Kassitler Kimlerdir? Babil’in Yıkılmasından Sonra Bölgeye Hakim Olmuş Antik Topluluk

0
Advertisement

Kassitler kimlerdir? Babil’in Hititler tarafından yıkılmasından sonra bölgeye hakim olmuş Kassitler nerede yaşamışlardır, tarihleri ve özellikleri nelerdir?

Kassitler

Kassitler; İÖ 1680-1160 arasında Zagros Dağları’ndan Mezopotamya‘ya inerek devlet kurmuş topluluktur. III. Ur Hanedanı ve Eski Babil Devleti döneminde önceleri atlarını satmak, asker ve işçi olarak çalışmak için Mezopotamya’nın Babil Bölgesi’ne geldiler. Zamanla büyük gruplar halinde bugün Irak’ın Kerkük Ovası yakınlarında Süleymaniye yöresine yerleştiler. Yırtıcı ve vahşi bir dağ topluluğu olmaları nedeniyle, burada yaşayan ve uygar bir toplum olan Babillileri rahatsız etmeye başladılar. Bunun üzerine Babilliler güç kullanarak Kassitleri Kerkük’ün batısına sürdüler. Mezopotamya’daki karışıklıklardan yararlanarak Gandaş adlı bir önderin çevresinde birleştiler ve Mezopotamya’ya saldırarak Babil Bölgesi’ni ele geçirdiler ve Babil Kenti’ni başkent yaparak 6 yüzyıl sürecek olan bir devletin temellerini attılar.

Gandaş’tan sonra gelen Kassit krallarının sırası ve etkinlikleri tam olarak bilinmemektedir. Adları ve saltanat yılları bilinenler şunlardır: I. Agum (22 yıl), I. Kastilayaş (84 yıl), II. Kastiliyaş (22 yıl). Arada ortaya çıkan bir kral da II. Agum’dur. İÖ 16. yüzyılda bilinen krallar ise şunlardır: I. Burnaburiyaş, III. Kastilayaş, Ulamburiyaş, III. Agum. Bu son kral hakkındaki bilgiler, Mısır Firavunu III. Amenhotep (Amenofis) ile çağdaş olması nedeniyle daha fazladır. Bu kral döneminde Kassitler bayındırlık etkinliklerine giriştiler, kanallar açarak sulamayı geliştirdiler. Dış ilişkilerde barışa önem verdiler. İÖ 15.-14. yüzyılda saltanat sürmüş olan Kassit kralları şunlardır:

Kadaşman Harbe (İÖ 1410-1396), I. Kurizgalzu, I. Kadaşman Enlil, II. Burnaburyaş (İÖ 1367-1346), Nazi Maruttaş (İÖ 1320-1295). İÖ 13. yüzyıl da Mitanni Devleti’nin çökmeye başlamasıyla yeniden canlanmaya başlayan Asurlularla sürekli mücadele içinde olan Kassitler, Mısır ile dost geçinerek Asur ve Elam ülkelerine egemen olmaya çalıştılar. Bu yüzyıl içinde Kassit tahtında saltanat süren krallar şunlardır: Kadaşman Turgu (İÖ 1294-1278), Kadaşman Enlil (İÖ 1277-1271), Kudur Enlil (İÖ 1270-1263), Şagarakti Enlil (İÖ 1263-1250), IV. Kastiliyaş (İÖ 1243-1242), Enlil Nadin Şumi, Kadaşman Harbe (İÖ 1241-1238), Adad Şum İddina (İÖ 1241-1238), Adad Şum Naşir. IV. Kastiliyaşu döneminde Kassitler Asur Kralı I. Tikultininurta’ya yenildiler ve başkentleri Babil, Asur’un eline geçti.

Bir süre sonra yeniden bağımsızlıklarını kazandılarsa da M.Ö 1160’te tarih sahnesinden silindiler. At yetiştiriciliğinde usta bir topluluk olan Kassitler, Sümer, Akkat ve Babil uygarlıklarıyla sanatının etkisinde kaldılar. Babil çiviyazısını kullandılar; dillerine ilişkin bilgi azdır. Çok tanrılı dinleri vardı; Babil uygarlığını benimsedikten sonra, Babil’in baş tanrısı Marduk‘u en büyük tanrı kabul ettiler. Kassitler büyük sanat eserleri yapmadılar. Ancak kendilerine özgü olan kudurru adını taşıyan dikilitaşlar, gerek sanat, gerekse dil ve toplumsal açısından önem taşırlar.

Advertisement

Leave A Reply