Browsing: Tarih

Tarih Laleli Camii

Türk Mimarlık Tarihi – Örnek Yapılar ve Tarihsel Gelişim ve Mimari Özellikler

0

Türk mimarlık tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin örnekleri ile geniş bir şekilde verildiği sayfamız. TÜRK MİMARLIĞININ Türk tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. Orta Asya ile çağlarının en büyük medeniyetlerini kurmuş olan Türkler özellikle mimarlıkta büyük eserler yaratmışlardır. Doğu Türkistan’ın çok eski bir kültür ülkesi olan Tarım bölgesinde M.Ö. II. yüzyılda Hunlar, M. S.

Tarih Çatalhöyük

Çatalhöyük : Neolitik Döneme Ait 9 Bin Yıllık Yerleşim Yeri Hakkında Bilgi

0

Çatalhöyük nerededir? Neolitik döneme ait Çatalhöyük’ün tarihçesi, özellikleri, arkeolojik önemi hakkında bilgiler. Çatalhöyük, Konya’nın Çumra İlçesi’nde höyüktür. İlçenin 11 km kuzeyinde yer alır. Biri doğuda neolitik, öteki kalkolitik evreye ait olan iki höyükten oluşur. 1961-1965 arasında İngiliz arkeolog James Mellaart tarafından kazıldı. 123.750 metrekarelik büyük bir alanı kaplar; kültür toprağı dolgusu 19 m’den fazladır. Yapılan

Tarih Rönesans

Rönesans Nedir? Rönesans Dönemleri ve Etkileri Nelerdir?

0

Rönesans nedir? Rönesans nasıl tanımlanır ve nasıl bir devirdir? Rönesansın dönemleri, açıklamaları ve etkileri nelerdir? Rönesans ortaçağın din ve skolastik anlayışından kurtulan Batı toplumlarında Antik Çağ sanat ve kültür değerlerine dayanarak yarattıkları en çok insana önem veren yeni eğilimdir. Rönesans sanatı, ortaya çıktığı 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’yı derinden etkiledi ve bu etkilerini 20. yüzyıla

Tarih İpek Yolu

Tarihteki Önemli Ticaret Yolları Hangileridir? Ticaret Dışındaki Etkileri Neler?

0

Tarihteki önemli ticaret yolları nelerdir? Kral yolu, ipek yolu, baharat yolu nerededir, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Tarihteki Önemli Ticaret Yolları Ticaret yolları sadece malların taşındığı ve alışveriş faaliyetlerinin yapıldığı güzergâhlar değildir. Aynı zamanda ülkeler ve toplumları kültürel, teknolojik ve idari olarak etkileyen, geliştiren, değiştiren tanıştıran ulaşım hatlarıdır. İşte bu yollardan biri de İpek Yolu’dur. İpek

Tarih Hz. Muhammed Savaş

Hz. Muhammed Dönemi Savaşları – Nedenleri Sonuçları ve Fethedilen Yerler

0

Hz. Muhammed döneminde hangi savaşlar yapılmıştır, nasıl sonuçlanmıştır? Hz. Muhammed’in katıldığı savaşlar hakkında bilgi. HZ. MUHAMMED DÖNEMİ YAPILAN SAVAŞLAR BEDİR SAVAŞI (624) Müslümanlar, Mekke’de bıraktıkları mallarını Kureyş kervanına el koyma ile karşılamak isteyince putperestler harekete geçmişlerdir. Bu mücadele Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Önemi ve Sonuçları O Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferidir. O İslamiyete katılım artmıştır.

