Browsing: Uzay

Uzay Ay Takvimi

Ay Takvimi Nedir? Ay Takviminin Özellikleri, Kuralları, Kökeni Hakkında Bilgi

0

Ay takvimi nedir? Ay takvimi özellikleri nelerdir? Ay takvimi kökeni ve kuralları nelerdir, nasıl ortaya çıktı, takvimin ortaya çıkışı hakkında bilgi. Ay Takvimi Ay takvimi, kavuşum aylarından oluşmuş bir yılı temel alan tarihleme sistemi. Kavuşum ayı, Ay’ın evrelerinin tam bir çevrimi tamamlayabilmesi, başka bir deyişle, örneğin yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süredir ve

Uzay evren

Evrende Neler Vardır? Evrenin Tarihi, Sırları, Evrende Geçmişi Görmek

0

Evrende neler bulunur? Evren, uzay nasıl bir yerdir, bulunan gök cisimleri, evrenin tarihi, sırları, evrende geçmişin görülmesi nedir? GÖKYÜZÜNÜ göz önüne getirmekle üzerinde yaşadığımız dünyanın ne kadar küçük olduğunu anlamak mümkündür. Gün geçtikçe gelişen âletler sayesinde, tasavvuru bile bizleri hayretler içinde bırakacak genişlikte yeni yeni âlemlerin bulunduğu keşfedilmiştir. Kaldı ki bu âlemler bile büyük evrende,

Uzay astronomi

Tarih Boyunca Astronominin Gelişimi Kolları ve İlgilendiği Alanlar

4

Astronomi nedir, neyi inceler, kolları nelerdir? Tarih boyunca astronominin gelişimi, Türklerde, Yunanlarda ve Avrupa’da astronominin gelişimi. ASTRONOMİ, gök cisimlerinin durumlarını, hareketlerini, birbirlerine olan uzaklıklarının ölçülmesini, fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilimdir. Daha ilk çağlardan beri gökyüzündeki cisimler insanları yakından ilgilendirmeye başlamıştı. Bu bakımdan, astronomi öteki bilimlerin yanında daha hızla gelişmek imkânını bulmuştu. Yalnız, bu

Uzay Hubble Uzay Teleskopu

Uzay Teleskoplarının Dünyada Kullanılan Teleskoplara Göre Avantajları Nelerdir?

0

Uzay teleskoplarının devasa boyutlarda ve dünyadan uzak bir konumda olmalarının yararları ne olabilir? Uzay teleskoplarının dünyadaki teleskoplara göre avantajları Uzay Teleskoplarının Avantajları Nelerdir? Teleskoplar, kozmosa açılan penceremizdir. Gökadaların, yıldızların, gezegenlerin, bulutsuların ve diğer gök cisimlerinin neredeyse her büyüleyici görüntüsü teleskoplar tarafından yakalanmıştır. Özellikle Hubble Uzay Teleskobu, içinde yaşadığımız evrende çarpıcı görüntüler ve paha biçilmez veriler

Uzay kopernik

Astronominin Doğuşuna Gelişimine Katkısı Olan Bilim Adamları ve Katkıları

0

Astronomi biliminin doğuşu ve gelişmesi nasıl gerçekleşmiştir? Astronominin gelişiminde katkısı olan bilim adamları ve katkıları. Astronominin Doğuşu ve Gelişimi Astronomi terimi eski Yunancada “Yıldızların yasası” anlamına gelir. Astronomi, bilim dallarının anası olarak görülür. Bilim dalları içinde en eski olanıdır. Özellikle İlk Çağ uygarlıkları astronomi bilimi ile çok fazla meşgul olmuşlardır. Örneğin Sümerler Ziggurat adı verdikleri

Uzay astronomi

Astronomi Nedir, Neyi İnceler? Astronomi Dalları Konusu Hakkında Bilgi

4

Astronomi nedir? Astronomi nasıl bir bilimdir, neyi inceler, Astronomi dalları nelerdir, Astronomi ve dalları ile ilgili bilgi. Astronomi Nedir? Astronomi; Yerin dışındaki gökcisimlerinin ve bunların oluşturduğu sistemleri uzayda dağılımlarını, hareketlerini, sınıflanmalarını, yapılarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, oluşumlarını, evrimlerini ve yaşamını kökenini inceleyip bu gökcisimlerini içeren evreni tanıtmayı amaçlayan bilim dalıdır. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi bilim

