Sait Halim Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Sait Halim Paşa Kimdir? Sait Halim Paşa hayatı, biyografisi, dönemi hakkında bilgi. Osmanlı sadrazamları.

Sait Halim PaşaSait Halim Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Kahire 1863 – Roma 1921).

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Paşa‘nın torunu ve vezir Halim Paşa’nın oğludur. İsviçre’de siyaset bilimi öğrenimi gördükten sonra İstanbul’a geldi. 1888′ de Şura-yı Devlet (Danıştay) üyeliğine getirildi. 1901’de bir jurnal üzerine kovuşturmaya uğrayınca önce Mısır’a ardından Avrupa’ya geçerek meşrutiyet yanlılarına parasal ve düşünsel alanda yardımda bulundu. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanı üzerine İstanbul’a döndü. Aynı yıl yapılan belediye başkanlığına seçildi. Ocak 1912’de Şurayı Devlet başkanı olduysa da Temmuz 1912’de istifa ederek İttihat ve Terakki Cemiyeti genel sekreterliğine seçildi. Ocak 1913’te ikinci kez Şura-yı devlet başkanı, üç gün sonra Mahmut Şevket Paşa kabinesinde hariciye nazırı oldu. Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi üzerine, 12 Haziran 1913’te sadrazamlığa getirildi. Bu görevi sırasında Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesine karşı çıktı. Osmanlı Devleti savaşa girince görevinden ayrıldı. Mart 1919’da Damat Ferit Paşa kabinesinin kurulmasıyla birlikte tutuklandı ve Malta’ya sürüldü. İki yıl sonra serbest bırakıldığında yurda dönme başvurusu geri çevrildiğinden Roma’ya yerleşti. Orada bir Ermeni militan tarafından öldürüldü. İstanbul’ da gömüldü.


Leave A Reply