Browsing: Uzay

Uzay Nükleer Füzyon

Nükleer Füzyon Nedir? Hepimiz Yıldız Tozuyuz Peki Nasıl? Açıklaması

0

Nükleer Füzyon nedir, nasıl gerçekleşir? Nükleer Füzyonun özellikleri, yıldızlardan gelen elementler ve ilk yıldızlar, füzyon reaktörleri hakkında bilgi. Nükleer Füzyon Çevremizdeki bütün elementler, hatta bedenlerimizdekiler bile, nükleer füzyonla oluşmuştur. Hidrojenden ağır bütün elementler füzyon tepkimesiyle oluşur ve füzyon tepkimeleri tıpkı Güneş’in olduğu gibi, bütün yıldızların enerji kaynağıdır. Gerçekten de bizler yıldız tozundan oluşuruz. Eğer yıldızlara

Uzay Ay'ın Oluşumu, Ay'ın Yörüngesinin Evrimi ve Ay'ın Niteliklerinin Oluşumu

Ay’ın Oluşumu, Ay’ın Yörüngesinin Evrimi ve Ay’ın Niteliklerinin Oluşumu

0

Ay’ın oluşumu ve ay yörüngesinin evrimi ile ilgili bilgiler. Ay’ın oluşumuna ilişkin olarak ortaya atılmış olan kuramlar ile ilgili bilgiler. AY YÖRÜNGESİNİN EVRİMİ. Ay’ın açısal momentumu sürekli olarak artmakta, bundan dolayı da yörüngesi değişmektedir. Bunun nedeni Ay’ın Yer’de yarattığı gelgit etkisidir. Gelgitlerin Yer’de oluşturduğu iç sürtünmeler mekanik enerjinin bir bölümünün ısı enerjisine dönüşerek kaybolmasına yol

Uzay Ay Nasıl Oluşmuştur? Kökeni ve Ay'ın Harketleri, Özellikleri Nelerdir?

Ay Nasıl Oluşmuştur? Kökeni ve Ay’ın Harketleri, Özellikleri Nelerdir?

0

Ay nedir? Ay nasıl oluşmuştur? Kökeni nedir? Ay’ın özellikleri nelerdir? Ay’ın hareketlerini doğuran sebepler nelerdir? Ay’ın Özellikleri ve Hareketi Ay; Dünya’nın tek doğal uydusu ve bize en yakın gök cismidir. Gökbilim simgesi “C” dir. Kökeni (Oluşumu): Ay’ın oluşumuna ilişkin üç değişik kuram geliştirildi. 19. yüzyılın sonlarında G. Darwin, Ay ve Dünya’ nın tek bir kütleden

Uzay Ay'ın Hareketleri Devinimi Optik Sallantısı ve Üzerine Çalışmalar

Ay’ın Hareketleri Devinimi Optik Sallantısı ve Üzerine Çalışmalar

0

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. Zaman birimi olarak Ay, Ay’ın optik sallantısı gibi konularda da bilgiler yer almaktadır. Ay’ın Hareketleri Devinimi Optik Sallantısı ve Üzerine Çalışmalar Ay, Yer’in tek doğal uydusudur. Yer ve yer-benzeri gezegenler (Merkür, Venüs, Mars) gibi katı halde ve yaklaşık olarak küre biçimindedir. Yarıçapı 1.738 km

Uzay Ay'ın Kütlesi ve Ay'ın Çekim Alanı Hakkında Temel Bilgiler

Ay’ın Kütlesi ve Ay’ın Çekim Alanı Hakkında Temel Bilgiler

0

Ay’ın Kütlesi ve Çekim Alanı ile ilgili bilgiler. Ay’ın kütlesi ve Ay’ın çekim alanı ile ilgili olarak temel verilerin paylaşıldığı sayfamız. AY’IN KÜTLESİ. Bir gökcisminin kütlesi, ancak başka cisimler üzerindeki kütle çekimi etkisi aracılığıyla belirlenebilir ve ancak standart olarak alınan başka bir gökcisminin (genellikle Güneş ya da Yer) kütlesine oranlanarak ifade edilebilir, μ  ile gösterilen Ay

Uzay Ay'ın Oluşumu, Ay'ın Yörüngesinin Evrimi ve Ay'ın Niteliklerinin Oluşumu

Ay’ın Fiziksel Özellikleri Nelerdir? Yüzeyinin Yapısı Nasıldır?

