve Tarım Ürünleri Hakkında Bilgi

0

Osmanlı döneminde ticaret, sanayi ve tarım ürünlerinin üretimi ile ilgili genel bilgiler. Osmanlı’da Üretim ve Ticaret Hakkında Bilgi Osmanlı’da Üretim ve Ticaret Hakkında Bilgi Tarım XVIII. yüzyılın ikinci yansında Avrupa’da tarım nüfusu sanayi şehirlerine göç edince tarım üretimi azalmıştı. Bu durum Osmanlı Devleti’nden bazı Avrupa ülkelerine özellikle sanayide kullanılan pamuk, tütün gibi tarım ürünlerinin ihracatını

İnkılap Tarihi Sanayi Alanındaki Yenilikler (Cumhuriyet Dönemi)

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar Nelerdir? Tarihleri ve Açıklamaları

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomik alanda yaptığı devrimler, inkılaplar nelerdir? Bu inkılapların tarihleri, açıklamaları ve nedenleri. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında özellikle ekonomik alanda büyük bir sıkıntı yaşanıyordu. 19.yüzyılın sonundaki hiç bitmeyen savaşlar ve dış borçlanmalar, ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemişti. Yabancı ülkelere tanınmış olan kapitülasyonlar, yerli üretimin yok olmasına yol açmış ve ekonomik alanda

İnkılap Tarihi Woodrow Wilson

Wilson İlkeleri Maddeleri Nelerdir? Wilson İlkelerinin Önemi Nedir?

0

Wilson ilkeleri nelerdir? Wilson ilkelerinin önemi nedir? Bu ilkeleri amacı, kısaca önemli maddeleri ve hakkında temel bilgiler. Wilson İlkeleri; ABD başkanı Wilson, 14 maddelik bir bildiri yayınlayarak itilaf Devletlerinin bu maddeleri kabul etmesini istedi, itilaf Devletleri’nin Wilson ilkelerini uygulamayı kabul etmeleri üzerine ABD Almanya’ya savaş ilan etti. Wilson ilkeleri’nin bazı maddeleri şunlardır. ✓ Uluslararası gizli antlaşmalar

Tarih Bambara Devleti

Bambara Devleti Tarihi, Özellikleri, Kuruluş Yeri Hakkında Bilgi

0

Bambara Devletleri nerede ve ne zaman kurulmuştur? Bambara Devleti’nin özellikleri, tarihçesi ve Bambaralar halkı, kültürü hakkında bilgi. Bambara Devletleri Bambara devletleri, Batı Afrika’da, biri Senegal ve Nijer ırmakları arasında Segu’ da, öbürü Orta Nijer Irmağı (bugün Mali sınırlan içinde) boyunda Kaarta’da kurulmuş olan iki ayrı devlettir. Halk arasında yaygın olan inanışa göre Segu, Barama Ngolo

Tarih Bambu Korusunun Yedi Bilgesi

Bambu Korusunun Yedi Bilgesi Kimlerdir? Yaşamları Hakkında Bilgi

0

Bambu Korusunun Yedi Bilgesi kimlerdir ve ne yapmışlardır? Bambu Korusunun Yedi Bilgesi ismi takılan Çinli bilgin ve şairler hakkında bilgi. Bambu Korusunun Yedi Bilgesi Bambu Korusunun Yedi Bilgesi, Çince ZHULIN QI XIAN, İS 3. yüzyıl ortalarında devlet yaşamının ikiyüzlülüğünden ve güvensizliğinden uzaklaşmak için kırlara sığınan bir grup Çinli bilgin ve şairdir. Yedi Bilge’nin bu tutumu,

Tarih Samsun'un Eski Fotoğrafları

Samsun İlinin Tarihçesi (İlkçağ Dönemlerinden Günümüze Kısa ve Özet Tarihi)

0

Samsun ilini tarihi, tarihçesi. Samsun’un tarihteki önemi ile ilgili bilgi. İlçağ dönemlerinden günümüze kadarki tarihinin kısa özeti. Samsun’un Dündartepe ve Bafra İlçesi’ndeki İkiztepe’de yapılan kazılarda Kaltolitik Çağ ve İlk Tunç Çağ’a kadar inen yerleşme katları bulundu. Tarih çağlarında Samsun ve yöresinde Kaşkalar yaşıyordu. Yöre toprakları zaman zaman Hitit egemenliğine girdi. Hitit İmparatorluğu’nun İÖ 1195’te yıkılmasından

İnkılap Tarihi Sadabat Sarayı, Şu anda müze olarak kullanılmaktadır.

Sadabat Paktı Nedir? Ne Zaman ve Kimler Arasında İmzalandı? Önemi Nedir?

