Kategori İsmi: Tarih

Tarih 4. Murat

4. Murat Revan Seferi Sebepler ve Sonuçları – Ne Zaman Yapılmıştır?

0

Revan seferi ne zaman meydana gelmiştir? Revan Seferi sebepleri, sonuçları nelerdir, tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Revan Seferi: IV. Murat‘ın Revan’ı (Erivan) Safevilerin elinden almak için 1635’te düzenlediği sefer. Safevilerin 1633’te Van’ı kuşatmaları üzerine sefere karar verildi. 28 Mart 1635’te ordu yürüyüşe geçti. İzmit ve Eskişehir üzerinden Ilgın’a geldi. IV. Murat yol boyunca ele

Yakın Tarih 5. Mehmet

5. Mehmet (Reşat) Kimdir? 5. Mehmet Dönemi Önemli Olayları

1

5. Mehmet (Reşat) Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 5. Mehmet (Reşat) döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi. MEHMET V., Reşat (1844-1918). Osmanlı padişahlarının 35.’ sidir. Abdülmecit’in Gülcemal IV. Kadınefendi’den olan oğludur. İstanbul’da Çırağan Sarayinda doğdu, 73 yaşında Dolmabahçe Sarayı‘nda öldü. Ağabeyisi II. Abdülhamit, V. Mehmet in tahttan indirilmesi (Reşat) üzerine 1909’da tahta çıkmış, padişahlığı 9 yıl

Tarih iskitler

İskitler Kimlerdir? İskitlerin Özellikleri Yayıldığı Coğrafya Kültürleri Hakkında

0

İskitler kimledir? İskitler ne zaman nerede yaşamışlardır, özellikleri, tarihteki yerleri, kurdukları medeniyet ve kültür hakkında bilgi. İskitler Kısaca İskitler – Özet M.Ö. VII. Y.y. da, Karadeniz’in kuzeyine yerleşen iskitler, Orta Macaristan’a, Doğu Anadolu, Kafkaslar, İran ve Hindistan’a kadar olan topraklan fethetmişlerdir. Tarihte ilk kurulan Türk kavmidir. Orta Asya kavmi olan İskitlerin, yöneticileri Türk, halkın çoğunluğu

Tarih türkler

Türklerin Kökeni Nereye Dayanır? Türk Adının Anlamı ve Kökeni Nedir?

2

Türk ne demek? Türklerin kökeni ve ilk Türklerin yaşamı nasıldır, kökenleri nereye dayanır? Türk adının anlamı ve kökeni nedir, hakkında bilgi. Türkler Türkler yeryüzünde yaşayan milletlerin en eskilerinden, en kalabalıklarından biridir. Çok geniş bir alana yayılmışlardır. Dünyadaki bütün milletler toplu olarak gözden geçirilirse, Türkler’in çokluk bakımından dördüncü, beşinci sırayı aldıkları görülür. Türk Kelimesi Türk kelimesi

Tarih türkler

Türklerin Ana Yurdunun Sınırları – Türklerin Ana Yurdunda Oluşan Medeniyetler

0

Türklerin ana yurdu neresidir? Türklerin ana yurdunun sınırları, anayurttaki Türk kültürleri, kurulan medeniyetler, uygarlıklar ve özellikleri. TÜRKLERİN ANAYURDU Türk ve yabancı Tarih araştırmacılar “Türklerin Anayurdu’nun Orta Asya olduğu üzerinde birleşmişlerdir”. Türklerin ilk anayurdu ORTA ASYA’dır. ORTA ASYA: Doğuda – KİNGAN DAĞLARI, Batıda-HAZAR DENİZİ, Güneyde – HİNDİKUŞ VE KARANLIK DAĞLARI (Himalaya Dağları), Kuzeyde ise SİBİRYA (ALTAY

Tarih

Türklerin Ana Yurdundan Göç Etme Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0

Türklerin ana yurdu nerededir? Türkler ana yurtlarından neden göç etmişlerdir ve bu göçlerinin sonuçları neler olmuştur? Hakkında bilgi TÜRKLERİN ANAYURDU Türklerin Anayurdu Orta Asya’dır. Bu bölgenin sınırları kuzeyde Sibirya stepleri, güneyde Himalayalar, batıda Hazar denizi, doğuda ise Kingan dağlarıdır. Türklerin bu kadar geniş bir coğrafyada yaşaması Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır. ***Orta Asya,

