Kategori İsmi: Tarih

Tarih Selimiye Camii

Osmanlı Devletinde Mimari Alanındaki Gelişmeler Nelerdir?

0

Osmanlı Devletinde mimari alanındaki gelişmeler nelerdir? Osmanlı Mimarisinin özellikleri nelerdir ve Osmanlı döneminde hangi türde yapılar yapılmıştır ve özellikleri nelerdir? A- MİMARİ Osmanlı mimarisi özelliklerine göre şu dört grupta toplanır : Erken dönem Osmanlı mimarisi Klâsik dönem Osmanlı mimarisi Batı etkisinde Osmanlı mimarisi Yeni dönem (Neoklâsik) Osmanlı mimarisi Camiler Kuruluş döneminde iznik, Bursa ve Edirne’de

Tarih Selimiye Camii

Osmanlı Dönemi Mimari Özellikleri ve Dönemleri Nelerdir? (Kısaca)

0

Anadolu’da Osmanlılar Döneminde yapılan mimari eserler nelerdir? Osmanlı devletinin mimarisi, özellikleri, hakkında bilgi. Türk mimarlığının en güzel eserlerini vermiş olan Osmanlı mimarlığı başlıca altı bölüme ayrılır: 1. — Başlangıç Devri (Bursa Üslûbu) : İmparatorluğun kuruluş yıllarından başlıyarak XV. yüzyılın sonuna kadar gelen bu süre içinde Osmanlı mimarlığında önce Selçuklu mimarlığının etkileri görülür, sonraları kendine has

Yakın Tarih 27 Mayıs 1960 Darbesi

27 Mayıs 1960 Darbesinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0

27 Mayıs 1960 Darbesinin Nedenleri ve Sonuçları ile ilgili genel bilgiler. Adnan Menderes hükümetine karşı yapılan darbe hakkında bilgiler. 27 Mayıs 1960 Darbesinin Nedenleri ve Sonuçları 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi Adnan Menderes hükümetine karşı yapılan bu darbenin oluşmasında 1950’den önce ülkede iktidarı elde tutan askeri ve sivil bürokrasinin Demokrat Parti hükümetine ve politikalarına karşı

Yakın Tarih İstiklal Marşı Resimleri

İstiklal Marşının Hikayesi (Kısaca) – İstiklal Marşımız Nasıl Yazıldı?

65

Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazış hikayesi. Kısaca İstiklal Marşının hikayesinin yer aldığı sayfamız. İstiklal Marşının Hikayesi (Kısaca) Yıllardan 1921’dir. Şanlı yurdumuzun, kahraman ordumuzun, şanlı bayrağımız için bir milli marş yazılması zorunluluk haline gelmişti ve bu sebeple de Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde Milli Marş için bir yarışma düzenlenmesine karar verilmişti. Bu yarışma sonucunda

Tarih Roma Hukuku

Roma Hukukunun Özellikleri ve Önemi Nedir? Roma Hukuku Hakkında Bilgi

0

Roma medeniyetinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilen ve batı toplumlarındaki hukuk sistemine yol göstermiş olan Roma Hukuku hakkında bilgiler. ROMA HUKUKU Roma Hukuku, toplum hayatı meydana getirir, toplum şartlarının değişmesiyle hukuk da değişir. Bu temel gerçek, çeşitli milletlerde hukukun neden farklı olduğunu da gösterir. Roma hukuku, Roma tarihi boyunca birçok değişikliğe uğradı. Bu yazıda,

İnkılap Tarihi Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin Getirdikleri Nelerdir? Yenilikleri ve Kazandırdıkları

2

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile siyasal, toplumsal, hukuk, eğitim ve ekonomi alanında ne gibi yenilikler gelmiştir? Cumhuriyetin kazandırdıkları nelerdir? 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu adeta müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922’de hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’yla yönetim bağları

Tarih Orta Afrika Cumhuriyeti Bayrağı

Orta Afrika Cumhuriyeti Tarihi – Eski Fransız Sömürgesinin Tarihçesi

0

Orta Afrika cumhuriyeti ülkesinin tarihçesi ile ilgili bilgiler. Afrika’nın adı gibi orta bölgesinde yer alan eski bir Fransız sömürgesinin tarihçesi. Günümüzde Orta Afrika’nın bulunduğu yörenin tarihi konusunda bilgi azdır. 17. ve 19. yüzyıllar arasında köle ticaretiyle uğraşanlar, bu bölgede yaşayanlara çok zarar verdiler ve yerli halkın başka yerlere kaçmasına neden oldular. 19. yüzyılda, doğuda Banda

