Osmanlı Sadrazamları Listesi ve Osmanlı Sadrazamlarının En Önemlileri Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğu’nda görev alan sadrazamların listesi, sadrazamlık dönemli, biyografileri. Osmanlı vezir listesi. Osmanlı Sadrazamları hakkında ilginç bilgiler ve en ünlü sadrazamlar…

osmanlıcılık

Osmanlı İmparatorluğu’nda sadrazamlar, padişahın başveziri ve hükümetin başı olarak görev yapan önemli devlet adamlarıydı. Sadrazamlar, Osmanlı Devleti’nin en yüksek memurları arasında yer alırken, büyük bir siyasi, yasama ve yürütme yetkisine sahipti. İşte Osmanlı İmparatorluğu’nda hizmet vermiş bazı önemli sadrazamlar ve bilgileri.

 1. Pargalı İbrahim Paşa (1495-1536): Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk resmi sadrazamıdır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde görev yapmıştır. Güçlü bir devlet adamı olarak tanınırken, Osmanlı Devleti’nin genişlemesine ve büyümesine katkıda bulunmuştur.
 2. Sokullu Mehmed Paşa (1506-1579): Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim dönemlerinde sadrazam olarak görev yapmıştır. Uzun süre görev yapan nadir sadrazamlardan biridir. Osmanlı Devleti’nin siyasi istikrarını sağlamış, bürokratik reformlar gerçekleştirmiş ve deniz gücünü güçlendirmiştir.
 3. Köprülü Mehmed Paşa (1575-1661): IV. Mehmed döneminde ve Köprülü ailesinin diğer üyeleriyle birlikte önemli rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’nde merkeziyetçilik politikalarını benimseyerek devletin düzenini yeniden sağlamış ve askeri reformlar gerçekleştirmiştir.
 4. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1634-1683): IV. Mehmed döneminde sadrazam olarak görev yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun en kritik dönemlerinden biri olan 1683 Viyana Kuşatması’nda liderlik etmiştir. Kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmış ve Kara Mustafa Paşa idam edilmiştir.
 5. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (1718-1730): III. Ahmet döneminde sadrazam olarak görev yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve Venedik ile yaptığı savaşlarda başarı sağlamış ve Belgrad’ın geri alınmasına katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda Köprülü ailesi ile bağlantılıdır.
 6. Alemdar Mustafa Paşa (1765-1808): III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde sadrazam olarak görev yapmıştır. Modernleşme ve reform çabalarında etkili olmuş, askeri ve idari reformları desteklemiştir. 1808 Nizam-ı Cedid hareketi sırasında, Yeniçeri Ocağı’nın reformu için mücadele etmiş ve Yeniçeri isyanlarının bastırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ancak 1808’de Yeniçeriler tarafından isyan edilmiş ve öldürülmüştür.
 7. Koca Ragıp Paşa (1784-1854): II. Mahmud döneminde sadrazam olarak görev yapmıştır. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat reformları döneminde etkili olmuş ve modernleşme çabalarına destek vermiştir. Hukuk reformları, eğitim sistemi yenilikleri ve kurumsal reformlar gibi alanlarda önemli adımlar atmıştır.
 8. Mehmed Emin Ali Paşa (1815-1871): Abdülmecid döneminde sadrazam olarak görev yapmıştır. Tanzimat reformları sürecinde aktif bir rol oynamış ve modernleşme çabalarını desteklemiştir. Yabancı uzmanları istihdam etme, kamu hizmetlerinde rekabeti artırma ve eğitim reformları gibi konularda çalışmıştır.
 9. Midhat Paşa (1822-1884): II. Abdülhamid döneminde sadrazam olarak görev yapmıştır. Modernleşme ve siyasi reformlar konusunda önemli adımlar atmıştır. 1876 Anayasası’nın kabul edilmesini sağlamış ve Meşrutiyet döneminin başlamasına öncülük etmiştir. Ancak II. Abdülhamid tarafından görevden alınmış ve sürgüne gönderilmiştir.