0

Sadabat Paktı nedir? Sadabat Paktı ne zaman kimler arasında imzalanmıştır? Sadabat Paktı amacı ve önemi hakkında bilgi. Sadabat Paktı; 1937’de Türkiye, Irak, Afganistan ve İran arasında imzalanan saldırmazlık paktıdır. Atatürk’ün uluslararası ilişkilerde izlemekte olduğu politika, iki savaş arası dönemde kendisini, büyük devletlerin yayılma politikasına karşı, komşu ülkelerle dostluk ve işbirliğine dayalı bir kuvvetler dengesi oluşturmak biçiminde

Tarih Akkoyunlular Devleti

Akkoyunlular Devleti Ne Zaman ve Kim Tarafından Kurulmuştur? Akkoyunlular Tarihi

0

Akkoyunlular devleti ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur? Akkoyunlular Devletinin tarihi, yıkılışı, hakkında bilgi. Akkoyunlular Devleti Hakkında Bilgi AKKOYUNLULAR, Doğu Anadolu’da XV. yüzyılda kurulmuş bir Türk devletidir. Sınırları en geniş zamanında kuzeyde ve doğuda Kafkasya’dan başlıyor, Hazar Denizi kıyısı boyunca Horasan ve Siistan Hanlığına dayanıyordu, güney ve güney-batıda Basra Körfezi kıyıları boyunca uzayıp, Mezopotamya’yı içine

Tarih Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa Olayı (Vakası) Nedir? Önemi ve Nasıl Gerçekleştiği Hakkında Bilgi

0

Alemdar Mustafa Paşa Vakası ya da olayı nedir? Neden, ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir? Alemdar Mustafa Paşa’nın Tarihteki Önemi, Alemdar Vakası ile ilgili bilgi. Osmanlı tarihinde yeniliğe karşı yapılan kanlı bir ayaklanma: ALEMDAR VAKASI ALEMDAR VAKASI ya da Alemdar Olayı, tarihimizde yenilik hareketlerine karşı ayaklanan Yeniçerilerin Alemdar Mustafa Paşa‘ ya ve Rusçuk yaranına karşı giriştikleri

Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Bayrağı

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu (Kim Tarafından Ne Zaman ve Nerede Kurulmuştur?)

0

Anadolu Selçuklu Devleti kim tarafından, nerede ve ne zaman kurulmuştur? Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu hakkında Bilgi. ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ Oğuz Türkleri’nin Anadolu’yu aldıktan sonra kurdukları büyük bir Türk devletidir. Anadolu Selçuklu Devleti 1077 yılında 1308 yılına kadar sürmüştür. Anadolu Selçukluları tarihi şu üç devreye ayrılır: Kuruluş Devri (1077-1204), Genişleme Devri (1204-1243), Zayıflama Devri ve Yıkılışı

Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Bayrağı

Anadolu Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Yıkılışı Dönemi

0

Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflama dönemi ve yıkılışı, yıkılış sebepleri ile ilgili bilgi. Anadolu Selçuklu Devleti neden yıkılmıştır? Yıkılıştaki Moğol etkisi nedir? Anadolu Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Yıkılışı 1219-1236 yılları arasında hüküm süren Alaettin Keykubat ölmeden önce küçük oğlunu veliaht ilan etmişti. Fakat büyük oğlu II. Gıyesettin Keyhüsrev buna itiraz edip zorla tahta çıktı, kardeşleriyle üvey

Tarih Ankara Savaşı

Ankara Savaşı Ne Zaman ve Kimler Arasında Geçmiştir?

0

Ankara Savaşı kimler arasında ne zaman olmuştur? Tarihimizdeki önemi nedir? Ankara savaşının nedenleri, sonuçları nelerdir? Ankara Savaşı; Tarihin kaydettiği en önemli savaşlardan biridir. 28 temmuz 1402’de, Timur‘un ordusu ile Yıldırım Bayezit’in ordusu arasında, Ankara ile Sakarya ve Çubukova nehirlerinin kuzeyinde cereyan etti. Karşılaşan orduların kuvvetleri hakkında çeşitli rakamlar verilmiştir. Hammer’e göre Timur ordusu 840.000, Katip

İnkılap Tarihi Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Uşi Antlaşması Hakkında Bilgi

0

Trablusgarp savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? İtalya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan Trablusgarp savaşı sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi. Trablusgarp Savaşı (1911-1912) Nedenleri: İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp topraklarını savunamayacak durumda olması Trablusgarp’ın İtalya’ya yakınlığı Bölgeyle karadan irtibatı kopmuş olan Osmanlı Devleti bölgeye gönüllü subayları gizlice göndererek halkı direnişe geçirmeye çalışmıştır.

Tarih Minyatür

İlk Müslüman Türk Devletlerinin Genel Özellikleri Nelerdir?