Uzay Astronominin Tarihçesi

Astronominin Tarihçesi – Astronomi Biliminin Tarihi Gelişimi ve Önemli Dönemleri

1

Astronomi biliminin tarihi gelişimi nasıl olmuştur? Astronomi tarihi, tarihçesi, önemli bilim adamları, Türklerde Astronomi hakkında bilgi. Astronomi Tarihçesi Gökyüzünün ve gök olaylarının insanların ne zaman ilgisini çektiği kesin olarak saptanamamakla birlikte, bilim tarihinin verilerine dayanarak en genel biçimde, astronominin evrimini; tarihsel astronominin gelişimi ve çağdaş olarak iki evreye ayırmak olasıdır. Yüzyıllar öncesinden başlayarak tarih boyunca

Uzay Astronominin Tarihsel Gelişimi - Astronomi Nasıl Bir Bilim Dalıdır?

Astronominin Tarihsel Gelişimi – Astronomi Nasıl Bir Bilim Dalıdır?

0

Astronomi nasıl bir bilimdir, neyi inceler? Astronomi biliminin doğuşu, tarihi gelişimi, bilime hizmet eden önemli bilim adamları hakkında bilgi. Astronomi Tarihi Gelişimi Astronomi, gökbilim olarak da bilinir, bütün gökcisimlerinin ve evrende dağılmış olan yıldızlararası maddenin kökenini, evrimini, bileşimini, uzaklığını ve hareketini inceleyen bilimdir. Gökcisimlerinin ve evreni oluşturan maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini konu edinen astrofizik

Uzay Ay'ın Kütlesi ve Ay'ın Çekim Alanı Hakkında Temel Bilgiler

Ay’daki Oluşumlar (Kraterler, Denizler ve Diğer Oluşumlar)

0

Ay’daki oluşumlar ile ilgili bilgiler. Ay’da yer alan kraterler ve büyük düzlükler (denizler) ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. KRATERLER. Ay’daki en dikkat çekici oluşumlardan biri olan kraterler, daire biçiminde çöküntülerdir. G. B. Riccioli’nin 1651’de başlattığı gelenek uyarınca bunlara ünlü bilim adamı ve filozofların adları verilmiştir. Yer’den gözlenebilen kraterlerin sayısı 30 bin dolayındadır.

Uzay Ay'daki Oluşumların Ortaya Çıkış Kuramları ve Çarpma Kuramı Nedir?

Ay’daki Oluşumların Ortaya Çıkış Kuramları ve Çarpma Kuramı Nedir?

0

Ay’daki oluşumların nasıl ortaya çıktığına dair olan kuramlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. 17. yüzyılın başlarında kraterlerin kökeninin Ay’ın iç yapısı olduğu kanısı egemendi. 19. yüzyılın başları, kraterlerin Ay’a çarpan gök cisimlerinin etkisiyle mi, yoksa volkanik etkinliklerle mi oluştuğu konusundaki tartışmalara tanık oldu. Kraterlerin oluşmasını bu ikisinden başka nedenlere bağlayan kuramlar da ileri sürüldü.

Uzay Ay'ın Oluşumu, Ay'ın Yörüngesinin Evrimi ve Ay'ın Niteliklerinin Oluşumu

Ay’ın Fiziksel Özellikleri Nelerdir? Yüzeyinin Yapısı Nasıldır?

0

Ay’ın fiziksel özellikleri nelerdir? Uydumuz olan Ay’ın yer yüzeyinin ve yapısının incelenmesi sonucu ortaya çıkan veriler hakkında bilgiler. Ay’ın yüzeyi, 1609’da Galilei’nin ilk gözleminden bu yana teleskopla sürekli olarak incelenmiştir. Ay yüzeyinin ilk ayrıntılı haritalarından biri Polonyalı gökbilimci Johannes Hevelius’un Selenographia (1647; Ay Coğrafyası) adlı yapıtında yer alır. İtalyan Cizvit gökbilimci Giovanni B. Riccioli Almagestum

Uzay Ay'ın Hareketleri Devinimi Optik Sallantısı ve Üzerine Çalışmalar

Ay’ın Hareketleri Devinimi Optik Sallantısı ve Üzerine Çalışmalar

0

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. Zaman birimi olarak Ay, Ay’ın optik sallantısı gibi konularda da bilgiler yer almaktadır. Ay’ın Hareketleri Devinimi Optik Sallantısı ve Üzerine Çalışmalar Ay, Yer’in tek doğal uydusudur. Yer ve yer-benzeri gezegenler (Merkür, Venüs, Mars) gibi katı halde ve yaklaşık olarak küre biçimindedir. Yarıçapı 1.738 km