Bu sadrazamlar Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı dönemlerinde önemli görevler üstlenmiş ve Osmanlı Devleti’nin siyasi, askeri ve idari yapısının şekillenmesinde etkili olmuşlardır. Ancak belirtilen isimler sadece birkaç örnektir ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık 600 yıllık tarihinde birçok sadrazam görev yapmıştır.

Sadrazam Başlangıç Bitiş
Hacıkemaleddinoğlu Alaeddin Paşa 1320 1331
Mahmudoğlu Nizamüddin Ahmed Paşa 1331 1348
Hacı Paşa 1348 1349
Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa 1349 1364
Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa 1364 1387
Çandarlı Ali Paşa 1387 1406
Osmancıklı İmamzade Halil Paşa 1406 1413
Amasyalı Beyazıt Paşa 1413 1421
Çandarlı (1.) İbrahim Paşa 1421 1429
Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa 1429 1439
Çandarlı (2.) Halil Paşa 1439 1453
Zağanos Paşa 1453 1456
Veli Mahmud Paşa (1. sadareti) 1456 1466
Rum Mehmed Paşa 1466 1469
İshak Paşa (1. sadareti) 1469 1472
Veli Mahmud Paşa (2. ve son sadareti) 1472 1474
Gedik Ahmed Paşa 1474 1476
Hoca Sinan Paşa 1476 1477
Karamanlı Mehmed Paşa 1477 1481
İshak Paşa (2. ve son sadareti) 1481 1482
Koca Davut Paşa 1482 1497
Hersekli Ahmed Paşa (1. sadareti) 1497 1498
Çandarlı (2.) İbrahim Paşa 1498 1499
Mesih Paşa 1499 1501
Hadım Ali Paşa (1. sadareti) 1501 1503
Hersekli Ahmed Paşa (2. sadareti) 1503 1506
Hadım Ali Paşa (2. ve son sadareti) 1506 1511
Hersekli Ahmed Paşa (3. sadareti) 1511 1511
Koca Mustafa Paşa 1511 1512
Hersekli Ahmed Paşa (4. sadareti) 1512 28 Kasım 1514
Dukakinoğlu Ahmed Paşa 18 Aralık 1514 Mart 1515
Hadım Sinan Paşa (1. sadareti) 18 Haziran 1515 23 Eylül 1515
Hersekli Ahmed Paşa (5. ve son sadareti) 23 Eylül 1515 26 Nisan 1516
Hadım Sinan Paşa (2. ve son sadareti) 26 Nisan 1516 22 Ocak 1517
Yunus Paşa 22 Ocak 1517 13 Eylül 1517
Piri Mehmed Paşa 25 Ocak 1518 27 Haziran 1523
Pargalı İbrahim Paşa 27 Haziran 1523 14 Mart 1536
Ayas Mehmed Paşa 14 Mart 1536 13 Temmuz 1539
Damat Çelebi Lütfi Paşa 13 Temmuz 1539 Nisan 1541
Hadım Süleyman Paşa Nisan 1541 28 Kasım 1544
Damat Rüstem Paşa (1. sadareti) 28 Kasım 1544 6 Ekim 1553
Kara Ahmed Paşa 6 Ekim 1553 29 Eylül 1555
Damat Rüstem Paşa (2. ve son sadareti) 29 Eylül 1555 10 Temmuz 1561
Semiz Ali Paşa 10 Temmuz 1561 28 Haziran 1565
Sokollu Mehmed Paşa 28 Haziran 1565 12 Ekim 1579
Şemsi Ahmet Paşa 11 Ekim 1579 28 Nisam 1580
Lala Kara Mustafa Paşa 28 Nisan 1580 7 Ağustos 1580
Koca Sinan Paşa (1. sadareti) 7 Ağustos 1580 6 Aralık 1582
Kanijeli Siyavuş Paşa (1. sadareti) 24 Aralık 1582 25 Temmuz 1584
Özdemiroğlu Osman Paşa 28 Temmuz 1584 29 Ekim 1585
Hadim Mesih Mehmed Paşa 1 Kasım 1585 14 Nisan 1586
Kanijeli Siyavuş Paşa (2. sadareti) 14 Nisan 1586 2 Nisan 1589
Koca Sinan Paşa (2. sadareti) 14 Nisan 1589 1 Ağustos 1591
