Browsing: Tarih

Tarih Osmanlı Devleti Kuruluşu

Osmanlı Devleti Kurulduğu Esnada Anadolu ve Balkanların Durumu

0

Osmanlı Devletinin Kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların durumu nasıldı? Anadoolu’da yer alan devletler ve beylikler nelerdir? 14. yy’da Anadolu Bizans imparatorluğu : Anadolu Selçuklu Devleti’ne 1176 Miryakefalon Savaşı’nda yenilen Bizans, IV. Haçlı Seferi’nde(1204 ) Haçlı istilasına uğradıktan sonra bir süre için ortadan kalktı. Bizans asilleri İznik ve Trabzon’a kaçıp. Buralarda yeni devletler kurdular. İznik Rum

Tarih Selimiye Camii

Osmanlı Devletinde Mimari Alanındaki Gelişmeler Nelerdir?

0

Osmanlı Devletinde mimari alanındaki gelişmeler nelerdir? Osmanlı Mimarisinin özellikleri nelerdir ve Osmanlı döneminde hangi türde yapılar yapılmıştır ve özellikleri nelerdir? A- MİMARİ Osmanlı mimarisi özelliklerine göre şu dört grupta toplanır : Erken dönem Osmanlı mimarisi Klâsik dönem Osmanlı mimarisi Batı etkisinde Osmanlı mimarisi Yeni dönem (Neoklâsik) Osmanlı mimarisi Camiler Kuruluş döneminde iznik, Bursa ve Edirne’de

Tarih Selimiye Camii

Osmanlı Dönemi Mimari Özellikleri ve Dönemleri Nelerdir? (Kısaca)

0

Anadolu’da Osmanlılar Döneminde yapılan mimari eserler nelerdir? Osmanlı devletinin mimarisi, özellikleri, hakkında bilgi. Türk mimarlığının en güzel eserlerini vermiş olan Osmanlı mimarlığı başlıca altı bölüme ayrılır: 1. — Başlangıç Devri (Bursa Üslûbu) : İmparatorluğun kuruluş yıllarından başlıyarak XV. yüzyılın sonuna kadar gelen bu süre içinde Osmanlı mimarlığında önce Selçuklu mimarlığının etkileri görülür, sonraları kendine has

Tarih Peloponnesos Savaşı

Peloponnesos (Peloponez) Savaşı Ne Zaman, Nerede Oldu ve Sonuçları

0

Peloponnesos (Peloponez) Savaşı ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir? Peloponnesos (Peloponez) Savaşı sonuçları ve önemi hakkında bilgi. Peloponnesos (Peloponez) Savaşı; Atina ile Peloponnesos Birliği’ne bağlı kentler arasında yapılan bir dizi savaştır (İÖ 431-404). Savaşın kesin nedeni bilinmemektedir. Temel neden Yunanistan’daki iki güçlü devlet olan Atina ile Sparta arasındaki ekonomik çekişmedir. Peleponnesos Birliği’nin güçlü kenti Sparta, Korinthos’un

Tarih Manuel de Godoy'un Kraliçe için portakal toplatmasını tasvir edildiği resim

Portakallar Savaşı – 1801 Fransa – İspanya Arasında Gerçekleşen Savaş

0

Portakallar Savaşı nedir? Ne zaman olmuştur? Hangi ülkeler arasında nerede gerçekleşmiş ve sonuçları ne olmuştur? Tarihi bilgiler. Portakallar Savaşı, Fransa ve İspanya’yla Portekiz arasında kısa süren çatışma (1801). Savaş, Napoleon’un Portekiz’i Fransa’nın nüfuz alanı haline getirmek ve Portekiz topraklarının önemli bir bölümünü ele geçirmek istemesi üzerine çıkmıştır. Nisan 1801’de Portekiz’e giren Fransız kuvvetleri 20 Mayıs’ta

