Koca Ragıp Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Koca Ragıp Paşa kimdir? Koca Ragıp Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, Osmanlı sadrazamları hakkında bilgi.

Koca Ragıp Paşa; Osmanlı sadrazamı, şairdir (İstanbul 1698, 1699-ay.y. 1763).

Medrese öğreniminden geçti, defterhane kaleminde (tapu ve kadastro) işe başladı, İran savaşlarında yeni alınan toprakların kaydı için Revan Valisi Arifi Paşa’nın mektupçusu oldu (1724). Revan defterdarlığından (1729) merkeze döndü, bu kez Bağdat defterdarlığına gönderildi (1730). Reisülküttap (dışişleri bakanlığı) vekilliği (1736) yaptı, sadrazam mektupçusu olarak önemli dış görüşmelere katıldı (1739), reisültüttap oldu (1741), Mısır Valiliği’ni yürüttüğü (1744-1749), için vezirlik rütbesiyle paşa oldu. Çeşitli valiliklerde başarı kazandı (Sayda, Rıkka, Halep, Şam). III. Osman’ın son saltanat yılında sadrazamlığa getirildi (11 Ocak 1757). III. Ahmet’in kızlarından Saliha Sultan’ın üçüncü eşi niteliğiyle sonraki Padişah III. Mustafa’nın eniştesi olduğu, kişiliği ve söz yeteneğiyle yaşamın olgunluğu yüzünden “koca” diye anılıp güven verdiği için ölümüne kadar (7/8 Nisan 1763), 6 yıl, 2 ay, 28 gün kesintisiz olarak bu görevi yürüttü. Devlet adamı olarak başarılı uygulamalarıyla saygınlık kazandı.

Divan şiiri ve nesri alanındaki emekleriyle bu edebiyatın son önemli temsilcilerinden biri sayılır. Bağdatlı Ruhi ve Nabi izindeki gazellerinde tasavvuf ve ahlak konulan ağır basar. Halk diline yaslanan özel deyişleri dikkat çekici olduğu için birçok beyti atasözü değerinde dillerde dolaşır; bilimsel düzyazı eserlerinin çoğunluğu Arapçadır. Divan’ından başka Telhisat, (Özetlemeler), Münşeat (Yazışmalar) eserleri de vardır.


Leave A Reply