Serdar Ferhat Paşa (1. sadareti) 1 Ağustos 1591 4 Nisan 1592
Kanijeli Siyavuş Paşa (3. ve son sadareti) 4 Nisan 1592 28 Ocak 1593
Koca Sinan Paşa (3. sadareti) 28 Ocak 1593 16 Şubat 1595
Serdar Ferhat Paşa (2. ve son sadareti) 16 Şubat 1595 7 Temmuz 1595
Koca Sinan Paşa (4. sadareti) 7 Temmuz 1595 19 Kasım 1595
Tekeli Lala Mehmed Paşa 19 Kasım 1595 28 Kasım 1595
Koca Sinan Paşa (5. ve son sadareti) 1 Aralık 1595 3 Nisan 1596
Damat İbrahim Paşa (1. sadareti) 4 Nisan 1596 27 Ekim 1596
Cığalazade Yusuf Sinan Paşa 27 Ekim 1596 5 Aralık 1596
Damat İbrahim Paşa (2. sadareti) 5 Aralık 1596 3 Kasım 1597
Hadim Hasan Paşa 3 Kasım 1597 9 Nisan 1598
Cerrah Mehmed Paşa 9 Nisan 1598 6 Ocak 1599
Damat İbrahim Paşa (3. ve son sadareti) 6 Ocak 1599 10 Temmuz 1601
Yemişçi Hasan Paşa 22 Temmuz 1601 4 Ekim 1603
Malkoç Yavuz Ali Paşa 16 Ekim 1603 26 Temmuz 1604
Sokolluzade Lala Mehmed Paşa 5 Ağustos 1604 21 Haziran 1606
Boşnak Derviş Mehmed Paşa 21 Haziran 1606 9 Aralık 1606
Kuyucu Murat Paşa 11 Aralık 1606 5 Ağustos 1611
Gümülcineli Damat Nasuh Paşa 5 Ağustos 1611 17 Ekim 1614
Öküz Mehmed Paşa (1. sadareti) 17 Ekim 1614 17 Kasım 1616
Damat Halil Paşa (1. sadareti) 17 Kasım 1616 18 Ocak 1619
Öküz Mehmed Paşa (2. ve son sadareti) 18 Ocak 1619 23 Aralık 1619
İstanköylü Çelebi (Güzelce) Ali Paşa 23 Aralık 1619 9 Mart 1621
Ohrili Hüseyin Paşa (1. sadareti) 9 Mart 1621 17 Eylül 1621
Dilaver Paşa 17 Eylül 1621 20 Mayıs 1622
Ohrili Hüseyin Paşa (2. ve son sadareti – 1 gün) 20 Mayıs 1622 20 Mayıs 1622
Kara Davut Paşa 20 Mayıs 1622 13 Haziran 1622
Mere Hüseyin Paşa (1. sadareti) 13 Haziran 1622 8 Ağustos 1622
Lefkeli Mustafa Paşa 8 Ağustos 1622 21 Eylül 1622
Gürcü Hadim Mehmed Paşa 21 Eylül 1622 5 Şubat 1623
Mere Hüseyin Paşa (2. ve son sadareti) 5 Şubat 1623 30 Ağustos 1623
Kemankeş Kara Ali Paşa 30 Ağustos 1623 3 Nisan 1624
Çerkes Mehmed Ali Paşa 3 Nisan 1624 28 Ocak 1625
Müezzinzade Filibeli Hafız Ahmed Paşa (1. sadareti) 8 Şubat 1625 1 Aralık 1626
Damat Halil Paşa (2. ve son sadareti) 1 Aralık 1626 6 Nisan 1628
Gazi Ekrem Hüsrev Paşa 6 Nisan 1628 25 Ekim 1631
Müezzinzade Filibeli Hafız Ahmed Paşa (2. ve son sadareti) 25 Ekim 1631 10 Şubat 1632
Topal Recep Paşa 10 Şubat 1632 18 Mayıs 1632
Tabanıyassı Mehmed Paşa 18 Mayıs 1632 2 Şubat 1637
Bayram Paşa 2 Şubat 1637 26 Ağustos 1638
Tayyar Mehmed Paşa 27 Ağustos 1638 23 Aralık 1638
Kemankeş Kara Mustafa Paşa 23 Aralık 1638 31 Ocak 1644
Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa 31 Ocak 1644 17 Aralık 1645
Nevesinli Salih Paşa 17 Aralık 1645 16 Eylül 1647
Kara Musa Paşa 16 Eylül 1647 21 Eylül 1647
Hezarpare Ahmed Paşa 21 Eylül 1647 7 Ağustos 1648
Sofu Mehmed Paşa 7 Ağustos 1648 21 Mayıs 1649
Kara Dev Murat Paşa (1. sadareti) 21 Mayıs 1649 5 Ağustos 1651
Melek Ahmed Paşa 5 Ağustos 1651 21 Ağustos 1651
Siyavuş Paşa (1. sadareti) 21 Ağustos 1651 27 Eylül 1651