Tarih Roma Hukuku

Roma Hukukunun Özellikleri ve Önemi Nedir? Roma Hukuku Hakkında Bilgi

0

Roma medeniyetinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilen ve batı toplumlarındaki hukuk sistemine yol göstermiş olan Roma Hukuku hakkında bilgiler. ROMA HUKUKU Roma Hukuku, toplum hayatı meydana getirir, toplum şartlarının değişmesiyle hukuk da değişir. Bu temel gerçek, çeşitli milletlerde hukukun neden farklı olduğunu da gösterir. Roma hukuku, Roma tarihi boyunca birçok değişikliğe uğradı. Bu yazıda,

Tarih Rönesans

Rönesans Nedir? Rönesans Dönemleri ve Etkileri Nelerdir?

0

Rönesans nedir? Rönesans nasıl tanımlanır ve nasıl bir devirdir? Rönesansın dönemleri, açıklamaları ve etkileri nelerdir? Rönesans ortaçağın din ve skolastik anlayışından kurtulan Batı toplumlarında Antik Çağ sanat ve kültür değerlerine dayanarak yarattıkları en çok insana önem veren yeni eğilimdir. Rönesans sanatı, ortaya çıktığı 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’yı derinden etkiledi ve bu etkilerini 20. yüzyıla

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı ( Sivas Kongresi)

Sivas Kongresi Hakkında Bulabileceğiniz En Detaylı Bilgiler (4-11 Eylül 1919)

0

Milli Mücadele döneminin en önemli kongrelerinden birisi olan Sivas Kongresi ile ilgili bilgi. Sivas Kongresi önemi, amacı, maddeleri ve sonuçları nelerdir? SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919) Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı Amasya Genelgesi’nde duyurulmuş ve her ilden üç kişinin katılması istenmişti. Sivas Kongresi’nin Amaçları Ülke genelindeki direnişi tek bir elde toplayarak daha etkili hale getirmek Amasya

Tarih Rusya Bayrağı

Rusya Tarihi – Kadim Komşumuzun Tarihi Hakkında Detaylı Bilgiler

0

Rusya tarihi ile ilgili bilgi. Rusların ilk olarak Rusya olarak kurulmasından günümüze kadarki dönem için tarihi hakkında bilgi. Rusya’nın kurucusu olan ve Doğu Slavları grubuna giren Rusların öteki Slav boylarıyla birlikte, dağınık ve göçebe olarak Doğu Avrupa’da yaşadıkları sanılır. Tarih sahnesinde Ruslar ilk kez, adı söylencelere karışmış olan Askold adlı önderleriyle çıktılar. Askold önderliğindeki Ruslar

Yakın Tarih Sosyalizm İle İlgili Bir Afiş

Sosyalizmin Gelişimi – Nasıl Meydana Çıkmıştır? Felsefesi Nedir? Tarihi

0

Sosyalizm nedir, nasıl meydana çıkmıştır? Sosyalizmin felsefesi nedir, tarih boyunca nasıl bir gelişim göstermiştir, hakkında bilgi. Sosyalizm;Üretim ve değişim (mübadele) araçlarıyla ilgili olarak özel mülkiyetin yerine kolektif mülkiyeti koyan ve böylece toplumsal sınıfları ortadan kaldırmayı, toplumun örgütlenmesinde köklü bir reform yapmayı amaçlayan öğretidir. Bu görüş açısından sosyalizm, kapitalizme ya da liberalizme karşı çıkar. Marx‘la birlikte

Tarih Laleli Camii

Türk Mimarlık Tarihi – Örnek Yapılar ve Tarihsel Gelişim ve Mimari Özellikler

0

Türk mimarlık tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin örnekleri ile geniş bir şekilde verildiği sayfamız. TÜRK MİMARLIĞININ Türk tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. Orta Asya ile çağlarının en büyük medeniyetlerini kurmuş olan Türkler özellikle mimarlıkta büyük eserler yaratmışlardır. Doğu Türkistan’ın çok eski bir kültür ülkesi olan Tarım bölgesinde M.Ö. II. yüzyılda Hunlar, M. S.

