Nasuh Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Osmanlı sadrazamlarından Nasuh Paşa Kimdir? Nasuh Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Nasuh Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (? – İstanbul 1614).

Devşirme olarak saraya girdi. 1599’da Zile voyvodası, 1603’te Halep beylerbeyi ve 1604’te Sivas beylerbeyi olarak görev yaptı. Cigalazade Sinan Paşa’nın yerine üçüncü vezirliğe atandı ve kendisine Bağdat valiliği de verildi. 1606’da görevine gitmek için yola çıktığında Tavil Mehmet’in baskınına uğradı ve yaralı olarak Cezire’ye kadar gidebildi. İran şahının Bağdat’a saldıracağı haberin duyulması üzerine saldırı buyruğu alarak, Murat Paşa ile birlikte İran Seferi’ne çıktı. 1610’da Murat Paşa’nın ölümü üzerine sadrazam oldu. İran ile başlatılan barış görüşmelerinin sonunda 1612’de kendi adıyla anılan bir barış antlaşmasını ve yine aynı yıl Avusturya’yla yapılan Zitvatorok Antlaşması’nı imzaladı. Sadrazamlığı boyunca Malta ve Floransa donanmalarıyla savaştı. Sinop’u yağmalayan Kazakları, Şakşaki İbrahim Paşa kuvvetleriyle yenilgiye uğrattı. Müftü Hocazade Mehmet Efendi ile Hace-i Sultani Efendi’yi öldürterek Arnavutluk’a kaçmayı düşündüğünü öğrenen padişah I. Ahmet tarafından 1614’te öldürtüldü.


Leave A Reply