Gürcü Mehmed Paşa 27 Eylül 1651 20 Haziran 1652
Tarhuncu Sarı Ahmed Paşa 20 Haziran 1652 21 Mart 1653
Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa 21 Mart 1653 28 Ekim 1654
İbşir Mustafa Paşa 28 Ekim 1654 11 Mayıs 1655
Kara Dev Murat Paşa (2. ve son sadareti) 11 Mayıs 1655 19 Ağustos 1655
Ermeni Süleyman Paşa 19 Ağustos 1655 28 Şubat 1656
Gazi Deli Hüseyin Paşa 28 Şubat 1656 5 Mart 1656
Zurnazen Mustafa Paşa (4 saat sadrazamlık yapmıştır) 5 Mart 1656 5 Mart 1656
Siyavuş Paşa (2. ve son sadareti) 5 Mart 1656 25 Nisan 1656
Boynuyaralı Mehmed Paşa 26 Nisan 1656 15 Eylül 1656
Köprülü Mehmed Paşa 15 Eylül 1656 31 Ekim 1661
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa 31 Ekim 1661 19 Ekim 1676
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 19 Ekim 1676 14 Aralık 1683
Bayburtlu Kara İbrahim Paşa 15 Aralık 1683 18 Kasım 1685
Sarı Süleyman Paşa 18 Kasım 1685 18 Eylül 1687
Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa 18 Eylül 1687 23 Şubat 1688
Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa 23 Şubat 1688 2 Mayıs 1688
Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa 30 Mayıs 1688 7 Kasım 1689
Köprülü Fazıl Mustafa Paşa 10 Kasım 1689 19 Ağustos 1691
Bahadırzade Arabacı Ali Paşa 24 Ağustos 1691 21 Mart 1692
Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa 23 Mart 1692 17 Mart 1693
Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa 17 Mart 1693 Mart 1694
Sürmeli Ali Paşa 13 Mart 1694 22 Nisan 1695
Elmas Mehmed Paşa 3 Mayıs 1695 11 Eylül 1697
Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa 17 Eylül 1697 4 Eylül 1702
Daltaban Mustafa Paşa 4 Eylül 1702 24 Ocak 1703
Rami Mehmed Paşa 25 Ocak 1703 22 Ağustos 1703
Sührablı Kavanoz Nişancı Ahmed Paşa 22 Ağustos 1703 16 Kasım 1703
Moralı Damat Hasan Paşa 18 Kasım 1703 28 Eylül 1704
Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa Ekim 1704 25 Aralık 1704
Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa (1. sadareti) 25 Aralık 1704 3 Mayıs 1706
Damat Çorlulu Ali Paşa 3 Mayıs 1706 15 Haziran 1710
Köprülüzade Damat Numan Paşa 16 Haziran 1710 17 Ağustos 1710
Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa (2. ve son sadareti) 18 Ağustos 1710 20 Kasım 1711
Gürcü Ağa Yusuf Paşa 20 Kasım 1711 11 Kasım 1712
Silahdar Süleyman Paşa 12 Kasım 1712 6 Nisan 1713
Kel Hoca İbrahim Paşa 6 Nisan 1713 7 Nisan 1713
Silahdar Damat Ali Paşa 27 Nisan 1713 5 Ağustos 1716
Hacı Halil Paşa 21 Ağustos 1716 Ekim 1717
Tevkii Nişancı Mehmed Paşa Ekim 1717 9 Mayıs 1718
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 9 Mayıs 1718 16 Ekim 1730
Silahdar Damat Mehmed Paşa 16 Ekim 1730 23 Ocak 1731
Kabakulak İbrahim Paşa 23 Ocak 1731 11 Eylül 1731
Topal Osman Paşa 21 Eylül 1731 12 Mart 1732
Hekimoğlu Ali Paşa (1. sadareti) 12 Mart 1732 14 Temmuz 1735
