Mohaç Meydan Savaşı

0
Advertisement

Mohaç Meydan Savaşı hakkında bilgi. Tarihin en büyük ancak en kısa imha savaşı ile ilgili bilgiler. Mohaç Savaşı kimler arasında ne zaman oldu?

Mohaç Savaşı canlandırması
Mohaç Meydan Savaşı tarihin en kesin sonuçlu örnek imha savaşlarından biridir. 29 ağustos 1526’da Güney Macaristan’da Tuna kıyısındaki Mohaç’ta yapılan bu savaşta Osmanlı Ordusu Macar ordusunu 2 saat içinde yok ettiler. Türk ordusuna başkomutanlık eden 31 yaşındaki Kanuni Sultan Süleyman bu savaşla, tarihin en namlı serdarları arasına girmiştir.

Mohaç Savaşının sebebi, Charles-Quint’in (İmparator V.Karl’ın) Avrupa’da egemenlik kurmak istemesidir. Charles-Quint (Şarlken), Almanya imparatoru ve İspanya Kralı ünvanı ile Avrupa’nın birçok ülkelerini ele geçirmişti. Yakın akrabası Macaristan Kralı II. Layoş’a da Türkler aleyhine etkide bulunuyordu. Fransa Kralı I. François İmparator’a esir düşüp Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım istedi. İşte Kanuni’nin 13 seferinin en ünlüsü olan bu III. Sefer-i Hümâyûn bunun üzerine açıldı. Şarlken’e karşı Orta Avrupa’da ikinci bir cephe açılmazsa İmparator’un Fransa’yı da, Macaristan’ı da ele geçirmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak görünüyordu. Bu Osmanlılar için felaket demekti. Macaristan o zamanlar Avrupa’nın en büyük devletleri arasındaydı. Bugünkü Macaristan’dan başka Transilvanya’yı, Hırvatistan’ı, Slovenya’yı, Voyvodine’yi, Slovakya’yı içine alıyordu.

1526 yılının 23 nisanında da Kanuni Sultan Süleyman İstanbul’dan yola çıktı. Türk ordusunda 100.000 asker, 300 top, Macarlar’da 150.000 asker, 100 top vardı. Macar topları eski biçimdi. Bir yandan Kanuni’nin askerlik dehası öte yandan halasının oğulları olan Damat Yahya Paşazade Bali Bey’le Damat Ferhat Beyzade Hüsrev Bey’in akıncılarının gözüpekliği sayesinde bütün Macar ordusu çevrildi. Bataklığa doğru sürüldü. Macarlar’ın 25.000’i kılıçtan geçirildi. Kalanı bataklığa saplanarak boğuldu. Kral II. Layoş, devletin bütün ileri gelenleri bu arada 7 piskopos da öldüler.

Böylece 5 yüzyıldan beri büyük devletler arasında bulunan Macaristan haritadan silindi. Türkler Balkanlar’dan sonra Orta Avrupa’ya da hakim duruma geçtiler. İmparatorluğun sınırı, Viyana kapılarına dayandı. Avrupa, Kanuni ile Şarlken arasında iki büyük nüfuz bölgesine ayrıldı. Bütün Avrupa devleteleri tek başlarına bağımsızlıklarını koruyamadıkları için iki taraftan birinin nüfuz idaresine girmek zorunda kaldılar. Bütün Macaristan, Transilvanya, Hırvatistan, Slovenya, bir ara Slovakya, Osmanlı İmparatorluğu’na katıldı. Macar devletinin geri kalan toprakları Bohemya ile Moravya ise, Almanya’nın oldu.

Advertisement

Leave A Reply