Cağaloğlu Sinan Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Cağaloğlu Sinan Paşa hayatı, biyografisi. Osmanlı Sadrazamlarından Cağaloğlu Sinan Paşa hakkında bilgi.

CAĞALOĞLU SİNAN PAŞA (1547?-1605)

Osmanlı sadrazamlarındandır. Asil bir İtalyan ailesine mensuptur, çocukken babasıyla beraber, Kaptanı Derya Damat Piyale Paşa tarafından (1561) Büyük Cerbe Deniz Zaferi’nde esir edilip İstanbul’a getirildi. Kanuni’ye takdim olundu. Enderun‘da okuyup Padişahın silahtarları arasına girdi. 1575’te Yeniçeri Ağası oldu. Kanuni’nin tek kızı Mihrimah Sultan’ın torunu ile evlendi. Onun ölümünden sonra gene Mihrimah sultan’ın ikinci torununu aldı. Böylece Osmanoğulları’na yaklaşmış oldu. 1578’de Ağalıktan azledildi, fakat 1583’te beylerbeyliğe (orgeneralliğe), birkaç ay sonra da vezirliğe (mareşalliğe) yükseltildi. İran’la savaşta Doğu cephesinde önemli rol oynamaya başladı. 1585’te Sufiyan’da verilen önemli meydan savaşında Safeviler’i bozguna uğrattı:

Serdarı Ekrem (başkomutan) Özdemiroğlu Osman Paşa ölünce, yerine vekaleten Sinan Paşa getirildi. Fakat Acısu Meydan Savaşı’nda Safeviler tarafından büyük bir bozguna uğratıldı. Bununla beraber, Tebriz ve Tiflis’i Safeviler’in eline düşmekten kurtarmayı başardı. Ertesi yıl, Ferhat Paşa başkomutan olunca, Sinan Paşa’ya Bağdat beylerbeyliği ile birlikte cephenin güney kesimi komutanlığı verildi. Paşa, 5 yıl Bağdat’ta kalıp, Irak’ın en önemli bölümünü, Safeviler ile çetin bir savaş süresince, idare etti. Safeviler’in, gözleri Bağdat’taydı. Sinan Paşa, Nihavend’i İranlılar’dan aldığı gibi, büyük bir İran ordusunu da bozguna uğrattı.

Sinan Paşa 1591’de Kaptanı Deryalığa atandı. 1594’te İtalya ve Sicilya kıyılarında başarılı savaşlar yaptı. 1595’te dördüncü vezirlik ve Kaptanı Deryalık’tan azledildi. Az sonra üçüncü vezirliğe getirildi. Almanya ile savaş devam ettiğinden, Paşa da, III. Mehmet (saltanatı: 1595-1603) ile birlikte sefere katıldı. Büyük Haçovası zaferinde (26 ekim 1596) bulundu. Bu büyük zaferin kazanıldığı gün, Damat İbrahim Paşa’nın yerine sadarete getirildi. Fakat diğer devlet adamlarının nüfuzundan kurtulamadığı gibi, birbiri ardından aldığı yanlış, kararlarla devletin iç bünyesini karıştırdı. Bunun üzerine azledildi. Şam Beylerbeyi, tekrar Kaptanı Derya oldu (1599).İran ile savaş tekrar başladığından, başkomutanlığa getirildi. Fakat Safevi ordusu tarafından bozguna uğratılınca Van-Diyarbakır yolunda öldü.

Oğlu Mahmut Paşa’dan, Cağaloğlu ailesi yürümüştür. Bugün İstanbul’da adını taşıyan Cağaloğlu’nda sarayı vardı. Üçü cami olmak üzere pek çok hayır eseri bırakmıştır. «Cağaloğlu», İtalyanca aile adından gelen «Cığalazade» nin halk arasında aldığı şekildir.

Advertisement

Leave A Reply