Gürcü İsmail Paşa 14 Temmuz 1735 25 Aralık 1735
Silahdar Seyyid Mehmed Paşa 10 Ocak 1736 5 Ağustos 1737
Muhsinzade Abdullah Paşa 6 Ağustos 1737 19 Aralık 1737
Yeğen Mehmed Paşa 3 Aralık 1737 23 Mart 1739
Hacı İvazzade Mehmed Paşa 17 Mart 1739 23 Haziran 1740
Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa 22 Temmuz 1740 7 Nisan 1742
Hekimoğlu Ali Paşa (2. sadareti) 21 Nisan 1742 4 Ekim 1742
Seyyid Hasan Paşa 4 Ekim 1742 10 Ağustos 1746
Tiryaki Hacı Mehmed Paşa 11 Ağustos 1746 24 Ağustos 1747
Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa 24 Ağustos 1747 2 Ocak 1750
Divitdar Mehmed Emin Paşa 9 Ocak 1750 1 Temmuz 1752
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (1. sadareti) 1 Temmuz 1752 16 Şubat 1755
Hekimoğlu Ali Paşa (3. ve son sadareti) 16 Şubat 1755 19 Mayıs 1755
Naili Abdullah Paşa 19 Mayıs 1755 24 Ağustos 1755
Silahdar Bıyıklı Ali Paşa 24 Ağustos 1755 23 Ekim 1755
Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa 25 Ekim 1755 1 Nisan 1756
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (2. sadareti) 30 Nisan 1756 3 Aralık 1756
Koca Mehmed Ragıp Paşa 12 Ocak 1757 8 Nisan 1763
Tevkii Hamza Hamit Paşa 11 Nisan 1763 29 Eylül 1763
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (3. ve son sadareti) 29 Eylül 1763 30 Mart 1765
Muhsinzade Mehmed Paşa (1. sadareti) 30 Mart 1765 7 Ağustos 1768
Silahdar Mahir Hamza Paşa 7 Ağustos 1768 20 Ekim 1768
Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa Ekim 1768 12 Ağustos 1769
Moldovancı Ali Paşa 12 Ağustos 1769 12 Aralık 1769
İvazzade Halil Paşa 13 Aralık 1769 25 Aralık 1770
Silahdar Mehmed Paşa 25 Aralık 1770 11 Aralık 1771
Muhsinzade Mehmed Paşa (2. ve son sadareti) Aralık 1771 6 Ağustos 1773
İzzet Mehmed Paşa (1. sadareti) 11 Ağustos,1773 7 Temmuz 1775
Moralı Derviş Mehmed Paşa 7 Temmuz 1775 5 Ocak 1777
Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa 5 Ocak 1777 1 Eylül 1778
Kalafat Mehmed Paşa 1 Eylül 1778 22 Ağustos 1779
Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa 22 Ağustos 1779 20 Şubat 1781
İzzet Mehmed Paşa (2. sadareti) 20 Şubat 1781 25 Ağustos 1782
Yeğen Seyyid Mehmed Paşa 25 Ağustos 1782 31 Aralık 1782
Halil Hamid Paşa 31 Aralık 1782 30 Nisan 1785
Hazinedar Şahin Ali Paşa 30 Nisan 1785 25 Ocak 1786
Koca Yusuf Paşa (1. sadareti) 25 Ocak 1786 28 Mayıs 1789
Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa (1. sadareti) 28 Mayıs 1789 2 Ocak 1790
Cezayirli Gazi Hasan Paşa 2 Ocak 1790 30 Mart 1790
Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa 16 Nisan 1790 12 Şubat 1791
Koca Yusuf Paşa (2. ve son sadareti) 12 Şubat 1791 1792
Damat Melek Mehmed Paşa 1792 21 Ekim 1794
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa 21 Ekim 1794 23 Ekim 1798
Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa (1. sadareti) 23 Ekim 1798 24 Haziran 1805
Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa 24 Eylül 1805 13 Ekim 1806
Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Paşa 13 Ekim 1806 3 Haziran 1807
Çelebi Mustafa Paşa 3 Haziran 1807 29 Temmuz1808
Alemdar Mustafa Paşa veya (Bayraktar Mustafa Paşa) 29 Temmuz 1808 15 Kasım 1808
Çavuşbaşı Memiş Paşa 15 Kasım 1808 1 Ocak 1809
Çarhacı Ali Paşa 1 Ocak 1809 Mart 1809
Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa (2. ve son sadareti) Mart 1809 10 Nisan 1811
Laz Aziz Ahmed Paşa 10 Nisan 1811 5 Eylül 1812
Hurşid Ahmed Paşa 5 Eylül 1812 30 Mart 1815
Mehmed Emin Rauf Paşa (1. sadareti) 30 Mart 1815 6 Ocak 1818
Burdurlu Derviş Mehmed Paşa 6 Ocak 1818 5 Ocak 1820
Ispartalı Seyyid Ali Paşa 5 Ocak 1820 21 Nisan 1821
Benderli Ali Paşa 30 Nisan 1821 21 Nisan 1821
Hacı Salih Paşa 30 Nisan 1821 11 Kasım 1822
Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa 11 Kasım 1822 4 Mart 1823
Turnacızade Silahdar Ali Paşa 4 Mart 1823 Aralık 1823
Mehmed Said Galip Paşa Aralık 1823 15 Eylül 1824
Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa 15 Eylül 1824 26 Ekim 1828
Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa (1. sadareti) 26 Ekim 1828 Ocak 1829
Reşid Mehmed Paşa Ocak 1829 17 Şubat 1833
Mehmed Emin Rauf Paşa (2. sadareti) 17 Şubat 1833 8 Temmuz 1839
Koca Mehmed Hüsrev Paşa 8 Temmuz 1839 29 Mayıs 1841
Mehmed Emin Rauf Paşa (3. sadareti) 29 Mayıs 1841 7 Ekim 1841
Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa (2. ve son sadareti) 7 Ekim 1841 3 Eylül 1842
Mehmed Emin Rauf Paşa (4. sadareti) 3 Eylül 1842 31 Temmuz1846
Koca Mustafa Reşid Paşa (1. sadareti) 31 Temmuz 1846 28 Nisan 1848
İbrahim Sarim Paşa 28 Nisan 1848 13 Ağustos 1848
Koca Mustafa Reşid Paşa (2. sadareti) 13 Ağustos 1848 27 Ocak 1852
Mehmed Emin Rauf Paşa (5. ve son sadareti) 27 Ocak 1852 7 Mart 1852
Koca Mustafa Reşid Paşa (3. sadareti) 7 Mart 1852 7 Ağustos 1852
Mehmed Emin Âli Paşa (1. sadareti) 7 Ağustos 1852 4 Ekim 1852
Damat Mehmed Ali Paşa 4 Ekim 1852 14 Mayıs 1853
Giritli Mustafa Naili Paşa (1. sadareti) 14 Mayıs 1853 30 Mayıs 1854
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (1. sadareti) 30 Mayıs 1854 24 Kasım 1854
Koca Mustafa Reşid Paşa (4. sadareti) 24 Kasım 1854 4 Mayıs 1855
Mehmed Emin Âli Paşa (2. sadareti) 4 Mayıs 1855 1 Aralık 1856
Koca Mustafa Reşid Paşa (5. sadareti) 1 Aralık 1856 2 Ağustos 1857
Giritli Mustafa Naili Paşa (2. ve son sadareti) 2 Ağustos 1857 23 Ekim 1857
Koca Mustafa Reşid Paşa (6. ve son sadareti) 23 Ekim 1857 7 Ocak 1858
Mehmed Emin Âli Paşa (3. sadareti) 7 Ocak 1858 8 Ekim 1859
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (2. sadareti) 8 Ekim 1859 24 Aralık 1859
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (1. sadareti) 24 Aralık 1859 27 Mayıs 1860