0

Ay’ın fiziksel özellikleri nelerdir? Uydumuz olan Ay’ın yer yüzeyinin ve yapısının incelenmesi sonucu ortaya çıkan veriler hakkında bilgiler. Ay’ın yüzeyi, 1609’da Galilei’nin ilk gözleminden bu yana teleskopla sürekli olarak incelenmiştir. Ay yüzeyinin ilk ayrıntılı haritalarından biri Polonyalı gökbilimci Johannes Hevelius’un Selenographia (1647; Ay Coğrafyası) adlı yapıtında yer alır. İtalyan Cizvit gökbilimci Giovanni B. Riccioli Almagestum

Uzay Ay'daki Oluşumların Ortaya Çıkış Kuramları ve Çarpma Kuramı Nedir?

Ay’daki Oluşumların Ortaya Çıkış Kuramları ve Çarpma Kuramı Nedir?

0

Ay’daki oluşumların nasıl ortaya çıktığına dair olan kuramlar nelerdir? Ay’da çarpma kuramı nedir, Ay kuramları ile ilgili bilgiler. 17. yüzyılın başlarında kraterlerin kökeninin Ay’ın iç yapısı olduğu kanısı egemendi. 19. yüzyılın başları, kraterlerin Ay’a çarpan gök cisimlerinin etkisiyle mi, yoksa volkanik etkinliklerle mi oluştuğu konusundaki tartışmalara tanık oldu. Kraterlerin oluşmasını bu ikisinden başka nedenlere bağlayan

Uzay Ay'ın Kütlesi ve Ay'ın Çekim Alanı Hakkında Temel Bilgiler

Ay’daki Oluşumlar (Kraterler, Denizler ve Diğer Oluşumlar)

0

Ay’daki oluşumlar ile ilgili bilgiler. Ay’da yer alan kraterler ve büyük düzlükler (denizler) ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. KRATERLER. Ay’daki en dikkat çekici oluşumlardan biri olan kraterler, daire biçiminde çöküntülerdir. G. B. Riccioli’nin 1651’de başlattığı gelenek uyarınca bunlara ünlü bilim adamı ve filozofların adları verilmiştir. Yer’den gözlenebilen kraterlerin sayısı 30 bin dolayındadır.

Uzay Astronominin Tarihsel Gelişimi - Astronomi Nasıl Bir Bilim Dalıdır?

Astronominin Tarihsel Gelişimi, Astronomi Nasıl Bir Bilim Dalıdır?

0

Astronomi nasıl bir bilimdir, neyi inceler? Astronomi biliminin doğuşu, tarihi gelişimi, bilime hizmet eden önemli bilim adamları hakkında bilgi. Astronomi Tarihi Gelişimi Astronomi, gökbilim olarak da bilinir, bütün gökcisimlerinin ve evrende dağılmış olan yıldızlararası maddenin kökenini, evrimini, bileşimini, uzaklığını ve hareketini inceleyen bilimdir. Gökcisimlerinin ve evreni oluşturan maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini konu edinen astrofizik

Uzay Astronominin Tarihçesi

Astronominin Tarihçesi, Astronomi Biliminin Tarihi Gelişimi ve Önemli Dönemleri

1

Astronomi biliminin tarihi gelişimi nasıl olmuştur? Astronomi tarihi, tarihçesi, önemli bilim adamları, Türklerde Astronomi hakkında bilgi. Astronomi Tarihçesi Gökyüzünün ve gök olaylarının insanların ne zaman ilgisini çektiği kesin olarak saptanamamakla birlikte, bilim tarihinin verilerine dayanarak en genel biçimde, astronominin evrimini; tarihsel astronominin gelişimi ve çağdaş olarak iki evreye ayırmak olasıdır. Yüzyıllar öncesinden başlayarak tarih boyunca