Tarih Tang Hanedanlığı

Tang Hanedanı Ne Zaman ve Nerede Hüküm Sürmüştür? Tarihi ve Kültürü

0

Tang hanedanı ne zaman ve nerede hüküm sürmüştür? Tang imparatorları, iç savaşlar, kültür ve medeniyeti,Tang sanatı hakkında bilgi. Tang Hanedanı Tang Hanedanı; sülalesi Çin imparatorluk sülalesidir (618-907). Kuzey ve güney arasındaki uzun bir bölünmenin ardından Han sülalesinden sonra ikinci büyük imparatorluğu kuran Tang sülalesi, ülke topraklarını genişletmesiyle, güçlü uygarlığıyla ve yükselmesiyle parladı. Suy sülalesi talihi

Tarih

Türklerin Ana Yurdundan Göç Etme Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0

Türklerin ana yurdu nerededir? Türkler ana yurtlarından neden göç etmişlerdir ve bu göçlerinin sonuçları neler olmuştur? Hakkında bilgi TÜRKLERİN ANAYURDU Türklerin Anayurdu Orta Asya’dır. Bu bölgenin sınırları kuzeyde Sibirya stepleri, güneyde Himalayalar, batıda Hazar denizi, doğuda ise Kingan dağlarıdır. Türklerin bu kadar geniş bir coğrafyada yaşaması Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır. Orta Asya,

Tarih türkler

Türklerin Ana Yurdunun Sınırları – Türklerin Ana Yurdunda Oluşan Medeniyetler

0

Türklerin ana yurdu neresidir? Türklerin ana yurdunun sınırları, anayurttaki Türk kültürleri, kurulan medeniyetler, uygarlıklar ve özellikleri. TÜRKLERİN ANAYURDU Türk ve yabancı Tarih araştırmacılar “Türklerin Anayurdu’nun Orta Asya olduğu üzerinde birleşmişlerdir”. Türklerin ilk anayurdu ORTA ASYA’dır. ORTA ASYA: Doğuda – KİNGAN DAĞLARI, Batıda-HAZAR DENİZİ, Güneyde – HİNDİKUŞ VE KARANLIK DAĞLARI (Himalaya Dağları), Kuzeyde ise SİBİRYA (ALTAY

Tarih İbrahim Müteferrika

Basım Nedir? Matbaa Nasıl Bulundu? Tarihçesi Nasıldır? Türkiye’de Basım

0

Basım nedir? Basım tarihçesi nedir? Matbaa tarihçesi ile birlikte Türkiye’de Basım tarihi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. BASIM, el veya makineyle basmak suretiyle kâğıt, karton, kumaş, muşamba gibi maddeler üzerine yazı, resim, renk veya şekil basına işidir. İnsanlar çok eski zamanlardan beri yazdıkları yazıları çoğaltma, bu işi daha kısa bir zamanda yapma ihtiyacını duymuşlardı.

Tarih Belgrad

Balkanların En Güzel Şehirlerinden Belgrad’ın Tarihi ve Tarihsel Eserler

0

Belgrad hangi ülkededir? Belgrad ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Yugoslavya Belgrad hakkında bilgi. Belgrad; Sırpça Beograd. Yugoslavya’nın başkenti; Sırbistan Cumhuriyeti’nin merkezidir. Tuna Irmağı’nın sağ kıyısında, Sava ile birleştiği yerde, Balkanları Avrupa’ya bağlayan yolların kavşak noktasındadır. Yugoslavya’nın en büyük kentidir. Endüstri (makine, elektrik donanımı, dokuma, ayakkabı, kimya, kâğıt, besin vb), ticaret ve kültür (Belgrad Üniversitesi, 1863; Sırp

