Lala Mustafa Paşa Kimdir? Hayatı, Dönemi ve Siyasi Kariyeri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Lala Mustafa Paşa Kimdir ve ne yapmıştır? Lala Mustafa Paşa hayatı, biyografisi, dönemi. Osmanlı Sadrazamları hakkında bilgi

Lala Mustafa Paşa

Kaynak: wikipedia.org

Lala Mustafa Paşa; Osmanlı sadrazamıdır(Sokol 1505-İstanbul 1580).

Sokollu Mehmet Paşa‘nın ailesindedir. Enderuna girdi. 6 yıl kadar Kanuni‘nin berberbaşlığını yaptı, Manisa’da bulunan Şehzade Selim’in yanına Lala olarak gitti, güvenini kazandı. Şehzade Selim’in desteğiyle, Tamışvar Beylerbeyliği’ne atandı (1560). Tamışvar’a gitmek istemeyince, Van beylerbeyi oldu. Ertesi yıl da Halep Beylerbeyliği’ne atandı. II. Selim, Osmanlı tahtına oturduğunda Mısır Beylerbeyliği’ni istedi. 1567’de Yemen Beylerbeyliğine getirildi, ardından II. Selim de lalasını korudu ve onu altınca vezir olarak Kubbealtı’na aldı.

Sokollu’nun Kıbrıs üzerine girişilecek bir seferde, Venedik ile ilişkilerin bozulacağını ileri sürmesine karşın II. Selim Lala Mustafa Paşa’yı serdar atayarak, Kıbrıs’a gönderdi. 15 Mayıs 1570’te İstanbul’dan hareket ederek, 2 Temmuz’da Limasol Limanı’na ayak bastı. Bir yıl içerisinde adanın tamamını fethetti ve 15 Eylül 1571’de İstanbul’a döndü. Bundan sonra Kubbealtı’ndaki vezirliği görevinde hızla yükseldi ve üçüncü vezir oldu. 1578’de İran cephesine gönderildi. Sokollu Mehmet Paşa‘nın öldürülmesinden sonra, ikinci vezir oldu ve cephede büyük başarılar kazandı. Sadrazamlık makamına atandıysa da, bu görevde ancak üç ay dokuz gün kaldı ve 7 Ağustos 1580’de öldü. Çeşitli yerlerde hayır eserleri vardır.

Kaynak 2

Lala Kara Mustafa Paşa (?- 1580)

Ünlü bir Türk komutanıdır. Sokollu Mehmet Paşa’nın akrabasındandır. 2. Vezir Deli Hüsrev Paşa’nın kardeşidir. Enderun’dan yetişti. Kanuni’nin oğulları Şehzade Selim’le Şehzade Bayezit’in lalalıklarında bulunmuştu. Vezir olunca, Kıbrıs’ın fethini elzem gören II. Selim ile Şeyhülislâm Ebussuut Efendi’yi veziriazam (başbakan) Sokollu Mehmet Paşa’ya karşı şiddetle destekledi.

Kaptan-ı Derya Damat Piyale Paşa’nın da fethe taraftar olması üzerine, Sokollu muhalefetinden vazgeçmek zorunda kaldı. Lâla Mustafa, Kıbrıs’a çıkarılacak olan orduya başkomutan tayin edildi. Bu savaşı büyük bir başarı ile kazandı, «Kıbrıs Fâtihi» olarak bütün Avrupa’da ün saldı.

Advertisement

Lâla Mustafa Paşa, bundan sonra İran cephesinin kuzey kesimine başkomutan oldu. 1578’de Tiflis’e girdi. Kafkasya’yı 4 eyalete (beylerbeyiliğe) ayırıp Osmanlı topraklarına kattı. 1580 de İstanbul’a döndü; kısa bir müddet başbakanlık ettikten sonra öldü. Eyüp’te gömülüdür. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde büyük hayır eserleri yaptırdı. Şam’da yaptırdığı 360 odalı iş hanı ünlüdür.


Leave A Reply