0

İlk Müslüman Türk devletlerinde kültür, medeniyet, sanat, ordu, bilim, yazı, edebiyat, eserler, hukuk ve toprak yönetimi hakkında bilgi. İlk Müslüman Türk Devletlerinin Genel Özellikleri İlk Müslüman Türk devletlerinde hutbe okutmak ve para bastırmak bağımsızlık alametlerinden sayılmıştır. Devletin başında “Sultan” ünvanını taşıyan hükümdarlar görev almıştır. Sultanın başlıca görevleri ülkeyi adaletli bir biçimde yönetmek, halkın refahını artırmak, orduya

Tarih Sart Harabeleri

Sart (Sardis ve ya Sardes) Antik Kentinin Tarihçesi ve Harabeleri Hakkında Bilgi

0

Sart (Sardes) Nerededir? Sart Antik kentinin tarihçesi, yaşayan medeniyet, tarihi eserleri, Sardes tarihi hakkında bilgi. Sart (Sardis – Sardes) Antik Kenti: Lidya Krallığı’nın başkentidir. Manisa İli’nin Salihli İlçesi sınırlan içinde yer alır. Tarihi: İÖ 1300’lerde kurulduğu saptanan kent, 1200’lerde yakılıp yıkıldı. Herodotos’un bildirildiğine göre, Troya Savaşı’ndan sonra kendilerine yeni yerleşme alanları arayan Yunanlılardan bir kol, İÖ

Tarih Sasani İmparatorluğu

Sasaniler Kimlerdir? Devletleri Ne Zaman Kuruldu ve Ne Zaman Yıkıldı?

3

Sasaniler kimlerdir? Sasaniler hangi dönemde, nerede yaşamışlardır? Sasani İmparatorluğu ne zaman kuruldu ve yıkıldı? Sasanilerin özellikleri ve hakkında bilgi. Sasaniler; İran’da egemenlik kurmuş bir hanedandır (227-642). Daha önce Parthların egemen olduğu İran’daki bu hanedanı yıkan I. Ardaşir (227-240), dedesi Sasan’ın adını hanedana verdi. Yerine geçen oğlu I.Şahpur (240-271), Roma’nın elinde bulunan Mezopotamya ve Suriye’nin tümünü ele

Tarih Selçuklularda Devlet Teşkilatı

Selçuklularda Devlet Yönetimi, Yapısı, Teşkilatlanması Hakkında Bilgiler

7

Selçuklularda devletin yapısı, teşkilatlanması, yönetim şekli nasıldır? Selçuklularda devlet anlayışı ve yapıların kısa açıklamalarının yer aldığı sayfamız. Selçuklular devlet kurmadan önce, eski gelenek ve törelere bağlı bir ulustular. İslam dinini kabul ettikten sonra, yönetsel bir ikilemin içine sürüklendilerse de eski töre ve yönetim biçimlerini uygulamanın yanı sıra İslami bir anlayışla, ülke yönetimini örgütlemede, başarılı oldular.

İnkılap Tarihi Moskova Antlaşması

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) Ne Zaman, Kimlerle Yapılmıştır? Önemi Nedir?

1

Moskova Antlaşması ne zaman ve hangi ülkeler arasında gerçekleşmiştir? Moskova Antlaşmasının önemi, maddeleri ve hakkında bilgi. Moskova Antlaşması; Sovyetler Birliği ile Ankara Hükümeti arasında imzalanan antlaşmadır (16 Mart 1921). 1917 Ekim Devrimi’nden sonra, SSCB’de yaşanan değişmeler, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla yeni bir devlet kuracağını tüm dünyaya açıklayan Ankara Hükümeti’nin yararına ilişkilerin gelişmesine yol açtı. Kurtuluş

İnkılap Tarihi Mustafa Kemal Atatürk

“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri” emri hangi savaşta söylenmiştir?

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri” emri hangi savaşta ne zaman ve hangi şartlar altında söylenmiştir? Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” emrini Başkomutanlık Meydan Savaşı sonunda 1 Eylül 1922’de vermiştir. Büyük taarruzun hazırlıkları 1922 yılı ağustos içinde iyice hızlanmıştı. Atatürk komutanlarla gizli görüşmeler yapıyordu. Zaten daha haziran ayında taarruz

Tarih sümer

Sümer Uygarlığının Özellikleri, Sümerlerin Sanatı Hakkında Bilgi

0

Sümerler ne zaman, nerede yaşamışlardır? Sümerlerin, Sümer uygarlığının özellikleri, tarihçesi, Sümerlerin sanatı hakkında bilgi. SÜMERLER, Mezopotamya’da bugünkü Irak’ın güney kesimlerinde, M.Ö. 4.000 yıllarında yaşamış, uygarlıkta çok ileri gitmiş eski bir millettir. Sümerler’in bağlı oldukları ırk topluluğu bugün kesin olarak çözülmüş değildir, Sumerler’in, Mezopotamya’ya Orta Asya’dan göç ettikleri, dil ve bazı gelenekler bakımından, tarihte Türk adı

1 2 3 4 5 24