Tarih Fetret Devri

Fetret Devri Nedir? Ne Zaman ve Neler Olmuştur? Kısaca Açıklaması

18

Tarihimizde Fetret Devri (dönemi) diye anılan devir ile ilgili bilgi, Fetret Devri nedir? Ne zaman olmuştur, Fetret Devrini sona erdiren padişah kimdir? Fetret Devri tarihimizde 11 yıl sürmüş bir devre verilen isimdir. Fetret Arapça’da kargaşa anlamına gelir. Yani bu dönem “Kargaşa Dönemi” olarak da isimlendirilebilir ancak tarihimize Fetret Devri olarak geçmiştir. 28 Temmuz 1402 Ankara

Tarih Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

Ahilik Teşkilatının Özellikleri Nelerdir? Görevleri ve Faydaları

0

Ahilik Teşkilatı ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur? Ahilik teşkilatının özellikleri, görevleri, faydaları nelerdir? Ahilik kültürü hakkında bilgi. Ahilik; kökü eski Türk töresinde bulunan, Anadolu’da Türk birliğinin kuruluş döneminde güçlü bir gelişim gösteren, esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içeren halk ocağıdır. Ocakta, çok sıkı bazı kurallar uygulandığı ve öncelikle esnaf arasında yayıldığı için,

Tarih Divan-ı Humayun

Osmanlı’da Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri Nelerdir?

11

Osmanlıda Divan-ı Hümayun, özellikleri, görevleri, kuruluşu ve üyeleri ile ilgili bilgi. Divan-ı Hümayun üyelerinin isimleri ve görevleri nelerdir? Osmanlı Devleti’nde, hem toplantının kendisi hem de toplantı yapılan yer bu kelime ile karşılanıyordu . Divan denildiğinde, bize ilk önce merkez teşkilatındaki Divan-ı Hümayun’u çağrıştırır. Devlet merkezindeki başka kurullar ve yine eyaletlerdeki valilerin meclisleri de divan olarak

Tarih Fransa İhtilali

Fransız Devrimi Ne Zaman, Nasıl ve Neden Yapıldı? Nasıl Sonlandı?

0

Fransız Devrimi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Fransız Devrimi’nin tarihi, özellikleri, öncüleri ve sonuçları hakkında bilgi. Fransız Devrimi; 1789’da başlayarak Fransa’da 10 yıl süren büyük devrimdir. 18. yüzyılda Fransa’da yönetime mutlak monarşi egemendi. Soyluların ve din adamlarının ayrıcalıkları büyüktü. Halk için özgürlük ve eşitlik yoktu. Endüstrinin ve burjuvazinin gelişmesi, topluma yeni bir düşünce anlayışı getirmişti.

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilalinin Öncüleri ve Önemli İsimleri Kimlerdir?

0

Fransız İhtilali’nde yer alan önemli kimseler kimlerdir? Fransız İhtilali’nin öncüleri ve İhtilal’deki yerleri hakkında bilgi. Fransız İhtilali’nin Öncüleri ve Önemli İsimleri Fransız Devrimi’ne çok sayıda insan karışmıştır. Aşağıda o dönemin kraliyet mensupları, devrimcileri ve diğer nüfuzlu kişilerinin listesini ve etkilerini bulabilirsiniz. Kraliyet Mensupları Fransa Kralı Louis XVI – Fransız Devrimi başladığında Louis XVI Fransa kralı

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilali Ne Zaman ve Neden Olmuştur? Önemi Nedir?

1

Fransız İhtilali ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Fransız İhtilali’nin sebepleri, tarihi ve önemi hakkında bilgi. Fransız İhtilali; tarihin dönüm noktalarından biridir. Bazı tarihçiler Yeniçağ’ı “İhtilal’e kadar” ve “İhtilal’den sonra” olmak üzere ikiye ayırırlar, 1789’dan sonraki devreye “Yakınçağ” derler. 1789 Fransız İhtilali’ni hazırlayan sebepler çeşitlidir. XVIII. yüzyılda Fransa’da yetişen filozoflar, İngiltere’de yetişen ekonomi nazarıyecileri, insan hakları