Uzay Büyük ayı takım yıldızı

Büyükayı Takımyıldızı (Ursa  Major) Nedir? Nasıl Gözlemlenir? Özellikleri

0

Büyükayı Takımyıldızı (Ursa  Major) nedir, hangi yıldızlardan oluşur, şekli nasıldır? Büyükayı Takımyıldızının yeri ve özellikleri hakkında bilgi. Büyükayı Takımyıldızı Büyükayı Takımyıldızı, Kuzey yarımkürede, kutup yakınlarında bulunan ve Türkiye enleminde batmayan takımyıldızdır. Bu nedenle, her açık gecede görülebilir. Hem bu özelliği hem de birçok parlak yıldızı bünyesinde bulundurması nedeniyle, çok iyi bilinen ve kolayca gökyüzünde bulunan

Uzay Ganymede

Ganymede, Jüpiter’in En Büyük Uydusu Hakkında Gerçekler

0

Jüpiter’in en büyük uydusu olan Ganymede’nin özellikleri, nelerdir? Ganymede’de yaşam mümkün müdür? Ganymede hakkında gerçekler ve bilinen herşey. Jüpiter’in uydusu Ganymede, güneş sistemindeki en büyük uydudur. Merkür ve Plüton’dan daha büyük ve Mars’tan sadece biraz daha küçüktür. Jüpiter yerine güneşin etrafında dönüyor olsaydı kolayca bir gezegen olarak sınıflandırılırdı. Ganymede muhtemelen buzlu yüzeyinin altında tuzlu bir

Uzay Hubble sabiti

Hubble Sabiti Nedir? Neyi İfade Eder? Hubble Yasasında Kullanımı Hakkında

0

Hubble Sabiti nedir, neyi ifade eder? Hubble Sabiti basıl hesaplanır, özellikleri nelerdir? Hubble yasasında Hubble Sabitinin yeri hakkında bilgi. Hubble Sabiti Hubble sabiti, kozmolojide, uzak gökadaların hızları ile birbirlerine olan uzaklıkları arasındaki orantı katsayısıdır. Hubble sabiti evrenin genişleme hızını ifade eder. H simgesiyle gösterilen sabit, adını ABD’li astronom Edwin Hubble‘dan almıştır. Bir başka ABD’li astronom

Uzay Kara delik

Kara Delikler Olay Ufku Solucan Delikleri Hakkında Bilinenler, Anlaşılır Açıklama

0

Kara delik nedir, özellikleri nasıldır, yapısı nedir? Olay ufku nerede başlar? Solucan deliklerinin özellikleri. Bu konularda tüm bilinenlerin anlaşılır açıklaması. Kara Delikler Bir kara deliğe düşmek hiç de hoş bir şey olmaz. Bütün uzuvlarınız gerilerek parçalanırken sizi dışarıdan izleyen arkadaşlarınıza da düşme anınız zamanda donmuş gibi görünür. Kara delikler ilk başta kaçış hızı ışık hızından

Uzay barycenter

Barycenter Nedir? Yıldızların Gezegenleri Barycenter İle Tespit Edilebilir

0

Barycenter nedir? Barycenter nerede bulunur, özellikleri nelerdir? Gezegeni olan yıldızların Barycenterının bulunması özellikleri. Barycenter Gezegenlerin yıldızların yörüngesinde olduğunu söylüyoruz, ama bu gerçek değil. Gezegenler ve yıldızlar aslında ortak kütle merkezlerinin etrafında dönerler. Bu ortak kütle merkezine barycenter denir. Barycenters ayrıca astronomların güneş sistemimizin ötesindeki gezegenleri aramasına yardımcı oluyor! Kütle merkezi nedir? Her nesnenin bir kütle