Pargalı İbrahim Kimdir?

0
Advertisement

Pargalı İbrahim Paşa Kimdir? Pargalı İbrahim hayatı, biyografisi, dönemi, Osmanlı sadrazamları hakkında bilgi.

Pargalı İbrahim Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Epir/Parga 1495 – İstanbul 1536).

Makbul Damat, Maktul, Pargalı diye de anılır. Kefe sancakbeyi Şehzade Süleyman’ın (Kanuni) yanında onunla birlikte büyüdü, Türkçeyi öğrendi. Türk adetlerini benimsedi, Türkçeden başka Farsça, Arapça, batı dillerinden de İtalyanca, Hırvatça ve Rumcayı biliyordu. Zekâsı ve bilgisi ile Şehzade Süleyman’ın ilgisini ve dostluğunu kazandı. Süleyman tahta çıkmak için İstanbul’a gelirken onu da yanında getirdi. Birçok devlet kademesini birden aşarak, Hasodabaşılığa atandı, üç yıl sonra da sadrazamlığa getirildi (27 Haziran 1523). 28 yaşında olan sadrazama ek olarak Rumeli Beylerbeyliği de verildi.

pargali-ibrahim

Sadrazamlığının dokuzuncu ayında Kanuni Sultan Süleyman‘ın kız kardeşi Hatice Sultan ile evlenerek Osmanlı soyuna damat olduktan sonra, ayaklanan Ahmet Paşa’yı sindirmek için Mısır’a gittiyse de oraya varamadan, ayaklanma bastırıldı. Ahmet Paşa öldürtüldü. İbrahim Paşa, 1526’da Mohaç Seferi‘nin hazırlıklarım tamamladı, Sofya’dan başlayarak ordunun öncülüğünü yaptı, düzeni sağladı, stratejiyi belirledi. Zaferden sonra Budin’e girdi, ganimetlerle birlikte, burada bulunan heykelleri de İstanbul’a getirtti. Ertesi yıl Anadolu’da Kalender Şah’ın ayaklanmasını bastırdı. Padişahın Viyana üzerine düşündüğü seferin hazırlıklarını yürüttü. 1532’deki Alaman Seferi’ne padişahın yanında katıldı.

Graz Kenti’ ne ilerleyen Osmanlı Ordusu, Almanya içlerine kadar akınlarda bulunduktan sonra geri döndü. Safevilerin doğu sınırlarındaki saldırıları üzerine, padişah sefere karar verince, İbrahim Paşa serasker olarak 6 Nisan 1534 günü Halep ve Diyarbakır’a hareket etti. Safevi hükümdarının barış isteğini kabul etmeyen padişah, ertesi yıl sefere çıkarak Diyarbakır’da kışlayan orduyla birlikte, 28 Haziran 1535 günü Tebriz’e girdi. Bu arada, İbrahim Paşa dönemin ünlü defterdarı İskender Çelebi ile anlaşmazlığa düştü ve İran’daki fetihlerden sonra Bağdat alındığında İskender Çelebi‘nin ortadan kaldırılması için padişahtan ferman aldı.

Advertisement

Padişah ve orduyla birlikte Bağdat’tan Tebriz’e gelen İbrahim Paşa, sefer sırasında padişahın hoşuna gitmeyecek bazı hareketlerde bulundu. Aslında İskender Çelebi‘nin öldürtülüşü padişahı kendisinden soğutmuştu. Önceki vezirlerden hiçbirisinin erişemediği ün ve onurun doruğuna yükselen, yetenek ve gücüyle de Osmanlı Devleti’nin genel gidişini etkileyen Makbûl İbrahim Paşa, 15 Mart 1536 gecesi boğdurularak öldürüldü, cenazesi de gece kaldırıldı.

Öldürülmesinin nedenleri, alçakgönüllülüğü bırakarak gurura kapılması, padişahlara özgü unvanlar kullanması, Sultan İbrahim diye fermanlar çıkarması, Irakeyn Seferi sırasında fazla harcama yapması ve hazineyi zarara sokması gösterilir.


Leave A Reply