Tarih II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

II. Meşrutiyet’in İlanı ve Sonuçları – Madde Madde 2. Meşrutiyet Dönemi

0

II. Meşrutiyet ne zaman ve neden ilan edilmiştir? 2. Meşrutiyet’in ilanı, sonuçları, 31 Mart Olayı ve 2. Meşrutiyet Dönemi hakkında bilgi. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1908-1918) Meşrutiyet, hükümdar ile birlikte bir meclisin ülke yönetiminde bulunmasıdır. Osmanlı Devleti’nde I. Meşrutiyet, 23 Aralık 1876’da Jön Türklerin baskısıyla II. Abdülhamit tarafından ilan edilmişti. İlk Osmanlı Mebusan Meclisi 20 Mart

Tarih 93 Harbi (1877-78 Osmanlı Rus savaşı)

1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı : Anadolu Cephesi

0

1877-1878 Osmanlı – Rus Harbi (93 Harbi) Anadolu Cephesi nedenleri, sonuçları, 93 Harbi Anadolu Cephesi ile ilgili bilgi. Bu cephede Başkomutan Gazi Ahmet Muhtar Paşa idi ve buyruğunda 57 bin askerle 97 top vardı. Askerin çoğunluğu eğitimden yoksun redif ve mustahfızlardan oluşuyordu. Buna karşılık Ermeni kökenli General Boris Melikof komutasındaki Rus Ordusu 125 bin kişi

Tarih 1877 - 1878 Osmanlı Rus Savaşı Rumeli Cephesinde Yaşananlar

1877 – 1878 Osmanlı Rus Savaşı Rumeli Cephesinde Yaşananlar

0

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı: Rumeli Cephesi nedenleri, sonuçları. Doksanüç harbi Rumeli Cephesi ve Plevne Savunması hakkında bilgiler. Her iki yanın en büyük askeri güçlerinin toplandığı bu cephede Osmanlı başkomutanı, Serdarıekrem Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa idi. Osmanlı kuvvetleri, üç orduya ayrılmıştı: Rusçuk, Silistre, Şumnu ve Varna arasında bulunan Doğu Ordusu Müşir Ahmet Eyüp Paşa; Vidin’ de bulunan

Yakın Tarih 1939 Ankara İttifakı Neden ve Hangi Ülkeler Arasında İmzalanmıştır?

1939 Ankara İttifakı Neden ve Hangi Ülkeler Arasında İmzalanmıştır?

0

İkinci Dünya Savaşının başlaması ile birlikte Türkiye’ni,n Fransa ve İngiltere ile imzalamış olduğu 1939 Ankara İttifakı hakkında bilgiler Ankara İttifakı, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 19 Ekim 1939’da Ankara’da, Türkiye-Fransa-İngiltere arasında imzalanan karşılıklı yardım ve işbirliği antlaşmasıdır. İttifakın Sebepleri Almanya’nın 15 Mart 1939’da Çekoslovakya’yı ele geçirerek “hayat sahası” uygulamasına başlaması, 1928’den başlayarak Akdeniz’de Türkiye için bir

Yakın Tarih 1963 Ankara Antlaşması

1963 Ankara Antlaşması Kimler İmzalanmıştır? İçeriği Nedir?

1

1963 yılına imzalanmış olan ve Türkiye’nin o dönem ki adı ile AET olan Avrupa Birliğine girişi için imzalanmış Ankara Antlaşması hakkında bilgi 1963 Ankara Antlaşması, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) üye olarak katılmasını öngören 12 Eylül 1963 tarihli antlaşmadır. Türkiye AET’ye katılmak için 31 Temmuz 1959’da ilk girişimde bulunmuş ve AET Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin bu

Tarih 2. Selim

2. Selim (Sarı Selim) Dönemi Olayları, Savaşları ve II. Selim’in Özellikleri

0

Osmanlı Padişahlarından 2. Selim (Sarı Selim) hayatı, biyografisi, padişahlık döneminde yaşananlar. Sokullu dönemi ve II. Selim’in özellikleri nelerdir? 2. Selim; Osmanlı padişahıdır. (İstanbul 1524-ay.y. 1574). Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan‘dır. Sarayda eğitim gördü. Sancakbeyliği göreviyle önce Konya’ya 1543’te de Manisa sancakbeyliğine atandı. Cihangir’in ölmesiyle, Şehzade Bayezit ile saltanat varisi olarak kaldılar. Hürrem Sultan,