Tarih Birinci Viyana Kuşatması

Birinci Viyana Kuşatması Ne Zaman Olmuştur? Tarihçesi ve Sonuçları

0

Birinci Viyana Kuşatması hakkında detaylı bilgi. Türk tarihinin en büyük akınlarından olan Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış olan Birinci Viyana Kuşatması Osmanlı Türkleri’nin 154 yıl arayla yaptıkları iki Viyana kuşatmasının ilkidir. Bu kuşatma Kanuni Sultan Süleyman’ın on üç seferinden dördüncüsü sırasında 1529’da yapılmıştır. Kanuni o yılın 10 mayısında İstanbul’dan ayrıldı, Osmanlı tarihçilerinin “Gazay-i Bec” (Viyana

Tarih Tang Hanedanlığı

Tang Hanedanı Ne Zaman ve Nerede Hüküm Sürmüştür? Tarihi ve Kültürü

0

Tang hanedanı ne zaman ve nerede hüküm sürmüştür? Tang imparatorları, iç savaşlar, kültür ve medeniyeti,Tang sanatı hakkında bilgi. Tang Hanedanı Tang Hanedanı; sülalesi Çin imparatorluk sülalesidir (618-907). Kuzey ve güney arasındaki uzun bir bölünmenin ardından Han sülalesinden sonra ikinci büyük imparatorluğu kuran Tang sülalesi, ülke topraklarını genişletmesiyle, güçlü uygarlığıyla ve yükselmesiyle parladı. Suy sülalesi talihi

Tarih ayasofya

Ayasofya Nedir? Neden Önemlidir? Tarihi ve Mimari Geçmişi

4

Ayasofya neresidir? Ayasofya cami, Ayasofya müzesi özellikleri, Ayasofya’nın mimari özellikleri, yapısı, tarihçesi ile ilgili bilgi. Ayasofya Hakkında Bilgi Ayasofya; İstanbul’da yapılmış en büyük Bizans kilisesidir. Hagia Sophia İstanbul’un fethine (1453) kadar kilise olarak kaldı, fetihten sonra camiye dönüştürüldü, 1934’te Atatürk’ün buyruğuyla müze oldu. Bugünkü Ayasofya, aynı yerde, aynı addaki üçüncü yapıdır. İlk Ayasofya 15 Şubat

Tarih Ayasofya

Ayasofya Ne Zaman ve Nasıl Yapıldı? Ayasofya’nın Yapılış Hikayesi

0

Ayasofya ne zaman yapıldı? Ayasofya’nın anlamı nedir? Ayasofya’nın tarih boyunca yapılışı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Ayasofya’nın Yapılış Hikayesi Ayasofya (Yunanca Hagia Sophia “Tanrısal Bilgelik“), İstanbul’da Sultanahmet semtinde, dünya mimarlık tarihinin en önemli birkaç yapıtından biri sayılan Bizans kilisesi. İlk kez Constantinus zamanında yapımına başlanarak, onun oğlu Constantius zamanında, 360’ta bitirildi. (Bazı bilim

Yakın Tarih Ortadoğu Haritası

Ortadoğu’da Su Sorunu ve Su Sorununun Sebepleri Nelerdir?

0

Ortadoğu bölgesinde bol petrol bulunur ancak su bulunmaz. Bu sebeple Ortadoğu’da mevcut bulunan su sorunu ve bu konu hakkındaki gelişmeler… Ortadoğu’da Su Sorunu ve Gelişmeler Ortadoğu’da Su Sorunu ve Gelişmeler Bölgenin su meselesi de, bölgesel ve devletlerarası bir sorun olmakla, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde çözüm aranan bir konu. Ancak hemen belirtmeliyiz ki,

Tarih Kızıl Minare - Aksaray

Aksaray İlinin Tarihçesi ve Tarihi Eser ve Mekanları Hakkında Bilgiler

0

Aksaray ilinin tarihi, tarihçesi. Aksaray ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. AKSARAY TARİHİ; İlkçağda kentin bulunduğu yerde Arhelais adında bir yerleşim merkezi vardı. Buraya, yöreyle birlikte anılarak Archelais Garsaura da denilirdi. Adını kurucusu Kappadokia Kralı Arkhelaos’tan almıştı. Arkhelaos’un da kenti daha eski bir yerleşim merkezinin kalıntıları üzerine kurduğu ya da küçük bir yerleşim

