Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Tarihi, Siyasi, Kültürel ve Ekonomik Etkileri

0

Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun kuruluşu, özellikleri, tarihçesi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Avrupa tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yazıda, imparatorluğun siyasi, kültürel ve ekonomik etkileri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 1867 yılında kurulmuş olan bir çift başlı devletti. Bu devlet, Avusturya İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı’nın birlikteliği üzerine kurulmuştur.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun başkenti Viyana’da bulunuyordu ve İmparatorluğun iki başı vardı: Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kralı. İmparatorluğun resmi dili Almanca olmakla birlikte, Macarca, Çekçe, Lehçe, Hırvatça, Sloven dili, Romence ve İtalyanca gibi diller de kullanılmaktaydı.

İmparatorluk, çeşitli etnik grupların bulunduğu bir toplumdu ve bu gruplar arasında Macarlar, Avusturyalılar, Çekler, Lehler, Hırvatlar, Slovenler, Rumenler ve İtalyanlar bulunmaktaydı. İmparatorluk, birçok sorunlu siyasi, sosyal ve ekonomik koşullar altında var olmuş ve 1918 yılında I. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisi sonrasında dağılmıştır.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Tarihi

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun tarihi, Avrupa tarihinin önemli bir dönemine denk gelir. İmparatorluk, 1867 yılında Avusturya İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı’nın birlikteliği üzerine kurulmuştur. Bu birliktelik, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan bir anlaşma sonucu gerçekleştirilmiştir.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 19. yüzyılın sonlarına doğru büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. İmparatorluğun toprakları, bugünkü Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Romanya ve Polonya’nın bazı bölgelerini içeriyordu.

Ancak, imparatorluk içindeki farklı etnik gruplar arasında çatışmalar yaşanıyordu. Macarlar, kendi bağımsızlıklarını ve daha fazla özerkliği talep ederken, diğer etnik gruplar da kendi taleplerini dile getiriyorlardı. Bu durum, imparatorluğun siyasi istikrarını tehdit ediyordu.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa girmişti. Ancak, savaşta yenilgiye uğramıştır. Savaş sonrasında, imparatorluk çökmüş ve toprakları yeni kurulan ulus devletler arasında paylaşılmıştır.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun tarihi, Avrupa’nın siyasi, kültürel ve toplumsal değişimlerine büyük bir etki yapmıştır. Ayrıca, imparatorluk içindeki etnik çatışmalar ve çözüm arayışları, günümüzde bile birçok ülkenin iç politikalarında etkili olmaktadır.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Etkileri Nelerdir?

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun etkileri çok yönlüdür ve farklı alanlarda kendini gösterir.

  1. Siyasi Etkileri: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Avrupa’nın siyasi haritasında önemli bir yer tutmuştur. İmparatorluk, Avrupa’nın güç dengesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, imparatorluğun çöküşü, Avrupa’daki siyasi dengeleri değiştirmiş ve ulus devletlerin ortaya çıkışına yol açmıştır.
  2. Kültürel Etkileri: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, çok kültürlü yapısı ile bilinir. İmparatorluk, Avrupa kültürüne önemli katkılarda bulunmuş ve Avrupa’nın kültürel zenginliğine katkı sağlamıştır. İmparatorluk içinde farklı etnik grupların bir arada yaşaması, Avrupa’da kültürel çeşitliliğin bir örneği olmuştur.
  3. Ekonomik Etkileri: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Avrupa ekonomisi için önemli bir rol oynamıştır. İmparatorluğun çöküşü, Avrupa ekonomisinde değişikliklere neden olmuştur. Ayrıca, imparatorluk içindeki farklı etnik grupların ekonomik talepleri ve ihtiyaçları, günümüzde bile bazı ülkelerin ekonomik politikalarını etkilemektedir.
  4. Sosyal Etkileri: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, farklı etnik grupların bir arada yaşadığı bir yapıya sahipti. Bu yapı, imparatorluğun çöküşü sonrasında etnik ve sosyal çatışmaların ortaya çıkmasına neden oldu. Ayrıca, imparatorluk içindeki farklı etnik grupların bir arada yaşama deneyimi, bugün de birçok ülkenin sosyal yapılarını etkilemektedir.
  5. Tarihi Etkileri: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun tarihi, Avrupa tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. İmparatorluğun çöküşü, Avrupa’nın tarihinde önemli bir yer tutar. Ayrıca, imparatorluğun tarihi, Avrupa’nın kültürel ve siyasi gelişimine büyük bir etki yapmıştır.

Kaynak – 2

Avusturya Macaristan İmparatorluğu; Avusturya İmparatorluğu’nun 3 Temmuz 1866’da Prusya’ya yenilmesinden sonra, Prusya karşısında daha güçlü olmak için 1867’de Macaristan Krallığı ile birleşmesinden doğan federal monarşidir. Prusya Şansölyesi Bismarck, Alman Birliği’ni sağlama yönündeki çabasına Fransa’nın desteğini sağlayınca, Frankfurt Diyeti’ne, Konfederasyon tüzüğünde değişiklik yapmak için seçimlere gidilmesi ve ulusal bir parlamento toplanması çağrısında bulundu (1866). Bu çağrı karşısında Avusturya seferberlik ilan edince Prusya, Holstein’i işgal etti. Çıkan savaşta Avusturya yenildi (3 Temmuz 1866) ve Germen Konfederasyonu’ndan çıkarıldı (13 Ekim).

Bir yandan Rus İmparatorluğu’nun Bohemya topraklarındaki Slavcılık öte yandan Prusya’nın Almancılık hareketi karşısında Tuna kıyısına sıkışıp kalan Avusturya, Macaristan’a sıkı sıkıya bağlandı. Şubat 1867’de Macar Krallığı ile imparatorluk bakanları arasında yapılan görüşmeler iki ülkenin dışişleri, maliye ve savunma konularında bir federal birlik oluşturması; Budapeşte ve Viyana parlamentolarından 60 delegenin katılmasıyla oluşan birleşik parlamentonun sırasıyla bu iki başkentte toplanarak yönetime yardımcı olması kararlaştırıldı. Haziran 1867’de Avusturya İmparatoru Franz Joseph, Macar kralı olarak taç giydi. Böylece Habsburg hanedanları iki monarşinin de başı oldu. Birinci Dünya Savaşı‘nın sonuna kadar yürürlükte kalan bu birlik, 1 Kasım 1918’de Macaristan’ın birlikten çekildiğini açıklamasıyla son buldu.


Leave A Reply