Batan Denizaltından Nasıl Kurtulunur? O Anlarda Ne Yapmak Gerekiyor?

0
Advertisement

Denizaltının batma durumunda ne yapmak gerekir? Batmış denizaltından kurtulmak için yapılması gerekenler. Hayat kurtaran bilgiler

Batan Denizaltı
Batan Denizaltından Nasıl Kurtulunur?

Bir denizaltının, dalmış durumda iken, kazaya uğraması içindekiler için tehlikeli olur ve denizaltı su yüzüne çıkamazsa bunların gemiden çıkıp kendilerini kurtarmaları gerekir. Su yüzüne çıkmakta karşılaştıkları problemler en çok suyun basıncından doğmaktadır. Suyun basıncı derinlikle çok çabuk artar. Yüzeydeki basınç havanınkinden biraz büyüktür (yaklaşık olarak santimetre kareye 1 kg.). Ne kadar derine inilirse bu basınç o kadar artar ve bu artış her 10 metrede yaklaşık olarak santimetre kareye 1 kg. kadardır. 60 metre derinlikte basınç normal hava basıncının hemen hemen 6 katına çıkar. Bununla beraber denizaltıcılar özel bir teknikle daha büyük derinliklerden bile kurtulabilir.

Zamanımızda kullanılmakta olan kurtulma sistemi insanlar için teçhizat bakımından pek az şeye. ihtiyaç gösterir. Bu iş okyanusların basıncıyla denizaltının içindeki basınç arasındaki farkı göz önüne alarak yapılmış bir düzenden ibaret olan kurtarma odasından veya bölmesinden yapılır. Denizaltının kaporta ağzına özel bir silindir bağlanır. Sonra kurtarma odasındaki basınç dışarıdakine eşit oluncaya kadar içeriye su girmesine müsaade edilir. Bu halde denizaltıda bulunanlar bizim solunduğumuz havanın basıncından çok daha büyük basınçlı hava solunmaktadır. Fakat bunların vücudu (yahut hiç olmazsa vücudunun üst kısmı) aynı yüksek basınçlı havayla çevrilmiş olduğundan solunumda güçlük çekmezler. Bundan sonra kaporta açılır ve içeridekiler silindirin içinden geçerek peş peşe su yüzüne çıkarak ‘kurtulurlar.

Kurtulan kimse yüzeye yaklaşınca hava basıncı o kadar büyük değildir. Onun için ciğerlerindeki havanın bir kısmını dışarı verir, aksi halde hava basıncı dışarıdaki basınçla dengelenemez. Eğer hava dışarı verilmezse, içerideki basınç dışarıdakinden büyük olacağı için kurtulanın ciğerlerinin balon gibi şişme tehlikesi vardır. Bu sebeple kurtulan suda yükseldikçe yavaş yavaş dışarıya hava verir. Bunun için en iyi yol ıslık çalmaktır. Bu, ciğerleri boşaltma yolunda gerekli kontrolü sağlar. Deniz yüzeyine erişince kurtulanın karşılaştığı son problem, denizden çıkarılıncaya kadar deniz üzerinde kalabilmektir. Özel bir elbise kurtulanın vücudunu soğuktan korur ve bir cankurtaran yeleği de batmasını önler.


Leave A Reply