Tarih Avrupa Hun Devleti Haritası

Avrupa Hun Devleti Özellikleri – En Parlak Dönemi Atilla Hakkında

0

Büyük Hun Devletinin yıkılışından sonra başlayan göçler yolu ile Avrupa’ya ulaşan Hunların kurduğu Avrupa Hun Devleti özellikleri, Atilla dönemi. Avrupa Hun Devleti • 4. Yüzyılın ortalarından sonra Volga ırmağının ötelerinden gelen Hunlar, ilk önce Alanlarla çarpıştılar. Daha sonra Ostrogot devletini yıkan Hunlar, Vizigotları da yenerek Roma İmparatorlugu’nun Tuna sınırına ulaştılar. • 434’te başa geçen Atilla,

Tarih Büyük Hun İmparatorluğu Haritası

Büyük (Asya) Hun Devletinin Özellikleri Nelerdir? Hükümdarları ve Dönemleri

0

Büyük Hun Devleti ya da Asya Hun Devletinin özelliklerinin maddeler halinde sıralanması, Asya Hun Devletinin hükümdarları ve dönemleri hakkında bilgi. Büyük (Asya) Hun Devleti Özellikleri Maddeler Halinde Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı devlet olan Hunlar, Göktürk ve Uygurların atalarıdır. Hunlar tarihte ilk kez bütün Türkleri bir bayrak altında toplamışlardır. M.Ö. 3 Yüzyıldan itibaren bir Hun

Tarih 4. Murat

4. Murat Revan Seferi Sebepler ve Sonuçları – Ne Zaman Yapılmıştır?

0

Revan seferi ne zaman meydana gelmiştir? Revan Seferi sebepleri, sonuçları nelerdir, tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Revan Seferi: IV. Murat‘ın Revan’ı (Erivan) Safevilerin elinden almak için 1635’te düzenlediği sefer. Safevilerin 1633’te Van’ı kuşatmaları üzerine sefere karar verildi. 28 Mart 1635’te ordu yürüyüşe geçti. İzmit ve Eskişehir üzerinden Ilgın’a geldi. IV. Murat yol boyunca ele

Yakın Tarih 5. Mehmet

5. Mehmet (Reşat) Kimdir? 5. Mehmet Dönemi Önemli Olayları

1

5. Mehmet (Reşat) Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 5. Mehmet (Reşat) döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi. MEHMET V., Reşat (1844-1918). Osmanlı padişahlarının 35.’ sidir. Abdülmecit’in Gülcemal IV. Kadınefendi’den olan oğludur. İstanbul’da Çırağan Sarayinda doğdu, 73 yaşında Dolmabahçe Sarayı‘nda öldü. Ağabeyisi II. Abdülhamit, V. Mehmet in tahttan indirilmesi (Reşat) üzerine 1909’da tahta çıkmış, padişahlığı 9 yıl

Tarih iskitler

İskitler Kimlerdir? İskitlerin Özellikleri Yayıldığı Coğrafya Kültürleri Hakkında

0

İskitler kimledir? İskitler ne zaman nerede yaşamışlardır, özellikleri, tarihteki yerleri, kurdukları medeniyet ve kültür hakkında bilgi. İskitler Kısaca İskitler – Özet M.Ö. VII. Y.y. da, Karadeniz’in kuzeyine yerleşen iskitler, Orta Macaristan’a, Doğu Anadolu, Kafkaslar, İran ve Hindistan’a kadar olan topraklan fethetmişlerdir. Tarihte ilk kurulan Türk kavmidir. Orta Asya kavmi olan İskitlerin, yöneticileri Türk, halkın çoğunluğu

Tarih türkler

Türklerin Kökeni Nereye Dayanır? Türk Adının Anlamı ve Kökeni Nedir?

