Fetret Devri Nedir? Ne Zaman ve Neler Olmuştur? Kısaca Açıklaması

18
Advertisement

Tarihimizde Fetret Devri (dönemi) diye anılan devir ile ilgili bilgi, Fetret Devri nedir? Ne zaman olmuştur, Fetret Devrini sona erdiren padişah kimdir?

Fetret Devri

Fetret Devri tarihimizde 11 yıl sürmüş bir devre verilen isimdir. Fetret Arapça’da kargaşa anlamına gelir. Yani bu dönem “Kargaşa Dönemi” olarak da isimlendirilebilir ancak tarihimize Fetret Devri olarak geçmiştir.

28 Temmuz 1402 Ankara Savaşı‘ndan, Yıldırım Beyazıt‘ın oğullarından Mehmet Çelebi’nin babasının tek varisi sıfatıyla devleti birleştirdiği 5 Temmuz 1413’e kadarki devirdir. Bu devre Şehzadeler Kavgası da denilmiştir.

Timur istilası üzerine Yıldırım’ın aldığı yerlerin hemen hepsi elden çıkarılmış, Timur tarafından Anadolu Beylikleri tekrar diriltilmişti.

Bunun üzerine başlayan Fetret Devri şu safhaları geçirdi.
  • 1- Yıldırım’ın büyük oğlu ve veliahtı Emir Süleyman Ankara Meydan Savaşı’ndan babasının vezir-i azamı Çandarlızade Ali Paşa ile birlikte ayrılarak, Edirne’ye geldi. Hükümdarlığını ilan etti. 17 Şubat 1411’de 9 yıla yakın hükümdarlık ettikten sonra, 34 yaşında öldürüldü. Hakim olduğu yerler, bugünkü Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerimiz, Makedonya, Bulgaristan, Teselya ve Batı Trakya’dan ibaretti. Bir ara Orta Anadolu’ya kadar uzandıysa da bu geçici oldu.
  • 2- Emir Süleyman’ın yerine kardeşi Musa Çelebi geçti. Onun mirasına aynen varis oldu, 2 yıl 5 ay sonra 5 Temmuz 1413’de 25 yaşlarında öldürüldü.
  • 3- Yıldırım’ın oğullarından Mehmet Çelebi, Ankara Savaşı’ndan sonra Sivas, Ankara, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Tokat, Afyon, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, İzmit, Adapazarı dolaylarını ele geçirdi, Amasya’yı merkez yaptı.
  • 4- Yıldırım’ın oğullarından İsa Çelebi de Bursa, Balıkesir, Bilecik taraflarını ele geçirdi. Bursayı merkez yaptı. 2 yıl sonra Mehmet Çelebi tarafından devletine son verildi, 1405’de öldü.
  • 5- 1404’de ağabeyi İsa Çelebi’nin prensliğini ele geçiren Mehmet Çelebi böylece ülkesini genişletti. Babasının başkenti Bursa’yı ele geçirdi. Ağabeyi Süleyman Çelebi’nin karşısında tek rakip kaldı.
  • 6- Sonunda Mehmet Çelebi kardeşi Musa Çelebi’yi de ortadan kaldırdı. Babasından kalan Avrupa mirasını da ele geçirip devleti birleştirdi. Bu suretle Fetret Devrine son verdiği zaman 402 422 km karelik bir devlete sahip olmuştu. Bu devlet babası Yıldırım’ın devletinin yarısından da küçüktü. Hatta büyükbabası 1. Sultan Murat’ın bıraktığından da küçüktü. Böylece Timur Osmanlılara neredeyse yarım yüzyıldan fazla bir zaman kaybettirmiş oluyordu. Çünkü Yıldırım’ın bıraktığı sınırlara 50 yıl kadar sonra erişmek mümkün olmuştur.

Advertisement

18 yorum

Leave A Reply