Ferhat Paşa Kimdir

0

Osmanlı sadrazamlarından olan Ferhat Paşa hakkında kısa bilgi.

Ferhat Paşa bir Osmanlı sadrazamıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ölümü ise 1595 yılında İstanbul’da olmuştur. Arnavut kökenlidir. Enderun’da yetişti. Kanuni’nin Zigetvar Seferi’nde ölümü üzerine cenazesinin İstanbul’a taşınması ile görevlendirildi. 1581’de Yeniçeri Ağalığı’na getirildi. Sadrazam Sinan Paşa tarafından görevden alındı (Ağustos 1582). Sinan Paşa sadrazamlıktan uzaklaştırılınca İran Serdarlığı’na atandı (1538). 1586’da Tebriz’i ele geçirdi ve burasını merkez yaptı.

Advertisement

İran Şahı Abbas ile yapılan barışı güvence altına almak için şahın yakını olan Haydar Mirza’yı İstanbul’a getirdi, kubbealtı vezirliğine yükseltildi. 1591’de Sinan Paşa’nın sadrazamlıkta ikinci kez uzaklaştırılması üzerine sadrazamlığa yükseldi. Aralarının açık olduğu Sinan Paşa’nın bazı suçlamaları sonucu görevinden alındı (1592).

Bir süre İstanbul kaymakamlığı yaptı. 1595’te III. Murat’ın ölümü ve III. Mehmet’in padişah olmasından sonra Sinan Paşa’nın görevden alınmasıyla ikinci kez sadrazam oldu. Eflak Voyvodası Mihail’in ayaklanmasını bastırmaya gitti. Ancak, Sinan Paşa’nın İstanbul’daki yandaşları voyvodayla işbirliği yaptığını yayıp görevden alınmasını ve ölümü için ferman çıkarılmasını sağladılar. Durumu haber alan Mehmet Paşa’ya teslim ederek gizlice İstanbul’a gelip Metris’teki çiftliğine saklandı. Bu arada padişahın annesi Safiye Sultan’ın yardımı ile idam fermanını kaldırttıysa da, Sinan Paşa yeni bir idam fermanı çıkarttı. Yedikule’de boğularak öldürüldü.


Leave A Reply