2

Türk ne demek? Türklerin kökeni ve ilk Türklerin yaşamı nasıldır, kökenleri nereye dayanır? Türk adının anlamı ve kökeni nedir, hakkında bilgi. Türkler Türkler yeryüzünde yaşayan milletlerin en eskilerinden, en kalabalıklarından biridir. Çok geniş bir alana yayılmışlardır. Dünyadaki bütün milletler toplu olarak gözden geçirilirse, Türkler’in çokluk bakımından dördüncü, beşinci sırayı aldıkları görülür. Türk Kelimesi Türk kelimesi

Tarih türkler

Türklerin Ana Yurdunun Sınırları – Türklerin Ana Yurdunda Oluşan Medeniyetler

0

Türklerin ana yurdu neresidir? Türklerin ana yurdunun sınırları, anayurttaki Türk kültürleri, kurulan medeniyetler, uygarlıklar ve özellikleri. TÜRKLERİN ANAYURDU Türk ve yabancı Tarih araştırmacılar “Türklerin Anayurdu’nun Orta Asya olduğu üzerinde birleşmişlerdir”. Türklerin ilk anayurdu ORTA ASYA’dır. ORTA ASYA: Doğuda – KİNGAN DAĞLARI, Batıda-HAZAR DENİZİ, Güneyde – HİNDİKUŞ VE KARANLIK DAĞLARI (Himalaya Dağları), Kuzeyde ise SİBİRYA (ALTAY

Tarih

Türklerin Ana Yurdundan Göç Etme Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0

Türklerin ana yurdu nerededir? Türkler ana yurtlarından neden göç etmişlerdir ve bu göçlerinin sonuçları neler olmuştur? Hakkında bilgi TÜRKLERİN ANAYURDU Türklerin Anayurdu Orta Asya’dır. Bu bölgenin sınırları kuzeyde Sibirya stepleri, güneyde Himalayalar, batıda Hazar denizi, doğuda ise Kingan dağlarıdır. Türklerin bu kadar geniş bir coğrafyada yaşaması Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır. ***Orta Asya,

Tarih Birinci Viyana Kuşatması

Birinci Viyana Kuşatması Ne Zaman Olmuştur? Tarihçesi ve Sonuçları

0

Birinci Viyana Kuşatması hakkında detaylı bilgi. Türk tarihinin en büyük akınlarından olan Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış olan Birinci Viyana Kuşatması Osmanlı Türkleri’nin 154 yıl arayla yaptıkları iki Viyana kuşatmasının ilkidir. Bu kuşatma Kanuni Sultan Süleyman’ın on üç seferinden dördüncüsü sırasında 1529’da yapılmıştır. Kanuni o yılın 10 mayısında İstanbul’dan ayrıldı, Osmanlı tarihçilerinin “Gazay-i Bec” (Viyana

Tarih Tang Hanedanlığı

Tang Hanedanı Ne Zaman ve Nerede Hüküm Sürmüştür? Tarihi ve Kültürü

0

Tang hanedanı ne zaman ve nerede hüküm sürmüştür? Tang imparatorları, iç savaşlar, kültür ve medeniyeti,Tang sanatı hakkında bilgi. Tang Hanedanı Tang Hanedanı; sülalesi Çin imparatorluk sülalesidir (618-907). Kuzey ve güney arasındaki uzun bir bölünmenin ardından Han sülalesinden sonra ikinci büyük imparatorluğu kuran Tang sülalesi, ülke topraklarını genişletmesiyle, güçlü uygarlığıyla ve yükselmesiyle parladı. Suy sülalesi talihi

