Hafız Ahmet Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Hafız Ahmet Paşa Kimdir ve ne yapmıştır? Hafız Ahmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, Osmanlı Sadrazamları hakkında bilgi.

Hafız Ahmet Paşa Cami

Hafız Ahmet Paşa Kimdir?

Hafız Ahmet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır. (Filibe 1564-İstanbul 1632).

Babası müezzin olduğu için Müezzinzade diye de anılır. Enderun‘da eğitim gördü. Doğancıbaşılıktan 1608’de kaptanıderya olarak saraydan çıktı. Ertesi yıl Mısır hazinesini getiren gemileri Venedikliler ele geçirince Şam Beylerbeyiliği ile görevinden uzaklaştırıldı. Şam’da ayaklanan Dürzilere boyun eğdirdi. Erzurum (1618) ve Diyarbekir Beylerbeyi oldu. Bekir Subaşı’nın Bağdat’taki ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildi. Bağdat’ı kuşattıysa da, güçlü İran Ordusu’nun yaklaşması üzerine Bekir Subaşı’ya valilik vererek geri çekildi. Bekir Subaşı’nın ihaneti üzerine İranlılar Bağdat’ı ele geçirdiler.

Sadrazam Olması

29 Ocak 1625 günü sadrazamlığa getirildi. Bağdat üzerine yürüdü, kenti kuşattıysa da ele geçiremedi (3 Temmuz 1626). Recep Paşa sarayında yapılan bir toplantıda alman bir kararla Hafız Ahmet Paşa görevinden uzaklaştırıldı. Yerine Recep Paşa sadrazam oldu (2 Ocak 1627). Hafız Ahmet Paşa, Sultan IV. Murat‘ın kız kardeşlerinden Ayşe Sultan ile evlenerek Osmanlı Hanedanı’na damat oldu. Bir süre ikinci vezir olarak çalıştıktan sonra, 26 Ekim 1631’ de ikinci kez sadrazamlığa getirildi. Onu çekemeyen Recep Paşa, yeniçerileri kışkırtarak olaylar çıkardı. Askerin At Meydanı‘nda toplanmalarını sağlayan Recep Paşa, Hafız Ahmet Paşa ile bazı görevlilerin kendilerine verilmesini istetti.

Ölümü

Divana gitmekten çekinmeyen Hafız Ahmet Paşa’ya zorbalar saldırdı. Onlardan kurtularak padişahın huzuruna çıkan paşa, mührü teslim etti, zorbaların yatışmayacağını anlayınca, çok sevdiği Sultan IV. Murat‘ı kurtarmak için büyük bir yüreklilikle zorbaların üzerine atıldı, parçalanarak öldürüldü (10 Şubat 1632).

Advertisement

Leave A Reply