Germiyanoğulları Beyliği Ne Zaman ve Nerede Kuruldu? (Kuruluş ve Yıkılışı)

0
Advertisement

Germiyanoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? Germiyanoğulların tarihçesi, özellikleri, tarihteki yeri hakkında bilgi.

Anadolu Beylikleri Haritası

Germiyanoğulları; Anadolu Türk Beyliğidir (1300-1429). Aşağıda kuruluşu ve yıkılışı hakkında bilgiler verilmektedir.

Kuruluşu:

Germiyan aşireti tarafından kuruldu. Kütahya yöresinde egemenlik kurdu. Germiyan aşiretinin Kütahya yakınlarına ne zaman geldiği bilinmez. 1285’ten 1290′ lara kadar Moğollara ve Selçuklu Sultanı Mesut’a karşı yerel çatışmalara girdikleri kaynaklarda yazılıdır. I. Yakup Bey, ilk Germiyan Beyi kabul edilir. 1305’te Yakup Bey, ordusu ile Menderes Havzası’na girdi. Tripolis Kenti’ni ele geçirdi. 1306’da da Alaşehir’i kuşattıysa da Bizans imparatorunun İspanya’dan getirttiği Katalanlar kenti kurtardı. Bundan sekiz yıl sonra Alaşehir, Germiyanoğulları’nın eline geçti. Yakup Bey, Rumlardan aldığı yıllık vergiyle Kütahya’daki Vacidiye Medresesi’nin giderlerini karşıladı. 40 bin donanımlı atlısıyla her zaman harekete hazır bir durumda bekleyen Yakup Bey, çevresine korku saldı.

Yakup Bey’in 1320’de öldüğü sanılır, yerine oğlu Mehmet Bey geçti. Babasına bağlı olan Aydınoğulları, Mehmet Bey’in başa geçmesiyle ayrıldı. Mehmet Bey, Katalanların gelişi ile Bizans’a geçmiş bulunan Simav ve Kula kentleriyle çevrelerini geri aldıysa da çok yaşamadığı bellidir. Yerine oğlu Süleyman Şah, Germiyan Beyi oldu; bazı kaynaklarda Şah Süleyman ya da Şah Çelebi olarak da geçer. Süleyman Bey, saltanatının ilk yıllarında Karamanoğullarına yenilince sınırları giderek genişleyen Osmanlı Devleti ile anlaşmaya yanaştı. I. Murat‘ın oğlu Yıldırım Bayezit‘e kızını vereceğini ve çeyiz olarak Kütahya ile birlikte Simav ve Eğrigöz ile Tavşanlı’yı armağan edeceğini açıkladı. Bu başvurusu kabul edildiğinden Süleyman Şah, Kula Kasabası’na çekildi. I. Murat da oğlu Yıldırım‘ ı Kütahya sancak beyliğine gönderdi. Süleyman Şah, 1387’de öldü. Yerine üç oğlundan Yakup Bey (E.) geçti, Yakup Bey, I. Murat, Kosova Savaşı‘nda şehit düşünce babasının Osmanlılara verdiği toprakları geri almak için harekete geçti. Yıldırım buna fırsat vermeyerek Kütahya’ya geldi.

Yıkılışı

Yakup Bey’i İpsala Kalesi’ne hapsetti ve tüm Germiyan topraklarını ülkesine kattı (1390). 1399’a kadar İpsala’da kalan Yakup Bey, bir yolunu bulup kaçarak deniz yoluyla Timur‘un yanına gitti. Ankara Savaşı’ndan sonra da Timur‘un buyruğuyla eski beyliğine sahip oldu. Yakup Bey, Fetret döneminde, kızkardeşinin oğlu olan Çelebi Mehmet yanını tuttu. Bu yüzden de üst üste 1410 ve 1411’de Karamanoğullarının saldırılarına uğradı. II. Murat döneminde de padişaha boyun eğdi. 1428’de, iyice yaşlanarak Edirne’ye gelen Yakup Bey, II. Murat ile görüşerek, oğlu bulunamadığından ölümünden sonra beyliğin topraklarının Osmanlı topraklarına katılmasını istedi. Kütahya’ya döndükten sonra çok yaşamadı, 1429’da ölünce Germiyan Beyliği sona ermiş oldu.

Advertisement

Leave A Reply