Piri Mehmet Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Piri Mehmet Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Piri Mehmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi hakkında bilgi.

Piri Mehmet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (? – Silivri 1532).

Medrese öğrenimi gördükten sonra mahkeme başkâtipliği yaptı. Sofya, Silivri, Siroz (Serez) ve Galata kadılıklarında bulunduktan sonra İstanbul’da Fatih İmareti mütevvellisi oldu. Yavuz Sultan Selim’ in Çaldıran Seferi’nde iaşe ve menzil görevlerinde yararlılık gösterdi. Çaldıran Zaferi’nden sonra, ikinci vezir Dukakinzade Ahmet Paşa ile birlikte Tebriz’in ele geçirilmesi ve korunmasıyla görevlendirildi (Ağustos 1514); Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi’ne çıkarken, onu İstanbul Muhafızı olarak görevlendirdi (1516). Sadrazam Yunus Paşa öldürülünce yerine atandı (1518), Yavuz Sultan Selim‘in ölümüne kadar bu görevde kaldı; Kanuni Sultan Süleyman‘a da yaklaşık üç yıl sadrazamlık yaptı; 1523’te görevinden alınarak emekli edildi (1523). Silivri’deki çiftliğine çekilerek padişahla ilişkisini ve yakınlığını sürdürdüğü için Makbul İbrahim Paşa tarafından Edirne kadısı olan oğluna zehirletilerek öldürüldü. İstanbul’da cami, medrese, mescit ve tekke; Silivri’de cami, medrese, imaret, zaviye ve okul gibi eserleri ve ayrıca “Remzi” mahlası ile yazdığı şiirleri vardır.


Leave A Reply