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (3. ve son sadareti) 27 Mayıs 1860 6 Ağustos 1861
Mehmed Emin Âli Paşa (4. sadareti) 6 Ağustos 1861 22 Kasım 1861
Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa (1. sadareti) 22 Kasım 1861 6 Ocak 1863
Yusuf Kamil Paşa 6 Ocak 1863 3 Haziran 1863
Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa (2. ve son sadareti) 3 Haziran 1863 5 Haziran 1866
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (2. sadareti) 5 Haziran 1866 11 Şubat 1867
Mehmed Emin Âli Paşa (5. ve son sadareti) 11 Şubat 1867 7 Eylül 1871
Mahmud Nedim Paşa (1. sadareti) 7 Eylül 1871 31 Temmuz1872
Mithat Paşa (1. sadareti) 31 Temmuz 1872 19 Ekim 1872
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (3. sadareti) 19 Ekim 1872 15 Mart 1873
Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1. sadareti) 15 Mart 1873 15 Nisan 1873
Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa 15 Nisan 1873 14 Şubat 1874
Hüseyin Avni Paşa 14 Şubat 1874 25 Nisan 1875
Sakızlı Ahmed Esad Paşa (2. ve son sadareti) 26 Nisan 1875 26 Ağustos 1875
Mahmud Nedim Paşa (2. ve son sadareti) 26 Ağustos 1875 12 Mayıs 1876
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (4. sadareti) 12 Mayıs 1876 19 Aralık 1876
Mithat Paşa (2. sadareti) 19 Aralık 1876 5 Şubat 1877
İbrahim Edhem Paşa 5 Şubat 1877 11 Ocak 1878
Ahmed Hamdi Paşa 11 Ocak 1878 4 Şubat 1878
Ahmed Vefik Paşa 4 Şubat 1878 18 Nisan 1878
Mehmed Sadık Paşa 18 Nisan 1878 28 Mayıs 1878
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (5. ve son sadareti) 28 Mayıs 1878 4 Haziran 1878
Mehmed Esad Saffet Paşa 4 Haziran 1878 4 Aralık 1878
Tunuslu Hayreddin Paşa 4 Aralık1878 28 Temmuz1879
Ahmed Arifi Paşa 28 Temmuz 1879 18 Ekim 1879
Küçük Mehmed Said Paşa (1. sadareti) 18 Ekim 1879 9 Haziran 1880
Cenanizade Mehmed Kadri Paşa 9 Haziran 1880 12 Eylül 1880
Küçük Mehmed Said Paşa (2. sadareti) 12 Eylül 1880 2 Mayıs 1882
Abdurrahman Nureddin Paşa (1. sadareti) 2 Mayıs 1882 12 Temmuz1882
Küçük Mehmed Said Paşa (3. sadareti) 12 Temmuz 1882 30 Kasım 1882
Ahmed Vefik Paşa 1 Aralık 1882 3 Aralık 1882
Küçük Mehmed Said Paşa (4. sadareti) 3 Aralık 1882 25 Eylül 1885
Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (1. sadareti) 25 Eylül 1885 4 Eylül 1891
Kabaağaçlızade Ahmed Cevat Paşa 4 Eylül 1891 9 Haziran 1895
Küçük Mehmed Said Paşa (5. sadareti) 9 Haziran 1895 2 Ekim 1895
Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (2. sadareti) 2 Ekim 1895 7 Kasım 1895
Halil Rıfat Paşa 7 Kasım 1895 9 Kasım 1901
Küçük Mehmed Said Paşa (6. sadareti) 9 Kasım 1901 15 Ocak 1903
Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa 15 Ocak 1903 22.Tem.08
Küçük Mehmed Said Paşa (7. sadareti) 22 Temmuz 1908 6 Ağustos 1908
Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (3. ve son sadareti) 6 Ağustos 1908 14 Şubat 1909