Tarih Bedesten

Bedesten Nedir? Anlamı Nedir? Ne İşe Yararlar? Özellikleri ve Ünlü Bedestenler

0

Bedesten ne demektir? Ne anlama gelir? Ne işe yararlar? Osmanlı dönemindeki önemli bedestenler, bedestenlerin özellikleri, hakkında bilgi. Bedesten; Doğu dünyasının önemli kentlerindeki ticaret bölgelerinin içinde yer alan ve değerli eşya, kumaş, silah gibi malların alınıp satıldığı, üstü örtülü ve korunmalı kâgir çarşılara verilen genel addır. Türk çarşılarının çekirdeğini, yangınlardan korumak için genellikle taştan yapılan bedestenler

İnkılap Tarihi Birinci Dünya Savaşında Cephedeki Askerler

Birinci Dünya Savaşındaki Cepheler Hangileridir? Yapılan Savaşlar

0

Birinci dünya savaşındaki cepheler. Birinci dünya savaşına katılan ülkeler. İtilaf ve İttifak devletleri nelerdir? Siper savaşları, Alman-Rus Çarpışmaları, Türk Cephelerinde neler olmuştur. Amerika ne zaman ve nasıl birinci dünya savaşına girmiştir. Savaşa Giren Kuvvetler Dünya tarihinde ilk defa olarak bu savaş boyunca akıl almaz askeri kuvvetler karşılıklı yığılmışlardı. İttifak Devletleri : Almanya 40 kolordu (109

İnkılap Tarihi İlk TBMM

Birinci TBMM’nin Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Bilgiler

0

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) özellikleri nelerdir? İlk meclis ile ilgili bilgi. Maddeler halinde ilk meclis hakkında bilgiler. I. TBMM’NİN ÖZELLİKLERİ İşgallere karşı oluşan direniş tek çatı altında toplanmıştır. Milletin iradesi yönetimde egemen kılınmış, ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Osmanlı Mebusan Meclisi milletvekilleri de TBMM’ye katılmış, böylece TBMM farklı görüşlere açık olduğunu

Tarih Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

Birinci Dünya Savaşının Önemi ve Sonuçları Ne Olmuştur?

0

Birinci Dünya Savaşının önemi nedir? Birinci Dünya Savaşının sonuçları neler olmuştur? Nelere yol açmıştır? Birinci Dünya Savaşı, belki bütün dünya tarihinin en önemli olayıdır. Belki şiddeti ve tahrip gücü bakımından İkinci Dünya Savaşı ilkini çok geçmiştir. Fakat dünya düzenine getirdiği değişiklikler birincisinden fazla değildir. Birinci Dünya Savaşı o zamana kadar tahmin dahi edilemiyecek büyüklükte askeri

Tarih Birinci Viyana Kuşatması

Birinci Viyana Kuşatması Ne Zaman Olmuştur? Tarihçesi ve Sonuçları

0

Birinci Viyana Kuşatması hakkında detaylı bilgi. Türk tarihinin en büyük akınlarından olan Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış olan Birinci Viyana Kuşatması Osmanlı Türkleri’nin 154 yıl arayla yaptıkları iki Viyana kuşatmasının ilkidir. Bu kuşatma Kanuni Sultan Süleyman’ın on üç seferinden dördüncüsü sırasında 1529’da yapılmıştır. Kanuni o yılın 10 mayısında İstanbul’dan ayrıldı, Osmanlı tarihçilerinin “Gazay-i Bec” (Viyana

Tarih Çaldıran Savaşı

Çaldıran Savaşı Ne Zaman ve Neden Oldu? Önemi ve Sonuçları

0

Çaldıran Savaşı ne zaman ve hangi devletler arasında gerçekleşmiştir? Çaldıran savaşının önemi, nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Çaldıran Savaşı; Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan meydan savaşıdır (23 Ağustos 1514). II. Bayezit’in saltanatının son yıllarında, İran’da Safevi Devleti’ni kurmuş olan Şah İsmail, devletini ve saltanatını güçlü kılmak amacıyla Şii mezhebini Anadolu’da yaymaya başladı ve “halife” adını

Tarih Çağatay İmparatorluğu Haritası

Çağatay Devleti Ne Zaman ve Kim Tarafından Kuruldu?