Uzay Ay'ın Kütlesi ve Ay'ın Çekim Alanı Hakkında Temel Bilgiler

Ay’ın Kütlesi ve Ay’ın Çekim Alanı Hakkında Temel Bilgiler

0

Ay’ın Kütlesi ve Çekim Alanı ile ilgili bilgiler. Ay’ın kütlesi ve Ay’ın çekim alanı ile ilgili olarak temel verilerin paylaşıldığı sayfamız. AY’IN KÜTLESİ. Bir gökcisminin kütlesi, ancak başka cisimler üzerindeki kütle çekimi etkisi aracılığıyla belirlenebilir ve ancak standart olarak alınan başka bir gökcisminin (genellikle Güneş ya da Yer) kütlesine oranlanarak ifade edilebilir, μ  ile gösterilen Ay

Uzay Ay'ın Oluşumu, Ay'ın Yörüngesinin Evrimi ve Ay'ın Niteliklerinin Oluşumu

Ay’ın Oluşumu, Ay’ın Yörüngesinin Evrimi ve Ay’ın Niteliklerinin Oluşumu

0

Ay’ın oluşumu ve ay yörüngesinin evrimi ile ilgili bilgiler. Ay’ın oluşumuna ilişkin olarak ortaya atılmış olan kuramlar ile ilgili bilgiler. AY YÖRÜNGESİNİN EVRİMİ. Ay’ın açısal momentumu sürekli olarak artmakta, bundan dolayı da yörüngesi değişmektedir. Bunun nedeni Ay’ın Yer’de yarattığı gelgit etkisidir. Gelgitlerin Yer’de oluşturduğu iç sürtünmeler mekanik enerjinin bir bölümünün ısı enerjisine dönüşerek kaybolmasına yol

Uzay Ay Nasıl Oluşmuştur? Kökeni ve Ay'ın Harketleri, Özellikleri Nelerdir?

Ay Nasıl Oluşmuştur? Kökeni ve Ay’ın Harketleri, Özellikleri Nelerdir?

0

Ay nedir? Ay nasıl oluşmuştur? Kökeni nedir? Ay’ın özellikleri nelerdir? Ay’ın hareketlerini doğuran sebepler nelerdir? Ay’ın Özellikleri ve Hareketi Ay; Dünya’nın tek doğal uydusu ve bize en yakın gök cismidir. Gökbilim simgesi “C” dir. Kökeni (Oluşumu): Ay’ın oluşumuna ilişkin üç değişik kuram geliştirildi. 19. yüzyılın sonlarında G. Darwin, Ay ve Dünya’ nın tek bir kütleden

Uzay Güneş Sistemi

Güneş Sistemimizdeki Gezegenlerin Sıralı İsimleri ve Özellikleri

0

Güneş Sistemimizde hangi gezegenler bulunmaktadır, isimleri nelerdir? Güneş sistemimizde bulunan gezegenlerin özellikleri, hakkında bilgi. içinde yaşadığımız güneş sistemi bir yıldız (güneş), sekiz gezegen (dünya dahil) ile onların uydularından, binlerce küçük gezegen (asteroid), kuyruklu yıldız (kornet) ve akan yıldız (meteor) dan meydana gelir. Bunlardan yalnız güneşin kendi ışığı vardır. Gezegenlerle uydular güneş ışınlarını yansıttıkları için parlarlar.

Uzay samanyolu

Samanyolu Galaksisi: Nedir? Nerededir? Özellikleri Şekli ve Hakkında Her Şey

1

Samanyolu nedir? Samanyolu galaksisinin kolları, şekli ve özellikleri nelerdir? Samanyolu hakkında bilinmesi gereken her şey Güneşimiz (bir yıldız) ve etrafındaki tüm gezegenler, Samanyolu Gökadası olarak bilinen bir gökadanın parçasıdır. Bir galaksi, yerçekimi ile birbirine bağlanmış büyük bir yıldız, gaz ve toz grubudur. Çeşitli şekil ve boyutlarda gelirler. Samanyolu, büyük bir çubuklu sarmal gökadadır. Gece gökyüzünde

1 2 3