Koca Yusuf Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Koca Yusuf Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Koca Yusuf Paşa hayatı, biyografisi, dönemi hakkında bilgi.

Koca Yusuf PaşaKoca Yusuf Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (?-Cidde 1800).

1764’te Cezayirli Hasan Paşa’nın kaptanıderyalığı döneminde onu yanına hazinedar olarak görev aldı. Bir süre sonra da kapı kethüdası oldu ve kapıcıbaşı unvanını aldı. Cezayirli Hasan Paşa padişah üzerindeki etkisinden yararlanarak 25 Mart 1784’te sadrazam oldu. İlk iş olarak, Rusların aşırı istekleri üzerine savaşa karar verdi. Rusya’nın yanında Avusturya da savaşa girdiği için başarılı olamadı. Avusturya cephesinde yürürken Rus cephesinde de eski Sadrazam Şahin Ali Paşa’yı gönderdi. Yapılan savaşlarda bir başarı elde edilemedi. I. Abdülhamit’in ölümü ve yerine geçen III. Selim döneminde de sadrazamlığı sürdürdüyse de, devlet işlerinde gereken iyileşmeler görülmediğinden, 28 Mayıs 1789 günü görevden alındı. Vidin seraskeri olarak cepheye gönderildi. 1790’da valiliği Karaman’a çevrildi ve Vidin Seraskerliği görevi üzerinde kaldı. 1790 Aralık’ında Bosna Valiliği’ne atandı. Şubat 1791’de Sadrazam Cenaze Hasan Paşa’nın yerine ikinci kez sadrazam oldu. Yaş Antlaşması’nı imzalamayarak İstanbul’a döndü. Gelişinin üzerinden 43 gün geçince de Nizam-ı Cedit üzerine gereken çabayı göstermediğinden ikinci kez görevden alındı ve Beykoz’da oturması buyruldu. Bir süre sonra Anapa Kalesi’nin onarımı göreviyle Trabzon Valiliği’ne gönderildi. Daha sonra valilik yeri Cidde’ye çevrildi, kısa süre sonra burada öldü.


Leave A Reply