Kepler ve Yasaları (Birinci İkinci ve Üçüncü Gezegen Kanunları)

1
Advertisement

Johann Kepler’in çalışmaları nelerdir? Kepler’in birinci, ikinci ve üçüncü gezegen kanunları, yasalarının açıklaması, hakkında bilgi.

Johannes Kepler

Kepler ve Yasaları

Johann Kepler (1571-1630), bilim adamlarının kendisine çok şey borçlu oldukları bir Alman astronomu ve matematikçisidir. Güneş sistemimizdeki gezegenlerin ne şekilde hareket ettiğini açıklayan odur. Daha önceleri Kopernik gezegenlerin (sanıldığı gibi dünyanın etrafında değil) güneşin etrafında döndüğünü ispat etmiştir. Galilei de teleskobuyla yaptığı gözlemlerle bunu doğrulamıştı. Astronominin ilk zamanlarında başka bir önemli isim de Kopernik‘in teorisini kabul etmemekle beraber ömrünü hassas ölçü aletleri yapmak ve gezegenlerin hareketi hakkında astronomi cetvelleri hazırlamakla geçiren Tycho Brahe‘dir (1546-1601).

1600 yılında Kepler Prag’daki bir rasathanede Brahe’nin asistanlığına tayin edildi. Ertesi yıl Brahe ölünce Kepler onun cetvelleri üzerindeki çalışmalarına devam etti. Bunlar tamamlandığı zaman gezegenlerin durumları hakkında kendisinden önce hiç kimsenin sahip olmadığı kadar fazla bilgiye sahipti. Bu bilgiler sayesinde gezegenlerin hareketini yorumlayabildi ve bu hareketleri düzenleyen üç tane kanun ortaya attı.

Kepler ilk olarak gezegenlerin güneşin etrafında oval ya da eliptik bir yol üzerinde hareket ettiğine işaret etmiştir. İkinci olarak gezegen ile güneş arası çizilen çizginin eşit zamanlarda eşit alanları süpürdüğünü söylemiştir. Başka bir deyimle gezegen güneşe ne kadar yakın ise o kadar hızlı gider. Üçüncü kanun güneşe yakın olan gezegenlerin yılının, ondan uzakta olanlarınkinden daha kısa olduğunu belirtmektedir.

Kepler’in astronomi bilimine kattıkları sadece bunlar değildir. Kendisi, örneğin, kuyruklu yıldızların geçişini ve nova denilen yıldız patlamalarını da incelemiştir. Fakat gerçek başarısı, Isaac Newton’un yerçekimi ve hareket hakkındaki büyük buluşlarına yol açmış olan kanunlardır.

Advertisement
Kepler Yasası

Kaynak : wikipedia.org

KEPLER’İN BİRİNCİ KANUNU:

Gezegenlerin yörüngesi, odaklarından birisi güneşin bulunduğu yerde olan bir elipstir. Bir gezegen güneşin etrafında dairesel değil oval bir yol boyunca hareket eder. (Odaklar elipsin merkezinin iki tarafındaki iki noktadır). Eğer iki noktanın (odakların) etrafından dolaşan ipten bol bir halka geçirir ve 1. resimde görüldüğü gibi ipi gergin tutarak bu noktaların etrafında elipsi çizersek odakların durumu açıkça anlaşılmış olur.

KEPLER’İN İKİNCİ KANUNU:

Gezegenlerle güneş arasına çizilen çizgi eşit zamanlarda eşit alanlar süpürür. Bir gezegen güneş etrafında dönerken hızı sabit değildir. Güneşe yakınken, uzak olduğu zamandakinden daha çabuk hareket eder. Gezegen A’dan B’ye gitmek için, D’den E’ye gitmek için geçirdiği zaman kadar bir zaman harcar ve süpürülen «üçgen» lerin alanları birbirine eşittir.

KEPLER’İN ÜÇÜNCÜ KANUNU:

Bir gezegen güneşten ne kadar uzaktaysa yörüngesini tamamlaması için geçen zaman o kadar uzundur. Güneşe yakın olan gezegenlerin (örneğin Merkür, Venüs vb.) yılları dıştakilerden çok daha kısadır. Güneşe uzaklığı, dünyanınkinin yarısından az olan Merkür güneşin etrafında sadece 88 günde döner. Üçüncü resim her bir gezegenin bir dünya yılı boyunca güneşin etrafında kaç kere döndüğünü göstermektedir.


1 Yorum

  1. Necat Taşdelen on

    Kepler yasaları uydurma yasalardır.Yörüngeler elipstir deyip kestirip atar.İspat yok.Bu varsayıma dayanarak alanlar kanunu r*Vp=Sabit yasasının atar.O da varsayımdan üretilmiş varsayımdır.Periyot kanunu da öyle.400 yıldan beri insanlar yanlışa çekilmişlerdir.Uzaya uydu göndermenin temelinde de Kepler yasaları geçerli değildir.Yörüngeler değil elips,üçgen bile olsa uydu hedefleri yerini bulur.Çünkü yerden kumanda edilirler.Uzay yörüngelerinin matematikle çözümü,ispatı,Newtonun evrensel çekim kanunu ile yapılır.Çekim kuvveti radyaldır,yanlamasına çekim yoktur.Yani Fp=m*dVp/dt=0=yoktur demekten Vp=Sabit bulunur.İşte Keplerin alanlar kanununun böylece saçma olduğu görmek isteyen gözlere gösterilmiş olur.Devamı matematikte de r=-4*t^2+4*t*T-4*T^2/6 uzay yörünge denklemi ispat edilir ki,bu denklem bir elips göstermez.Kartezyende bir parabol,Uzay Polarda bir sarmaldır.

Leave A Reply