Hadım Süleyman Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Hadım Süleyman Paşa Kimdir ve ne yapmıştır? Hadım Süleyman Paşa hayatı, biyografisi, dönemi. Osmanlı Sadrazamları hakkında bilgi

Hadım Süleyman Paşa

Hadım Süleyman Paşa Kimdir?

Hadım Süleyman Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (? – Malkara 1547).

Kanuni Sultan Süleyman‘ın ilk yıllarında, 1523’te Şam Beylerbeyliği’ne getirildi (14 Haziran 1547). Bu görevi aralıksız 10 yıl sürdürdü. Portekizlilerin Umman Denizi’ndeki hareketlerini izleyerek Kızıldeniz’de bir Osmanlı Donanması kurmak için çalıştı. 80 gemilik donanmasıyla denize açılacağı sırada, padişahın Irayken Seferi’ne çıkması üzerine, Mısır askerini ve hazinesini alarak orduya katılması buruldu. Tebriz’de padişahla buluştuktan sonra Irak’ın fethinde çaba gösterdi, Anadolu Beylerbeyliği’ne getirildi (22 Temmuz 1535).

Bir buçuk yıl sonra, Hindistan’ daki Gucarat Sultanı Bahadır Han, Osmanlı İmparatorluğu’ndan yardım isteyince Süleyman Paşa, vezirlikle, ikinci kez Mısır Beylerbeyliği’ne getirildi (13 Ocak 1537). Süveyş donanmasına serdar atandı. 28 Haziran 1538’de 76 parçalık donanma ile Süveyş’ten Kızıldeniz’e girdi. Aden’i ele geçirdi. 27 Ağustos 1538’de Portekizlilerin elinde bulunan Diu Kalesi kuşatıldıysa da Gucarat Sultanı II. Mahmut‘un yardım etmemesi üzerine başarılı olamadı.

Dönüşte, Selman Reis’in öldürülmesinden sonra elden çıkan Yemen’i Osmanlı Devleti’ne kattı. Mekke’yi ziyaret ettikten sonra elden çıkan Yemen’i Osmanlı Devleti’ne kattı. Mekke’yi ziyaret ettikten sonra karayolundan Mısır’a döndü. İstanbul’a çağırılınca zengin Hind hazinelerini padişaha sundu, kubbealtı vezirliğine getirildi. Bir süre sonra da ikinci vezir, Lütfi Paşa’nın uzaklaştırılması üzerine de Nisan 1541 ‘de sadrazam oldu. Üç yıl yedi ay kaldığı bu görevdeyken Şah Tahmasb’ın saldırılarına karşı koymak üzere, Anadolu’ya geçti. 1543’ teki İstolni Belgrad Seferi’ne padişahla birlikte gitti.

Advertisement

Dönüşte, 28 Kasım 1544 günü, Divan’da ardıl-öncel (halef-selef) oldukları Hüsrev Paşa ile birbirlerine hançer çekmeleri sonucu ikisi de görevlerinden oldular. Malkara’ya sürülen paşanın Mısır hesapları denetlendi, beylerbeylik dönemi aklandıysa da fazla yaşamadı ve 80 yaşlarındayken ölünce, malları devlet hazinesine alındı.


Leave A Reply