Ayın Etrafında Neden Çember (Halka) Oluşur? Hale Nedir?

0

Ayın etrafında çember, halka gibi görülen ve hale olarak adlandırılan halka neden oluşur? Oluşumu nasıl gerçekleşir hakkında bilgi.


Ayın etrafında oluşan çember, atmosferdeki buz kristallerinin ay ışığını yansıtması sonucu oluşur. Bu olaya ay çevresindeki hale (İngilizce: halo) denir. Hale, genellikle ayın etrafında 22 derecelik bir açı ile görülür ve bu açı her zaman aynı kalır. Bu açı sabittir, çünkü buz kristalleri, ışığı belli bir açıda kıracak şekilde kristalize olmuştur.

Hale oluşumu için atmosferde belirli koşulların oluşması gereklidir. Atmosferdeki su buharı, donma noktasının altındaki sıcaklıklarda buz kristallerine dönüşebilir. Bu kristaller, atmosferdeki rüzgarlar tarafından taşınarak ayın etrafında bir hale oluşturur. Bu nedenle, hale oluşumu genellikle soğuk ve nemli havalarda meydana gelir.

Hale, ayın etrafında oluşan en yaygın görsel fenomenlerden biridir ve gökyüzünde oldukça etkileyici bir manzara oluşturur.

Hale Nedir?

Ayla, hale olarak da bilinir, Güneş ya da Ay ışığının, buz kristallerinden oluşmuş ince bulutlardan geçmesi sırasında atmosferde görülen çeşitli ışık olaylarının ortak adı. Bu olaylar, ışığın ya kristallerin içinden geçerken kırılmasından, ya kristal yüzeylerine çarparak yansımasından ya da hem kırılma, hem yansımanın ortak etkisinden kaynaklanır. Kırılmadan ileri gelen aylada, buz kristallerinin içinden geçen ışık demeti, kendisini oluşturan değişik dalga boyundaki ışıkların (renklerin) birbirinden biraz farklı açılar altında kırılması nedeniyle renklerine ayrılır. Oysa yansıma olayında, gelen ışık renkli bileşenlerine ayrılmadığı ve her dalgaboyu aynı açı altında yansıtıldığı için, ışık aylasının rengi beyazımsıdır.

En sık görülen ayla olayı, iç içe bir dizi renkli yaydan, bazen de Güneş’i ya da Ay’ı merkez alan 22°’lik açısal yarıçaplı tam dairelerden oluşan 22°’lik ayladır. Bu yay ya da dairelerde, en içte kırmızıdan en dışta maviye doğru uzanan renk dizilimi atmosfer tacının tam tersidir.

Parheli (yalancı güneş), güneş sütunları, teğet yaylar, güneş haçları gibi çok daha ender görülen ışık olayları da, gene Güneş ya da Ay ışığının buz kristallerinden geçerken kırılmasına ya da yansımasına bağlanabilir.

Edebiyatta Hale

Edebiyatta “hale”, bir kişi, olay ya da nesnenin çevresinde oluşan ışık hüzmesini ifade eder. Bu hüzme, yazarların betimleme yaparken sıklıkla kullandığı bir araçtır. Hale, genellikle bir kişinin etrafında bir aura ya da ışıltı olarak betimlenebilir. Bu ışıltı, kişinin karakteri, görünüşü ya da etrafındaki olaylara olan tepkisi ile ilgili ipuçları verebilir.

Hale, edebiyatta sadece bir kişinin etrafında değil, aynı zamanda nesnelerin etrafında da kullanılabilir. Örneğin, bir ağacın etrafında güneşin ışığından oluşan bir hale betimlenebilir ve bu ağacın doğallığını ve güzelliğini vurgulayabilir.

Hale, edebi metinlerde sıklıkla kullanılan bir betimleme tekniği olduğu için, yazarlar haleleri kullanarak karakterleri ve nesneleri daha canlı hale getirebilirler. Ayrıca, haleler genellikle bir kişinin ya da nesnenin anlamını vurgulamak için kullanılır ve bu nedenle edebiyatta oldukça önemli bir yere sahiptir.


Leave A Reply