Fosforesans Nedir? Nasıl Bir Süreçtir? Özellikleri Nelerdir?

0

Fosforesans nedir? Fosforesans özellikleri, Fosforesans olayı nasıl oluşur, hakkında bilgi.

Fosforesans; Özel bir bileşik üzerine her hangi bir ışın gönderildiği zaman bu bileşik bir ışıma yapar, ışın kesildiği zaman ışıma bir süre daha sürüp yavaş yavaş kaybolursa bu olaya “fosforesans olayı” denir.

Fosforesans Nedir? Nasıl Bir Süreçtir? Özellikleri Nelerdir?

Ateşböceklerinin, çürüyen bazı organik bileşiklerin, denizdeki bazı mikroskopik canlıların karanlıkta ışık meydana getirdiklerini biliriz. Bu, uzun zaman insanların çözemedikleri bir mesele olarak kaldı. Bu olaylar için çeşitli sebepler ileri sürülmüştü. Meselâ ateşböcekleri ışığının bu böceklerin özel bir bezi tarafından çıkarılan sıvının havadaki su buharı ile birleşmesinden meydana geldiğini sanıyorlardı. Fakat kurutulmuş, toz haline getirilmiş ateşböceğinin havada karanlıkta ışık vermesi bu iddianın yanlış olduğunu gösterdi.

Basit bir ifadeyle, fosforesans, bir madde tarafından emilen enerjinin ışık şeklinde nispeten yavaş salındığı bir süreçtir. Bu, bazı durumlarda ışığa maruz bırakılarak “yüklenen” “karanlıkta parlayan” malzemeler için kullanılan mekanizmadır. Yaygın bir flüoresan tüpte görülenler gibi, flüoresan içindeki nispeten hızlı reaksiyonların aksine, enerjiyi yeniden yaymak için gereken işlemler daha seyrek meydana geldiğinden, fosforesan malzemeler emilen enerjiyi daha uzun süre “depolar”.

Fosforesans Nedir? Nasıl Bir Süreçtir? Özellikleri Nelerdir?

Bugün floresans olayı içinde düşünülen bu olay modern teorilerle açıklanmıştır. Fosforesans cisimlere örnek olarak baryum, kalsiyum, çinko sülfürleri sayabiliriz.

Karanlıkta parlayan malzemelerin bazı örnekleri fosforesans ile parlamaz. Örneğin, ışıma çubukları, genellikle fosforesans ile karıştırılan kimyasal ışıldayan bir işlem nedeniyle parlar. Kemilüminesansta, kimyasal bir reaksiyonla uyarılmış bir durum yaratılır. Işık yayımı, altta yatan kimyasal reaksiyonun kinetik ilerlemesini izler. Uyarılmış durum daha sonra bir duyarlılaştırıcı veya florofor olarak da bilinen bir boya molekülüne aktarılır ve daha sonra temel duruma geri floresans verir.

Fosforlu malzemelerde kullanılan yaygın pigmentler arasında çinko sülfür ve stronsiyum alüminat bulunur. Güvenlikle ilgili ürünler için çinko sülfit kullanımı 1930’lara kadar uzanmaktadır. Bununla birlikte, çinko sülfürden yaklaşık 10 kat daha büyük bir parlaklığa sahip stronsiyum alüminatın geliştirilmesi, çoğu çinko sülfür bazlı ürünü yenilik kategorisine düşürmüştür. Stronsiyum alüminat bazlı pigmentler artık çıkış işaretlerinde, yol işaretlemesinde ve güvenlikle ilgili diğer işaretlerde kullanılmaktadır.

Fosforesans Nedir? Nasıl Bir Süreçtir? Özellikleri Nelerdir?

1974’te Becky Schroeder, insanların düşük ışık koşullarında yazmalarına yardımcı olmak için yazı kağıdı altında fosforesan çizgiler kullanan “Glow Sheet” icadı için ABD patenti alan en genç kadınlardan biri oldu.


Leave A Reply