Yakın Tarih 1973 Petrol Krizi

1973 Petrol Krizi Neden ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Sonuçları Ne Oldu?

0

1973 petrol krizi ile ilgili bilgiler. 1973 petrol krizi neden ve nasıl ortaya çıktı ve ne gibi sonuçları oldu? 1973 PETROL KRİZİ 1959 – 1960 döneminde petrol fiyatlarındaki büyük düşüş üzerine petrol üretici ülkeler 1960’da OPEC (Petrol ihraç eden ülkeler örgütü)’i kurdular. Bu örgütün temel amacı petrol fiyatlarını 1959 yılından önceki duruma çıkarmaktı. OPEC ve

Tarih Sultan Abdülmecit

Abdülmecit Dönemi Siyasi Olayları, Savaşları ve Islahat Fermanı

0

Osmanlı padişahlarından Abdülmecit döneminde gerçekleşen siyasal olaylar ve savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız 3 Kasım 1839 tarihinde Osmanlı İmparatorluğunun en önemli reform hareketlerinden birisi olan Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır. Tanzimat Fermanı hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız. Mısır Sorunu’nun Çözülmesi Mehmet Ali Paşa’nm daha da güçlenmesini kendileri için bir tehlike

Tarih 3. Selim

3. Selim Döneminde Yapılmış Olan Tüm Yenilikler ve Gelişmeler, Olaylar

22

3 Selim kimdir? 3. Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahatlar yenilikler nelerdir? 3. Selim dönemi askeri, idari, ticari, siyasi, diplomasi alanında yapılan ıslahatlar, yenilik hareketleri ile ilgili detaylı bilgi. III. Selim Devri Islahatları (1789-1807) Açık düşünceli ileri görüşlü ve yenilik taraftarı bir insan olan III.Selim yapılan savaşlarda yeniçerilerin yetersizliğini anlamıştır. III.Selim yaptığı bütün ıslahatlara Nizam-ı

Tarih Çaldıran Savaşı

Çaldıran Savaşı Ne Zaman ve Neden Oldu? Önemi ve Sonuçları

0

Çaldıran Savaşı ne zaman ve hangi devletler arasında gerçekleşmiştir? Çaldıran savaşının önemi, nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Çaldıran Savaşı; Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan meydan savaşıdır (23 Ağustos 1514). II. Bayezit’in saltanatının son yıllarında, İran’da Safevi Devleti’ni kurmuş olan Şah İsmail, devletini ve saltanatını güçlü kılmak amacıyla Şii mezhebini Anadolu’da yaymaya başladı ve “halife” adını

Tarih Stone Henge

Cilalı Taş Devri’nin Özellikleri ve İnsan Yaşamı O Dönemde Nasıldı?

0

Cilalı Taş Devri nedir? Cilalı Taş Devri’nin (Neolitik Çağ) özellikleri, tarihi, kalan eserler hakkında bilgi. Cilalı Taş Çağı, insanlığın en büyük evrim dilimini oluşturur. Önceleri avlanarak, çevresindeki yenilebilir besinleri toplayarak, mağaralarda, kaya sığınaklarında barınıp göçebe bir yaşam süren tüketici insan topluluklarının yaşamında bu çağda önemli değişiklikler oldu.Bu çağın en önemli özelliği, insanların avcılık ve toplayıcılıkla

İnkılap Tarihi Balkan Savaşı

Balkan Savaşları Neden ve Nasıl Başlamıştır ve Sonuçları Ne Olmuştur?

0

Balkan Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında geçen Birinci ve İkinci Balkan Savaşının nedenleri, cepheleri ve sonuçları hakkında bilgi. Balkan Savaşları (1912–1913) Balkan devletleriyle Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan ve iki döneme ayrılan savaşlardır (1912-1913). Makedonya’nın Bulgaristan sınırları içine katılması, Sırbistan ve Yunanistan’ın topraklarını genişletmek istemeleri, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Balkan Birliği’ni kurmasındaki amaç; Slavları birleştirip Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan

Tarih Nemrut - Adıyaman

Adıyaman İlinin Tarihçesi – Hangi Medeniyetler Bu Bölgede Yaşamıştır?