Tarih Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

Ahilik Nedir? Ahilik Sistemi, Özellikleri ve Kültürü Hakkında Bilgiler

0

Ahilik nedir? Ahilik ne anlama gelir Ahilik sistemi ve Ahilik sisteminin genel özellikleri ve büyükleri ile ilgili olarak genel bilgiler. Ahilik daha ziyade Anadolu Türklüğünün orta yapısında, yani esnaf ve sanatkarı arasında gelişip yaşamıştır. Bu nedenle Ahilik denince esnaf daima hatırlanmıştır. Şu kadar ki, Ahilik sadece bu orta yapının tekelinde kalmamış, daha da yaygınlaşmıştır. Ahiler

Tarih Ahilik Sözleri

Ahiler ve Ahilik Hakkında Bilgi – Ahilik Nasıl Bir Teşkilattır?

1

Ahiler kimlerdir? Ahilik nasıl bir teşkilattır? Ahiliğin tarihçesi, özellikleri nelerdir? Anadoluda kurulmuş çok eski bir teşkilat olan Ahilik nedir? Ahiler ve Ahilik; Ahilik daha çok bir esnaf teşkilatı olarak XII. yüzyılda, Anadolu’da kurulmuştur. Kurucusu Kırşehir’de, Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat veya Osmanlı Hükümdarı Orhan Gazi zamanlarında yaşayan Ahi Evran yahut Ahi Âren’dir. Hayatı menkibelerle süslenmiş olan

Tarih Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

Ahiler ve Ahilik Nedir? Nasıl Kurulmuştur? Kültürleri Nasıldır?

0

Ahiler ve Ahiliğin tarihçesi. Ahilik nasıl kurulmuştur? Ahilerin yaşam felsefesi, görevleri, Ahilik kurumunun gelişimi, Osmanlıda Ahilik. Ahilik Hakkında Bilgiler Öncelikle ahi kelimesinin kökeninden bahsedersek, konuyla ilgili tarih sürecinde iki farklı iddia bulunmaktadır. İlk ortaya atılan iddia, bu kelimenin Arapça kökeninden geldiği ve Ahi kelimesinin Ahiyye kelimesinin tekil hali olan “ah” haline sonradan 1. tekil halini

İnkılap Tarihi

Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler Komutanları ve Sonuçları Konu Anlatımı

0

Kurtuluş Savaşı’nda hangi cephelerde savaşılmıştır? Kurtuluş Savaşı cephelerin oluşumu, savaşılan cepheler, komutanları ve sonuçları özet. KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI’NIN ASKERİ STRATEJİSİ ♦Güney illerinde (Antep-Maraş-Urfa) halkın kahramanca sürdürdüğü savunmalara elden geldiğince destek olmak ♦Eldeki birliklerle öncelikle Doğu Cephesi’ne yönelmek ve Ermeni sorununu çözüme kavuşturmak ♦Düzenli ordu kuruluncaya kadar Batı Cephesi’nde düşmanı durdurmak, oyalamak, zaman kazanmak

Tarih mayalar

Mayalar Kimlerdir? Maya Uygarlığının Doğuşu, Yıkılışı ve Özellikleri

0

Mayalar kimlerdir? Maya Uygarlığı doğuşu, yıkılışı, özellikleri, kültürleri nasıldır? Gizemli bir uygarlık olan Mayalar hakkında genel bilgiler. MAYALAR Maya Kızılderilileri, 250 ile 850 yılları arasında, Orta Amerika’da hüküm sürmüş ve yağmur ormanının iç kesimlerinde şehirler inşa etmişlerdir. Torunları halen bu bölgede yaşamaktadır. Maya uygarlığı, Orta Amerika’da kurulan ve son derece gelişmiş olan uygarlıklardan bir tanesidir.