Tarih ayasofya

Ayasofya Nedir? Neden Önemlidir? Tarihi ve Mimari Geçmişi

4

Ayasofya neresidir? Ayasofya cami, Ayasofya müzesi özellikleri, Ayasofya’nın mimari özellikleri, yapısı, tarihçesi ile ilgili bilgi. Ayasofya Hakkında Bilgi Ayasofya; İstanbul’da yapılmış en büyük Bizans kilisesidir. Hagia Sophia İstanbul’un fethine (1453) kadar kilise olarak kaldı, fetihten sonra camiye dönüştürüldü, 1934’te Atatürk’ün buyruğuyla müze oldu. Bugünkü Ayasofya, aynı yerde, aynı addaki üçüncü yapıdır. İlk Ayasofya 15 Şubat

Tarih Ayasofya

Ayasofya Ne Zaman ve Nasıl Yapıldı? Ayasofya’nın Yapılış Hikayesi

0

Ayasofya ne zaman yapıldı? Ayasofya’nın anlamı nedir? Ayasofya’nın tarih boyunca yapılışı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Ayasofya’nın Yapılış Hikayesi Ayasofya (Yunanca Hagia Sophia “Tanrısal Bilgelik“), İstanbul’da Sultanahmet semtinde, dünya mimarlık tarihinin en önemli birkaç yapıtından biri sayılan Bizans kilisesi. İlk kez Constantinus zamanında yapımına başlanarak, onun oğlu Constantius zamanında, 360’ta bitirildi. (Bazı bilim

Yakın Tarih Ortadoğu Haritası

Ortadoğu’da Su Sorunu ve Su Sorununun Sebepleri Nelerdir?

0

Ortadoğu bölgesinde bol petrol bulunur ancak su bulunmaz. Bu sebeple Ortadoğu’da mevcut bulunan su sorunu ve bu konu hakkındaki gelişmeler… Ortadoğu’da Su Sorunu ve Gelişmeler Ortadoğu’da Su Sorunu ve Gelişmeler Bölgenin su meselesi de, bölgesel ve devletlerarası bir sorun olmakla, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde çözüm aranan bir konu. Ancak hemen belirtmeliyiz ki,

Tarih Kızıl Minare - Aksaray

Aksaray İlinin Tarihçesi ve Tarihi Eser ve Mekanları Hakkında Bilgiler

0

Aksaray ilinin tarihi, tarihçesi. Aksaray ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. AKSARAY TARİHİ; İlkçağda kentin bulunduğu yerde Arhelais adında bir yerleşim merkezi vardı. Buraya, yöreyle birlikte anılarak Archelais Garsaura da denilirdi. Adını kurucusu Kappadokia Kralı Arkhelaos’tan almıştı. Arkhelaos’un da kenti daha eski bir yerleşim merkezinin kalıntıları üzerine kurduğu ya da küçük bir yerleşim

Yakın Tarih 1973 Petrol Krizi

1973 Petrol Krizi Neden ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Sonuçları Ne Oldu?

0

1973 petrol krizi ile ilgili bilgiler. 1973 petrol krizi neden ve nasıl ortaya çıktı ve ne gibi sonuçları oldu? 1973 PETROL KRİZİ 1959 – 1960 döneminde petrol fiyatlarındaki büyük düşüş üzerine petrol üretici ülkeler 1960’da OPEC (Petrol ihraç eden ülkeler örgütü)’i kurdular. Bu örgütün temel amacı petrol fiyatlarını 1959 yılından önceki duruma çıkarmaktı. OPEC ve

Tarih Sultan Abdülmecit

Abdülmecit Dönemi Siyasi Olayları, Savaşları ve Islahat Fermanı

0

Osmanlı padişahlarından Abdülmecit döneminde gerçekleşen siyasal olaylar ve savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız 3 Kasım 1839 tarihinde Osmanlı İmparatorluğunun en önemli reform hareketlerinden birisi olan Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır. Tanzimat Fermanı hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız. Mısır Sorunu’nun Çözülmesi Mehmet Ali Paşa’nm daha da güçlenmesini kendileri için bir tehlike

1 2 3 4 17