Ankara Savaşı Ne Zaman ve Kimler Arasında Geçmiştir?

0
Advertisement

Ankara Savaşı kimler arasında ne zaman olmuştur? Tarihimizdeki önemi nedir? Ankara savaşının nedenleri, sonuçları nelerdir?

Ankara Savaşı

Ankara Savaşı; Tarihin kaydettiği en önemli savaşlardan biridir. 28 temmuz 1402’de, Timur‘un ordusu ile Yıldırım Bayezit’in ordusu arasında, Ankara ile Sakarya ve Çubukova nehirlerinin kuzeyinde cereyan etti.

Karşılaşan orduların kuvvetleri hakkında çeşitli rakamlar verilmiştir. Hammer’e göre Timur ordusu 840.000, Katip Çelebi’ye göre 700.000, Hayrullah Efendi’ye göre 850.000 kişiden meydana gelmişti. Osmanlı ordusu ise Hammer’e göre 120.000, Hayrullah Efendi’ye göre 300.000 kişi idi. «Tacüttevarih» Osmanlı kuvvetlerini 90.000 kişiye kadar indirmektedir. ‘

Gerçek olan bir şey varsa o da Timur ordusunun Bayezit ordusundan en az iki, üç kat kuvvetli olduğudur. Üstelik Timur ordusunda savaş için yetiştirilmiş otuz fil, ayrıca zırhlı süvari birlikleri vardı.

Ankara Savaşı Başlıyor

Gün doğar doğmaz harekete geçen ordular çok kanlı bir savaşa tutuştular. Osmanlı ordusundaki Sırplar büyük bir fedakarlıkla savaşıyordu. Öte yandan, Osmanlı ordusunun sağ kanadında bulunan Germiyan, Saruhan, Aydın, Menteşe ve Karaman askerleri kendi beylerinin Timur’un idaresi altında olduğunu anlayarak cephe değiştirdiler. Bu, Osmanlılara ağır bir darbe oldu ve böylece ordunun sağ kanadı kaybedildi. Sol kanat ise bu durumun tesiriyle çekilmeye başlamıştı. Artık ordu bir tek merkez olarak, öldürücü bir susuzluk içinde savaşa devam ediyordu. Birçok kumandanlar şehit düşmüştü.

Advertisement

Akşama doğru Silahtarbaşı Minnet Bey, Yıldırım’a geri çekilme teklifinde bulundu. Osmanlı Sultanı bu teklifi reddederek çılgınca bir teşebbüsle Timur’un karargahına doğru bir hücuma girişti. Bu ümitsiz savaş sırasında Bayezit attan düşmüş, yaya olarak savaşa devam etmek zorunda kalmıştı. Timur ise Sultanı canlı olarak ele geçirmek istediği için, kumandanlarından Mahmut Han onu yavaş yavaş sarmaya başladı. Sonunda başına atılan bir seccade ile yakalanarak esir edildi.

Bu savaşta onunla beraber Şehzade Musa Çelebi, kumandanlarından Firuz Bey, Timurtaş Paşa ve oğlu esir düştü. Öteki şehzadeler neticeyi tahmin ederek savaş meydanından çekilmişlerdi.

Bu savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu büyük bir kargaşalığa uğradı. Küçük beylikler yeniden türediler, savaştan kaçan şehzadeler taht kavgasına giriştiler. Bu savaştaki yenilgi Osmanlıların ilerlemesini elli yıl kadar geri bırakmıştır. Yalnız bir gün devam eden Ankara Savaşı’nda 240.000 kişinin öldüğü söylenir.

FETRET DEVRİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ


Leave A Reply