Tarih Orhun Yazıtları

Orhun Yazıtları Nerededir? Özellikleri ve Yazılanlar Hakkında Bilgi

0

Orhun yazıtları (abideleri) nerededir? Orhun yazıtlarının özellikleri ve tarihçesi. Türk dünyası için önemli yazıtlar hakkında bilgiler. Orhun Yazıtları; Göktürkler döneminden kalma, Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olan yazılı taşlardır (Orhun Abideleri). Eski Çin kaynaklarından dikilmiş oldukları öğrenilen bu yazılı anıtlar üzerine ilk bilgiyi, Sibirya tutsaklığından dönen İsveçli Subay Strahlenberg’in kitabı verir (1722). Yazıtların, fotoğraflarını çeken

İnkılap Tarihi Çanakkale Zaferi

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları Hakkında Genel Bilgiler

0

Çanakkale Savaşları ne zaman gerçekleşmiştir? Çanakkale Savaşları neden olmuştur? Deniz ve kara Çanakkale Savaşları nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgi. Çanakkale Savaşı Hakkında Bilgi 1914’de patlak veren I. Cihan Savaşı Osmanlı Devleti’nin de katılmış olduğu bir büyük ölüm-kalım savaşı olmuştur. Müttefikleri olan Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları yanında bu kanlı mücadeleye girişen Osmanlı Devleti, savaşın çıkışıyla

İnkılap Tarihi Çanakkale Savaşı esnasında Mustafa Kemal

Çanakkale Savaşı : Türk Tarihinin Büyük Destanlarından Birisi

0

Türk ordusunun büyük zafer destanı Çanakkale Savaşı hakkında bilgi. Çanakkale Deniz Savaşları ve Anafartalar Savaşları hakkında bilgi. Çanakkale Savaşı son yüzyılların savaş tarihinde parlak bir yer tutar. Bu savaşlar 1914 Kasımında başladı ve 1915 Ocak ayına kadar sürdü. Savaşın sebebi şuydu: İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya), İttifak Devletleri (Almanya, Avusturya) safında savaşlara katılan Osmanlı İmparatorluğunu,

Tarih 2. Bayezid

2. Bayezid Dönemi Olayları ve Savaşları ile Cem Sultan Olayı

0

2. Bayezid dönemindeki önemli olaylar, Cem Sultan Olayı. 2. Bayezid dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. II. BEYAZIT DÖNEMİ (1481 – 1512) Cem Sultan Olayı (1481- 1495) Fatih’in ani ölümü üzerine II. Beyazıt yeniçerilerin ve devşirme devlet adamlarının desteğini alarak istanbul’da padişah ilan edildi. Şehzade Cem, Beyazıt’ın padişahlığına itiraz etti. Devleti ikiye bölerek yönetme

İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İşgal Edilen Yerler

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İşgal Edilen Yerler

2

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası meşhur 7. maddeye dayanılarak Anadolu’da nereleri işgal edilmiştir? Mondros ateşkes antlaşmasından sonra işgal edilen yerler. Antlaşmanın 7. maddesine dayanılarak yurdun çeşitli yerleri işgal edilmeye başlandı: a. İngilizler, Musul, Urfa, Antep, Maraş, Batum ve Kars’ı işgal ettiler. Ayrıca Samsun’a bir müfreze çıkardılar. Merzifon’a ise bir kıta gönderdiler. b. Fransızlar; Dörtyol’u, Mersin’i, Pozantı’ya

İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İşgal Edilen Yerler

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Maddeleri Nelerdir? Ne Zaman Yapılmıştır?

1

Mondros Ateşkes Antlaşması (Mütarekesi) ne zaman ve kimler arasında yapıldı? Mondros Antlaşmasının önemi ve maddeleri nelerdir? Mondros Ateşkes Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri (Fransa, İngiltere, İtalya) arasında yapılan silah bırakma antlaşmasıdır (30 Ekim 1918). Savaş sonuna doğru İttihat ve Terakki Hükümeti, Talat Paşa’nın istifası üzerine görevden çekildi. Yeni hükümeti kuran

İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Önemi Nedir? Ateşkesin Uygulanması

0

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanmış olan Mondros Ateşkes Antlaşmasının koşulları ve önemi hakkında maddeler halinde bilgiler. MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918) Ateşkesin İmzalanması I. Dünya Savaşı, Bağlaşma Devletleri’nin yenilgisiyle sonuçlanınca önce Bulgaristan savaştan çekildi. Bulgar kralı ülkesini terketti. Daha sonra Almanya ve Avusturya-Macaristan ateşkes önerisinde bulunarak savaşı sona erdirdiler. Her iki ülkede de rejim

İnkılap Tarihi Milli Mücadele Döneminde Kadınlar

Milli Mücadele Döneminde Güney Cephesinde Kimlerle Savaşıldı?

