Ali Rıza Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Ali Rıza Paşa kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı sadrazamlarından Ali Rıza Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Ali Rıza PaşaAli Rıza Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1860-ay. y. 1932).

Askeri Lise (1880) ve Harbiye’den (1886) sonra kurmay olarak Harbiye’ye muallim muavini atandı. Öğrenim için Almanya’ya gönderildi. Olağan terfilerle rütbeleri yükseldi. Harbiye’de yine öğretmenlik, polis ve jandarma tüzüğünü hazırlayan kurulda üyelik, Harbiye hesaplarını teftiş görevlerinde bulundu. Miralay olduktan (1895) sonra Havran Ayaklanması’nı bastırmakla görevlendirildi (1896). Bulgaristan sınırını denetleyen kurula başkanlık etti, Yunan Savaşı’nda Harekât-ı Askeriye Şube Müdürü olarak görev yaptı. Mirliva ve ferik rütbelerinde askeri görevlerinin yanı sıra Golos Mutasarrıflığı ve Manastır Valiliği yaptı. Valiliğinde Rus konsolosunu vurduğu için Trablusgarp’a sürüldü. Yemen Ayaklanması’nı (1905) bastırma, Hamidiye Demiryolu İşletme Nazırlığı, İkinci Ordu Müşirliği, Harbiye Nazırlığı ve Ayan üyeliği görevlerinde bulundu. Balkan Savaşı’nda Makedonya Ordusu Başkomutanı oldu. Bahriye Nazırlığı (1919), Ferit Paşa kabinesinde Ticaret ve Ziraat Nazırlığı yaptıktan sonra 2 Ekim 1919’da sadrazamlığa atandı, bu görevi 5 ay sürdürdü. Bu görevi sırasında Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Heyeti Temsiliye ile görüşmek üzere Amasya’ya gönderdi. Bu tutumu nedeniyle İşgal kuvvetlerinin diretmesi üzerine istifa etti (Mart 1920). Daha sonraki hükümetlerde nafıa ve dahiliye nazırlıkları yaptı. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra etkin politik yaşamdan uzak kaldı.


Leave A Reply