Hüseyin Hilmi Paşa (1. sadareti) 14 Şubat 1909 31 Mart 1909
Ahmed Tevfik Paşa (1. sadareti) 31 Mart 1909 5 Mayıs 1909
Hüseyin Hilmi Paşa (2. sadareti) 5 Mayıs 1909 12 Ocak 1910
İbrahim Hakkı Paşa 12 Ocak 1910 29 Eylül 1911
Küçük Mehmed Said Paşa (8. ve son sadareti) 4 Ekim 1911 17.Tem.12
Gazi Ahmed Muhtar Paşa 22 Temmuz 1912 29 Ekim 1912
Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (4. ve son sadareti) 29 Ekim 1912 23 Ocak 1913
Mahmud Şevket Paşa 23 Ocak 1913 11 Haziran 1913
Said Halim Paşa 12 Haziran 1913 3 Şubat 1917
Talat Paşa 4 Şubat 1917 8 Ekim 1918
Furgaç Ahmed İzzet Paşa 14 Ekim 1918 8 Kasım 1918
Ahmed Tevfik Paşa (2. sadareti) 11 Kasım 1918 10 Mart 1919
Damat Ferit Paşa (1. sadareti) 10 Mart 1919 4 Ekim 1919
Ali Rıza Paşa 4 Ekim 1919 2 Mart 1920
Hulusi Salih Paşa 2 Mart 1920 5 Nisan 1920
Damat Ferit Paşa (2. ve son sadareti) 5 Nisan 1920 18 Ekim 1920
Ahmed Tevfik Paşa (3. ve son sadareti) 21 Ekim 1920 17 Kasım 1922

Osmanlı Sadrazamları Hakkında İlginç Bilgiler

İşte Osmanlı Sadrazamları hakkında ilginç bazı bilgiler:

 1. Sokullu Mehmet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nda en uzun süre görev yapan sadrazamlardan biridir. 15 yıl boyunca sadrazamlık yapmış ve ülkenin siyasi istikrarını sağlamak için önemli çabalar sarf etmiştir.
 2. Köprülü Mehmed Paşa ve oğlu Fazıl Ahmed Paşa, Köprülü ailesi olarak bilinen bir sadrazam hanedanını oluşturmuşlardır. Bu hanedanlık, Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde etkili olmuş ve önemli reformları gerçekleştirmiştir.
 3. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük askeri başarısızlıklarından biri olan 1683 Viyana Kuşatması’nın lideriydi. Ancak kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmış ve Kara Mustafa Paşa idam edilmiştir.
 4. Damat İbrahim Paşa, bir sadrazam olarak evli olmayan nadir kişilerden biriydi. Evli olmadığı için “Damat” lakabıyla anılmıştır. Ayrıca, Köprülü ailesine mensup olmayan ender sadrazamlardandır.
 5. Alemdar Mustafa Paşa, 1808 Nizam-ı Cedid hareketinin önemli figürlerinden biridir. Yeniçeri Ocağı’nın reformu için mücadele etmiş ve Yeniçeri isyanlarına karşı mücadelede yer almıştır. Ancak Yeniçeriler tarafından isyan edilerek öldürülmüştür.
 6. Sadrazam Koca Ragıp Paşa, Osmanlı Devleti’nde sadrazamlık görevini en uzun süre üstlenen sadrazam olarak kaydedilmiştir. Toplamda 14 kez sadrazam olarak görev yapmıştır.
 7. Midhat Paşa, 1876 Anayasası’nın kabul edilmesini sağlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nda Meşrutiyet döneminin başlamasına öncülük etmiştir. Ayrıca, Osmanlı tarihinde Batılı tarzda şehir planlaması ve altyapı geliştirmesi için önemli adımlar atmıştır.

Bu ilginç bilgiler, Osmanlı Sadrazamları’nın farklı dönemlerdeki etkileyici hikayelerini yansıtmaktadır.

Advertisement

Leave A Reply