0

Milli Mücadele yıllarında Güney Cephesinde kimlerle nerelerde ne gibi savaşlar yapıldı? Güney Cephesinde kimlerle savaştık, çarpışmaları hakkında bilgiler. GÜNEY CEPHESİNDEKİ ÇARPIŞMALAR Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesini bahane eden İngilizler, 1919 yılının başlarından itibaren Adana, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmişlerdi. Bu işgal nedeniyle bölge halkı protestolarda bulundu ve örgütlenmeye başladı. Ancak İngilizler girdikleri yerlerde yönetime

Bakmadan Geçme Sosyalizm İle İlgili Bir Afiş

Sosyalizmin Gelişimi – Nasıl Meydana Çıkmıştır? Felsefesi Nedir? Tarihi

0

Sosyalizm nedir, nasıl meydana çıkmıştır? Sosyalizmin felsefesi nedir, tarih boyunca nasıl bir gelişim göstermiştir, hakkında bilgi. Sosyalizm;Üretim ve değişim (mübadele) araçlarıyla ilgili olarak özel mülkiyetin yerine kolektif mülkiyeti koyan ve böylece toplumsal sınıfları ortadan kaldırmayı, toplumun örgütlenmesinde köklü bir reform yapmayı amaçlayan öğretidir. Bu görüş açısından sosyalizm, kapitalizme ya da liberalizme karşı çıkar. Marx‘la birlikte

Tarih Yörükler

Yörükler Kimdir? Yörük Kime Denir? Yörüklerin Tarihine Kısa Bir Bakış

0

Yörükler kimlerdir? Yörüklerin özellikleri nelerdir? Yörükler nerede yaşar, yaşam şekilleri, yörükler hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız Yörükler; Oğuz soyundan gelme, göçebe Türklere verilen isimlerden biridir. Yörük kelimesinin; gezgin, yürüyücü anlamında olduğu sanılmaktadır. XII. yüzyıldan itibaren, Anadolu, Irak, Azerbaycan dolaylarına gelmeye başlayan Türkmenlerden bir kısmı bu bölgelere yayılmış; bir kısmı da, Osmanlı hükümeti tarafından, daha sonraları

İnkılap Tarihi Birinci Dünya Savaşında Cephedeki Askerler

Birinci Dünya Savaşındaki Cepheler Hangileridir? Yapılan Savaşlar

0

Birinci dünya savaşındaki cepheler. Birinci dünya savaşına katılan ülkeler. İtilaf ve İttifak devletleri nelerdir? Siper savaşları, Alman-Rus Çarpışmaları, Türk Cephelerinde neler olmuştur. Amerika ne zaman ve nasıl birinci dünya savaşına girmiştir. Savaşa Giren Kuvvetler Dünya tarihinde ilk defa olarak bu savaş boyunca akıl almaz askeri kuvvetler karşılıklı yığılmışlardı. İttifak Devletleri : Almanya 40 kolordu (109

Tarih İbrahim Müteferrika

Basım Nedir? Matbaa Nasıl Bulundu? Tarihçesi Nasıldır? Türkiye’de Basım

0

Basım nedir? Basım tarihçesi nedir? Matbaa tarihçesi ile birlikte Türkiye’de Basım tarihi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. BASIM, el veya makineyle basmak suretiyle kâğıt, karton, kumaş, muşamba gibi maddeler üzerine yazı, resim, renk veya şekil basına işidir. İnsanlar çok eski zamanlardan beri yazdıkları yazıları çoğaltma, bu işi daha kısa bir zamanda yapma ihtiyacını duymuşlardı.

Tarih Altın Orda Devleti

Altın Orda (Altınordu) Devleti Tarihi – Nerede Hüküm Sürdüler, Nasıl Yıkıldılar?

0

Altın Orda ya da Altınordu devleti ile ilgili tarihi bilgiler. Ne zman ve kim trafından kuruldu? Nerelerde hüküm sürdü. Girdiği savaşlar ve yıkılışı Altın Orda Devleti Tarihi ve Özellikleri Altın Orda Devleti, 1242-1501 arasında varlık gösteren, Moğol İmparatorluğu’nun Kuzeybatı Asya ve Doğu Avrupa’daki, daha çok Kıpçaklara dayalı kolu olan devlet. Bu ismin kökeninde, etrafındaki hükümdarlık

1 2 3 4 5 16