Lütfi Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Lütfi Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Lütfi Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Lütfi Paşa;Osmanlı sadrazamıdır (? 1488 – Dimetoka 1563).

Avlonya’dan devirilerek İstanbul’a getirildi. Sarayda eğitim gördü ve çuhadarlık hizmetinde bulundu. Yavuz Sultan Selim‘in tahta çıkışında taşraya çıktı. Aydın Livası’na, sonra Yanya Sancakbeyliği’ne atandı. Birinci Viyana Kuşatması’na katıldı. 1533’te Karaman beylerbeyi oldu. Bir süre Anadolu beylerbeyliği, 1536’dan sonra da Rumeli beylerbeyliği yaptı. 25 Ağustos 1537’de 25 bin kişilik kuvvetle, Korfu yöresine gitti. 1538’de ikinci vezir oldu. Boğdan Seferi’ne katıldıktan sonra, 1539’da sadrazamlık makamına getirildi. İki yıl kaldığı bu görevde, bazı örgüt değişiklikleri yaptı. Venediklilerle barış, Avusturya’ya açılan savaş da onun döneminde oldu. Sadrazamlıktan alındıktan sonra emekli olarak Dimetoka’da oturması buyuruldu. Buradaki çiftliğinde Hac’dan döndükten sonra da Dimetoka’da oturdu ve burada öldü. Asaf-nâme ve Tevârih-i âl-i Osman adlı eserleriyle tanınır. Asafnâme, devlet yönetimine ilişkin birçok örgütü içerdiğinden önemlidir. Tarihi ise, daha önceki anonim Osmanlı tarihlerinin bir özeti ve yinelenmesi gibidir.


Leave A Reply