Çandarlı Ali Paşa Kimdir? Osmanlı Sadrazamı Hayatı Dönemi

0
Advertisement

Çandarlı Ali Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Çandarlı Ali Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Çandarlı Ali Paşa

Çandarlı Ali Paşa

Çandarlı Ali Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (? – İznik 1407).

Kısa Hayatı
Hayreddin Paşanın büyük oğlu olup Sultan Murad’ın Karaman Seferine hareketi esnasında vezir olmuştur. Onun zamanına kadar Osmanlılarda bir vezir varken, Kara Timur Paşaya da vezirlik verilmiş ve bu suretle Ali Paşaya vezir-i azam denilmiştir. Ali Paşa, Yıldırım Bayezid’e ve şehzadeler mücadelesinde Emir Süleyman’a da vezirlik etmiş ve 1406’da vefat etmiştir.

Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa’nın büyük oğludur. Kadılık yaptı, kazaskerken 1387’de babasının ölümü üzerine sadrazam oldu. Karamanoğlu Ali Bey’e karşı düzenlenen sefere katıldı. En büyük başarısını Bulgaristan’ın ele geçirilmesinde gösterdi. 30 bin askerle Bulgaristan’a girdi. Pravadi, Tırnova ve Şumnu kalelerini ele geçirerek, Tuna kıyılarına kadar uzandı. Bulgarların Haçlılar birliğine katılmalarına engel oldu. Yıldırım Bayezit döneminde de görevini sürdürdü.

Ankara Savaşı’nda bulunmasına karşın, Yıldırım Bayezit‘ in Timur‘a tutsak düşmesi üzerine kimi komutanları ve Anadolu askerini alarak Süleyman Çelebi ile birlikte Bursa’ ya çekildi. Timur Ordusu’nun kendilerini izlemesi üzerine, kentteki hazine ve değerli eşyaları alıp Edirne’ye gitti. Bu tarihten sonra ölümüne kadar, yalnızca Rumeli kesiminde vezirlik yaptı. Süleyman Çelebi ile birlikte Anadolu’ ya geçerek Ankara’ya kadar olan yerleri, yeniden yönetime kattı. Çelebi Mehmet ile Süleyman Çelebi arasındaki kavganın ortadan kaldırılmasında etkin oldu. Şehzadelerin birbirleriyle savaştıkları sırada öldü.

Advertisement

Leave A Reply