Güneş Sıcaklığını Nereden Alır? Güneşte Konveksiyon Nerede Oluşur?

0
Advertisement

Güneş neden sıcaktır? Güneşin sıcaklık kaynağı nedir, sıcaklığını nereden alır, ne kadar süre yetecek ısısı vardır? Güneşte konveksiyon nerede ve neden oluşur?

güneş

Kaynak: pixabay.com

Güneş Sıcaklığını Nereden Alır?

Güneş enerjisinin kaynağı konusu çok eskiden beri astronomları ilgilendiren bir mesele olmuştur. Güneş aynı büyüklükte bir kömür kütlesinden ibaret olsaydı 1.500 yıl içinde yanıp biterdi. Halbuki yapılan araştırmalar Güneş’in de Dünya gibi birkaç milyar yaşında olduğunu ortaya koymuştur.

Bugün Güneş’teki enerji kaynağının atomlar olduğu anlaşılmıştır. Hidrojen atomu en basit yapılı atom olduğundan bütün başka elemanların yapı taşı kabul edilebilir. Hidrojenden sonra en basit atom helyum atomudur. Güneş’in merkezinde hidrojen atomlarının sürekli olarak helyum atomuna çevrildiği anlaşılmıştır. Bu arada, atomun ağırlığından % 3 bir kayıp olur, bu fark enerji, sıcaklık ve ışık olarak kendini gösterir. Böylece, Güneş’in yüzünden boyuna kaybolan enerji, içindeki atom değişmelerinin meydana getirdiği enerjiyle yeniden yerine konmaktadır. Çünkü Güneş’in ısınmakta veya soğumakta olduğuna dair elimizde pek az delil vardır.

Güneş enerjisini sağlayan daha başka atom olayları da vardır. Ancak, bunların en önemlisi hidrojen – helyum değişmesidir. Astronomların yaptığı hesaplara göre, Güneş’in kütlesinin yalnız % 1 inin hidrojenden helyuma dönmesi güneşin 1.000.000.000 yıl parlamasına yetecek kadar enerji meydana getirir.

güneş

Kaynak : pixabay.com

Güneşte konveksiyon nerede oluşur?

Sıcak plazma çekirdekten yüzeye yükselir, burada soğur ve çekirdeğe doğru geri batar. . Bu işlem, güneş granülleri olarak gördüğümüz konveksiyon hücrelerini oluşturur. Granüllerin daha açık rengi, yüzeye yükselen güneşten gelen sıcak plazmadır.

Güneşin hangi katmanında konveksiyon vardır?

Konveksiyon bölgesi, güneş iç kısmının en dış tabakasıdır . Yaklaşık 200.000 km derinlikten görünür yüzeye kadar uzanır. Konveksiyon bölgesinin tabanında sıcaklık yaklaşık 2.000.000°C’dir.

Advertisement

Konveksiyon esas olarak nerede oluşur?

Konveksiyon, atmosferlerde, okyanuslarda, gezegen mantolarında büyük ölçekte meydana gelir ve güneşimizin ve tüm yıldızların en dıştaki iç kısımlarının büyük bir kısmı için ısı transfer mekanizması sağlar. Konveksiyon sırasında sıvı hareketi gözle görülemeyecek kadar yavaş olabilir veya bir kasırgada olduğu gibi bariz ve hızlı olabilir.

Konveksiyon nedir ve nerede oluşur?

Konveksiyon, bir sıvı veya gaz içinde çok fazla ısı enerjisine sahip parçacıkların hareket etmesi ve daha az ısı enerjisine sahip parçacıkların yerini almasıyla oluşur . Radyatörün yanında hava akımı. Termal enerji, konveksiyon yoluyla sıcak yerlerden daha soğuk yerlere aktarılır.

güneş ve dünya

Güneşte konveksiyon neden olur?

Güneşte konveksiyon meydana gelir. Opak gaz, füzyon tarafından verilen enerjiyi emdiğinde, ısınır ve enerjinin uzaya yayıldığı fotosfere yükselir. Güneş yüzeyinin görüntülerinde konveksiyon hücrelerini görebilirsiniz.


Leave A Reply