Koca Davut Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Koca Davut Paşa kimdir? Koca Davut Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Koca Davut Paşa; (Ölümü: 1499)

Osmanlı sadrazamlarındandır. Enderun’da eğitim, öğrenim gördükten sonra sancakbeyi (tümgeneral) olarak Saray’dan çıktı, Anadolu Beylerbeyiliğine kadar yükseldi, 1473 Otlukbeli Meydan Savaşı’nda Türk ordusunun öncü birliklerine komuta etti..

Davut Paşa 1478’de Rumeli Beylerbeyliğine atandı, 1481’de vezirliğe yükseltildi. 1483’te vezir-i âzam (başbakan) oldu, 1497′ ye kadar 15 yıl bu mevkide kaldı. Vezir-i âzamlıktan yılda 300.000 akçe maaşla emekliye ayrıldı. Ondan sonra Dimetoka’da oturarak orada öldü, cenazesi İstanbul’a getirilerek bugünkü Davutpaşa Camisindeki türbeye gömüldü. Oğlu Damat Mustafa Paşa, 1489’da II. Bayezit’in bir kızıyla evlenmiştir.

Davut Paşa, İstanbul’da kendi adını taşıyan semtte 1485’te cami, imaret, medrese, okul, çeşme yaptırmıştır. Aynı adı taşıyan kışla ise orada sonradan yaptırılmıştır. Davut Paşa’nın eseri değildir, Burası Osmanlı Türkleri’nin Avrupa seferlerinde hareket noktası olmakla ünlüdür.

Advertisement

Leave A Reply