Defterdar İskender Çelebi Kimdir?

0
Advertisement

Defterdar İskender Çelebi kimdir? Kanuni Sultan Süleymen ve Pargaı İbrahim paşa döneminde yaşamış devşet adamı hakkında bilgi.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış olan Osmanlı devletinin başdeftarlığı görevini yerine getirmiş o dönemin en zengin en güçlü devşet adamlarındadn birisidir. Defterdar İskender Çelebi hem devlet yönetimi hem de Osmanlı kültür yaşamı için çok büyük çaba ve gayret göstermiş önemli hizmetlerde bulunmuş hem devlet hem de sanat hayatında büyük başarılar yaşamış ve yaşatmış ender devşet adamlarından birisidir.

Kendisi bir şair olmamakla beraber dönemindeki hemen hemen tüm şairlere kol kanat germiş ve onları kollamış ve maddi yönden desteklemiştir. O devrin tüm şarilerinin koruyucu olarak ün salmıştır.

Defterhaneye çırak olarak gşrmesine rağmen zekası ve başarıları ile Başdefterdarlığa kadar yükselmiştir. Defterdar İskender Çelebi’yi tarih sahnelerinde asıl ünlü yapan ise ne o dönemki zenginliği ne de o döndemdki muhteşem zenginliğidir. Onu ünlü yapan Irakeyn seferi esnasında Pargaslı İbrahim Paşa tarafından kendisine düzenlenen komplo sebebi ile Bağdat’ta çarşıda idam ettirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Sarayda ki güç oyunlarında Hürrem Sultan’ın yanında yer almıştır. Hürrem Sultan’ın bir dönem en yakın entrika arkadaşı olmuş ve karısı Semiha ile birlikte dedikodu üretme yayma işlerini yaptıkları rivayet edilmiştir.

Ölümü Damat Pargalı İbrahim paşanın kendisine yaptığı oyun sonrası olmuştur. İbrahim Paşa ve Makkaş Ali isimli bir saray görevlisi Defterdar iskender elebi aleyhine oyunlar çevirmeye başlamışlar ve sağladıkları adamlar kanalıyla bir gece yola çıkmak üzere olan hazineye saldırmışlar ve yine onlar tarafından çıkarılan gürültüler ve sesler sayesinde yine kendilerince ayarlanan adamların yardıma koşmaları ile Defterdar İskender Çelebi gözden düşmüştür. Hazine bekçiliği görevinde yer alan otuz kişi hemen tutuklanmış, ağır işkenceler sonrasında Pargalı ve Makkaş Ali’nin istekleri doğrultusunda itiraflarda bulunmuşlardır. Bu olay sonrası Defterdar İskender Çelebi görevden alınmış tüm malvarlığına el konulmuş ve akabinde Bağdat’ta çarşıda asılarak hayatına son verilmiştir.

Advertisement

Leave A Reply