0

Çağatay Devleti ne zaman, kim tarafından ve nerede kuruldu? Çağatay Devletinin özellikleri, tarihi hakkında bilgi. Çağatay Devleti; Cengiz Han ın torunları tarafından, oğlu Çağatay adına Türkistan’da kurulan Moğol devletidir. Çağataş 1224’de öldü. Oğul Mutugen, 1221’de Mabiyan’da öldürüldü. Öteki oğlu Yesu Mönge ise Moğollar arasında oldukça saygın bir yere sahipti. Bu yüzden Çağatay’ın yerine kağan atanan Mutugen’in

İnkılap Tarihi Çanakkale Savaşı esnasında Mustafa Kemal

Çanakkale Savaşı : Türk Tarihinin Büyük Destanlarından Birisi

0

Türk ordusunun büyük zafer destanı Çanakkale Savaşı hakkında bilgi. Çanakkale Deniz Savaşları ve Anafartalar Savaşları hakkında bilgi. Çanakkale Savaşı son yüzyılların savaş tarihinde parlak bir yer tutar. Bu savaşlar 1914 Kasımında başladı ve 1915 Ocak ayına kadar sürdü. Savaşın sebebi şuydu: İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya), İttifak Devletleri (Almanya, Avusturya) safında savaşlara katılan Osmanlı İmparatorluğunu,

İnkılap Tarihi Çanakkale Zaferi

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları Hakkında Genel Bilgiler

0

Çanakkale Savaşları ne zaman gerçekleşmiştir? Çanakkale Savaşları neden olmuştur? Deniz ve kara Çanakkale Savaşları nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgi. Çanakkale Savaşı Hakkında Bilgi 1914’de patlak veren I. Cihan Savaşı Osmanlı Devleti’nin de katılmış olduğu bir büyük ölüm-kalım savaşı olmuştur. Müttefikleri olan Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları yanında bu kanlı mücadeleye girişen Osmanlı Devleti, savaşın çıkışıyla

Tarih Çatalhöyük

Çatalhöyük : Neolitik Döneme Ait 9 Bin Yıllık Yerleşim Yeri Hakkında Bilgi

0

Çatalhöyük nerededir? Neolitik döneme ait Çatalhöyük’ün tarihçesi, özellikleri, arkeolojik önemi hakkında bilgiler. Çatalhöyük, Konya’nın Çumra İlçesi’nde höyüktür. İlçenin 11 km kuzeyinde yer alır. Biri doğuda neolitik, öteki kalkolitik evreye ait olan iki höyükten oluşur. 1961-1965 arasında İngiliz arkeolog James Mellaart tarafından kazıldı. 123.750 metrekarelik büyük bir alanı kaplar; kültür toprağı dolgusu 19 m’den fazladır. Yapılan

Tarih İsfendiyaroğulları (Candaroğulları)

Candaroğulları Beyliği Tarihi (Kuruluşu, Hükümdarları ve Yıkılışı)

0

Candaroğulları Beyliğinin kuruluşu, Hükümdarları, Osmanlılarla akrabalıklar ve yıkılışı. Anadolu Beyliklerinden Candaroğulları Beyliği ile ilgili bilgi. CANDAROĞULLARI; Anadolu Türk Beylikleri’ndendir. Sonradan 8. hükümdarının adından ötürü «İsfendiyaroğulları» diye daha çok tanınmıştır. Bu hanedana sonuncu hükümdardan dolayı «Kızıl-Ahmedlular» da denilmiştir. Önceleri Candaroğulları diye anılan bu sülale, kurucusunun adını taşımaktaydı ki, diğer Anadolu Beylikleri de bu şekilde, kurucularının adını

1 2 3 4 18