0

Adıyaman ilinin tarihi, tarihçesi. Adıyaman bölgesinde hangi medeniyetler hüküm sürmüştür. Adıyaman ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. ADIYAMAN TARİHİ; Adıyaman ve çevresinin tarihi çok eski dönemlere iner. Adıyaman’ın 5 km kuzeyinde yer alan Örenli Köyü’ndeki Perre ve Palanlı mağaralarında Paleolitik Çağ’a ait resimler bulunmuştur. Samsat’ta bulunan bir yazıt, buranın İÖ 1. bin yıllarından

Yakın Tarih Almanya'ya İşçi Göçü

2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye Ekonomisi

0

2. Dünya Savaşından sonra Türkiye’de ekonomik alandaki gelişmeler nelerdir? 2. Dünya savaşı sonrası Türkiye ekonomisi. Çok partili yaşama geçişin sağlanması, ekonomi alanında farklı fikirlerin ortaya atılmasını ve ekonominin gelişmesini sağladı. Devletin yaptığı yatırımlar devam ederken, diğer yandan özel sektöre önem veren bir politika izlendi. Özellikle 1950 yılı sonrasında makineleşme, gübre kullanımı ve suluma alanında meydana

Yakın Tarih Kars - Sovyet Sınırı

2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türk Dış Politikası

0

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Türk Dış Politikası nasıldı? Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den istedikleri, ABD’nin Türkiye’yi desteklemesi ve Kore Savaşı. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle uluslararası sistem ciddi bir yapısal değişime uğramıştır. Uluslararası sistemdeki bu köklü değişiklik ülkelerin dış politikalarına yansırken, Türkiye’nin dış ilişkilerinin yeniden düzenlenmesinde etkili olmuştur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin dış politikasına egemen olan

Tarih Ulubatlı Hasan'ın Kimdir? Nasıl Şehit Düşmüştür? Ulubatlı'nın Hikayesi

Ulubatlı Hasan Kimdir? Nasıl Şehit Düşmüştür? Ulubatlı’nın Hikayesi

2

Ulubatlı Hasan Kimdir? İstanbul’un Fethi esnasında Ulubatlı Hasan’ın etkisi ne olmuştur? Nasıl şehit düşmüştür? Ulubatlı Hasan ve İstanbul’un Fethi’nin hikayesi. Ulubatlı Hasan İstanbul’un fethi sırasında surların üstüne ilk çıkan Türk askeridir. Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı Ordusu İstanbul’u kuşattıktan kısa bir süre sonra saldırı sırasında; Ulubatlı Hasan adlı iri yarı bir yeniçeri surları tırmanmaya başladı.

İnkılap Tarihi Erzurum Kongresi'nde Temsil Edilen Yerler

Erzurum Kongresinin Amacı, Kararları ve Önemi Hakkında Bilgiler

0

Kurtuluş Savaşımızı öncesi önemli bir mihenk taşı olan Erzurum Kongresi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Erzurum Kongresinde alınan kararlar ve kongrenin önemi hakkında bilgiler. ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) Şark Vilayetleri, Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin çağrısı üzerine toplandı. Cemiyet, ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bu kongreyi toplantıya

İnkılap Tarihi Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi Ne Zaman ve Neden Yapılmıştır? Kimler Katılmıştır?

2

Erzurum Kongresi ne zaman ve neden yapılmıştır? Kongreye kimler katılmıştır? Erzurum Kongresinin önemi, kongrede alınan kararlar. Erzurum Kongresi ile ilgili bilgi. ERZURUM KONGRESİ, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 arasında Erzurum’da toplanan kongre. Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’nde belirtilen kararlar doğrultusunda Sivas’ta yapılması kararlaştırılan ulusal çaplı kongre öncesinde 10 Temmuzda,

Tarih Hollanda Doğu Hindistan Şirketi - Erken Küresel Bir Şirketin Yükselişi ve Düşüşü

Hollanda Doğu Hindistan Şirketi – Erken Küresel Bir Şirketin Yükselişi ve Düşüşü

0

Hollanda’da Verenigde Oostindische Compagnie veya VOC olarak adlandırılan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, asıl amacı 17. ve 18. yüzyıllar arasında ticaret, keşif ve kolonizasyon olan bir şirketti. 1602 yılında kuruldu ve 1800 yılına kadar faaliyetlerine devam etti. İlk ve en başarılı uluslararası şirketlerden biri olarak kabul ediliyor. Hollanda Doğu Hindistan Şirketi zirvesinde birçok farklı ülkede karargah

İnkılap Tarihi İlk TBMM

Birinci TBMM’nin Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Bilgiler

0

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) özellikleri nelerdir? İlk meclis ile ilgili bilgi. Maddeler halinde ilk meclis hakkında bilgiler. I. TBMM’NİN ÖZELLİKLERİ İşgallere karşı oluşan direniş tek çatı altında toplanmıştır. Milletin iradesi yönetimde egemen kılınmış, ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Osmanlı Mebusan Meclisi milletvekilleri de TBMM’ye katılmış, böylece TBMM farklı görüşlere açık olduğunu

İnkılap Tarihi Atatürk Samsun'a çıkışı

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı Ne Zaman ve Ne Amaç İle Oldu?

