Beşinci Boyut Nedir? Bilimin Beşinci Boyut Hakkında Bildikleri

0
Advertisement

Beşinci boyut nedir? Beşinci boyut ile ilgili bili adamları neler biliyor, yapılan araştırmalar ve inançlar nelerdir, hakkında bilgi.

Beşinci Boyut

Beşinci boyutun doğası henüz tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte beşinci boyut kavramı üzerinde düşünmek ilginç ve aydınlatıcı bir deneyim olabilir.

Bilinen Boyutlar

Bilim insanları yüzyıllar boyunca evrenin üç boyutlu olarak öngörüyorlardı. Bu geleneksel üç boyutu sıradan bir kişinin görselleştirmesi kolaydır. Birinci boyut düz bir çizgidir. İkinci boyut düz bir yüzey oluşturur (resim veya televizyon ekranı gibi). Üçüncü boyut eklendiğinde, dünyamızdaki nesneler gibi derinlik kazanırsınız.

zaman makinesi

Kaynak: pixabay.com

Dördüncü Boyut

Modern çağda, Einstein ve Menkowitzcy gibi bilim adamları, evrenimizin dördüncü bir boyuta sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu boyut zamandır. Bu boyutu birçok insanın görselleştirmesi daha zordur. En sevdiğiniz sandalyenize oturup bu boyut hakkında düşünerek kafanızda canlandırma çalışmaları yapabilirsiniz. Zaman içindeki bir çok noktada, sandalyenizin üzerindeki boşluğu yalnızca hava, bir veya başka bir kişi dolduruyor olacaktır. Böylece dördüncü boyut olan zaman, üç boyutlu realitenin o küçük bölümünde neyin bulunacağını belirler.

Beşinci Boyutun Tanımlanması

Son yıllarda pek çok kişi, insanların algılamayı yeni öğrendikleri ek boyutların var olduğunu varsaymaktadır. Bununla birlikte, bilim insanları bunu henüz tam olarak anlayamadığı için, beşinci boyut için hiçbir tanım üzerinde anlaşmaya varılamamıştır. Uzay-zaman, uzay-zaman sürekliliği, uzay-zamanda bozulma derecesi ve hatta paralel evrenler de dahil olmak üzere birçok isimle adlandırılmıştır. Einstein, beşinci boyut üzerinde ilk varsayımlarda bulunduğunda, dört boyutlu evreni, bu beşinci boyutun bilinmeyen gücü ile gerilmiş, sıkışmış, kıvrılmış veya düzleşebilen bir kauçuk tabakasına benzeterek başkalarının görselleştirmesine yardımcı olmaya çalıştı. Diğerleri, dört boyutlu evreni, parçacıkların veya güçlerin doğru koşullar altında hareket edebildiği diğer gerçeklerle çevrili bir tür zara benzeterek beşinci boyutu kavramlaştırdı.

Advertisement

kara delik güneş

Beşinci Boyutu Bulma

Bilim insanları, eninde sonunda beşinci boyutu tanımlayıp, fiziksel evrenin bazı bilmecelerine, şimdi cevap vereceğini umuyorlar. Bu bilmeceler, yerçekiminin neden diğer temel doğa güçlerinden daha hafif bir güç olduğu sorusunu içermektedir. Bilim adamları şu anda bu bilmeceleri çözme umuduyla beşinci boyutu ispatlama ve inceleme yöntemlerini keşfediyorlar. Bunun için inanılmaz küçük bir alanda (bir milimetre veya daha az) yerçekimi kuvvetinin ölçülmesi gerekir. Einstein tarafından öngörülen beşinci boyut, Lazer İnterferometre Yerçekimi Gözlemevi tarafından yerçekimi dalgalarının ölçülmesi ile imkanlı hale geliyor ancak henüz böyle bir gözlem yapılmadı. Bilim adamları ayrıca, en son parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile ek boyutlarda hareket eden parçacıkları algılayabilmeyi umuyorlar. Son olarak, bilim adamları, yeni bir araştırmanın, Gamma-Ray Geniş Alan Uzay Teleskobunun, minyatür kara delikleri, gama ışını patlamalarını gözlemleyerek tespit etmeyi ve buradan da beşinci boyuta kanıt sağlayamayı umuyor.

Maneviyat ve Beşinci Boyut

Beşinci boyut, bilim insanlarının yanı sıra, filozofların ve teologların da gözünden kaçmadı. Fiziksel dünyaya etki eden, tanımlanamayan, açıklanamayan bir güç fikri, daha yüksek bir güce inananlar tarafından dile getiriliyor. İnançlarda olduğu gibi yorumlarda da değişiklikler mevcut; bazı kişiler beşinci boyutun Tanrı’nın kendisi olduğunu söylerken ve diğerleri beşinci boyuta basitçe yaratım katmanı diyorlar.


Leave A Reply