0

Mustafa Kemal Samsun’a ne zaman ve ne amaçla çıkmıştır? 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının önemi, özeti. Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından TBMM’nin açılışına kadar geçen süre ulusal mücadelenin hazırlık dönemini oluşturur ve kongreler dönemi olarak adlandırılır. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım

Tarih Asturias Krallığı

Asturias Krallığı Nerede ve Ne Zaman Kurulmuştur? Hakkında Bilgi

0

Asturias Krallığı nerede, ne zaman hüküm sürmüştür? Asturias Krallığı özellikleri, tarihteki yeri, tarihçesi hakkında bilgi. Asturias Krallığı Asturias Krallığı, İber Yarımadasında 718’den 910’a değin hüküm süren bağımsız Hıristiyan krallıktır. Ortaçağdaki Asturias Krallığı, Müslümanların İspanya’yı istilası karşısında gerileyerek bu bölgeye çekilen bazı Vizigot soyluları ve ileri gelenleri tarafından kurulmuştu. Doğu, güney ve batısındaki yüksek sıradağlar nedeniyle

İnkılap Tarihi Balkan Savaşı Haritası

2. Balkan Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar Hangileridir?

5

İkinci Balkan Savaşı Sonuçları, savaş sonunda yapılan antlaşmalar, 2. Balkan Savaşının sonuçları nelerdir? 2. Balkan Savaşı ile ilgili bilgi. 2. Balkan Savaşı Sonucunda Yapılan Antlaşmalar 1-Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913): Balkan devletleri arasında yapıldı. Madde ve açıklamaları Bulgaristan I. Balkan Savaşı’nda aldığı toprakların büyük bir kısmını kaybetti. Bükreş Antlaşması Balkanlarda huzuru sağlayamadı. Bu antlaşmaya Osmanlı

Tarih İstanbul Direklerarası

Direklerarası’nın Kültür ve Sanat Kokan Tarihi Hakkında Bilgiler

0

Direklerarası nerededir? Eski İstanbul ile ilgili bilgi, Eski İstanbul’da kültür, sanat eğlence mekanları. Direklerarası ile ilgili bilgi. İstanbul’un XIX. Yüzyıldaki en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biridir. Eskiden Vezneciler – Şehzadebaşı yolunun Onaltımart Şehitleri ve Dedeefendi caddeleriyle birleştiği noktalar arasında kalan bölümüne, her iki yanda yer alan kagir dükkânların önündeki alçak mermer sütunlar üzerine oturtulmuş re-vaklardan

Tarih Osmanlı Döneminde Matrak Oyunu

Osmanlı İmparatorluğu Tarihinin İlkleri Nelerdir? Maddeler Halinde

2

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar yaşadığı ilkler, ilk anayasa, ilk kağıt para, ilk halife, ilk başkent, Osmanlının ilkleri. 1.İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. 2.Osmanlıların ilk başkenti SÖĞÜT dür. 3.Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur. 4.İLK Osmanlı veziri ALAADDİN PAŞA dır. 5.İLK vakfı ORHAN BEY kurdu. 6.İLK düzenli ORDU ORHAN BEY

Tarih Osmanlı Devleti Kuruluşu

Osmanlı Devleti Kurulduğu Esnada Anadolu ve Balkanların Durumu

0

Osmanlı Devletinin Kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların durumu nasıldı? Anadoolu’da yer alan devletler ve beylikler nelerdir? 14. yy’da Anadolu Bizans imparatorluğu : Anadolu Selçuklu Devleti’ne 1176 Miryakefalon Savaşı’nda yenilen Bizans, IV. Haçlı Seferi’nde(1204 ) Haçlı istilasına uğradıktan sonra bir süre için ortadan kalktı. Bizans asilleri İznik ve Trabzon’a kaçıp. Buralarda yeni devletler kurdular. İznik Rum

1 2 3 4 16