Britanya ve Boerlar Arasındaki Boer Savaşları, Direniş, Toplama Kampları ve Güney Afrika’nın Yeni Dönemi

0
Advertisement

Boer Savaşları kimler arasında ve ne zaman gerçekleşmiştir? Britanya İmparatorluğu ile Boer cumhuriyetleri arasında yaşanan Boer Savaşları, altın ve elmas madenleri üzerindeki kontrol mücadelesiyle bir dönüm noktasıydı. Bu makalede, savaşın arka planını ve nasıl sonuçlandığını keşfedin.

Boer Savaşları

Kaynak: wikipedia.org

Boer Savaşları, 1899-1902 yılları arasında Güney Afrika‘da gerçekleşen bir dizi çatışmadır. Bu savaşlar, Britanya İmparatorluğu ile iki Boer cumhuriyeti olan Transvaal ve Özgür Orange Devleti arasında meydana gelmiştir.

Boerlar, Hollanda kökenli Güney Afrika beyaz yerleşimcileriydi. Britanya İmparatorluğu, bölgedeki zengin maden kaynaklarına erişmek ve bölgedeki hakimiyetini artırmak amacıyla Transvaal ve Özgür Orange Devleti’ne saldırdı. Boerlar, bağımsızlık ve kendi hükümetlerinin kontrolünü elinde tutma konusunda direnç gösterdiler.

Savaşlar, askeri taktiklerin ve silahların yanı sıra gerilla savaşı örnekleriyle de dikkat çekti. Boerlar, daha küçük, hareketli birlikler halinde hareket ederek Britanya ordularını zor durumda bıraktılar. Bu dönemde ilk defa siperlerin etkin olarak kullanıldığı bir savaş yaşandı. Ayrıca Britanya, sivil nüfusa karşı toplama kampları kurarak savaş stratejisi olarak toplu yerinden etmeler ve açlık politikaları uyguladı.

Savaşın sonunda, Britanya İmparatorluğu zafer kazandı ve Transvaal ve Özgür Orange Devleti’nin kontrolünü ele geçirdi. Ancak, Boer savaşçılarının direnişi ve uluslararası kamuoyunun tepkisi nedeniyle Britanya, savaş sonrası dönemde politikalarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. 1910 yılında Güney Afrika Birliği kuruldu ve 1961 yılında ise Güney Afrika Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını ilan etti.

Boer Savaşları, Güney Afrika tarihinin önemli bir olayıdır ve bu dönem, Güney Afrika’da siyasi ve sosyal değişimlerin başlangıcı olarak kabul edilir. Ayrıca, savaş sırasında yaşanan insan hakları ihlalleri ve toplama kamplarındaki acılar, tarihin karanlık bir dönemi olarak hatırlanır.

Advertisement

Savaşın Sebepleri Nelerdir?

Boer Savaşları’nın sebepleri çeşitli politik, ekonomik ve toprak anlaşmazlıklarına dayanmaktadır. İşte bu savaşların ana sebeplerinden bazıları:

 1. İngiliz Hegemonyası: Britanya İmparatorluğu, 19. yüzyılda dünyanın dört bir yanında geniş bir koloni imparatorluğu oluşturmuştu. Güney Afrika’da da kontrolünü genişletmek istiyordu. Bölgedeki altın ve elmas madenleri gibi zengin kaynaklara erişmek, Britanya’nın ilgi odağıydı.
 2. Boer Cumhuriyetlerinin Bağımsızlığı: Transvaal ve Özgür Orange Devleti, Boer (Afrikaaner) yerleşimciler tarafından kurulmuş bağımsız cumhuriyetlerdi. Boerlar, kendi yönetimlerini ve kültürlerini korumak istiyorlardı. Ancak Britanya, bu cumhuriyetlerin kontrolünü ele geçirerek bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırmak istiyordu.
 3. Altın ve Elmas Madenleri: Transvaal bölgesi, 1886 yılında altın yataklarının keşfiyle büyük bir altın madenciliği merkezi haline geldi. Britanya, bu zengin kaynaklara erişmek ve bunlardan faydalanmak için Transvaal’i kontrol etmek istiyordu. Madenlerin kontrolünü ele geçirme çabası, savaşın önemli bir sebebiydi.
 4. Politik ve Etnik Gerilimler: Britanya ve Boer toplumları arasında politik ve etnik gerilimler vardı. Britanya’nın genişleme politikalarına karşı Boerlar, bağımsızlık ve kendi kültürlerini koruma isteğiyle direniyorlardı. Aynı zamanda, Britanya İmparatorluğu’nda da Boer yerleşimcilerine karşı bazı ırksal ve kültürel ayrımcılık yaşanıyordu.
 5. Jameson Baskını: 1895 yılında, Cecil Rhodes liderliğindeki bir grup Britanyalı ve Uitlander (diğer Avrupalı yerleşimciler) Transvaal’e saldırmak için Jameson Baskını adı verilen bir girişimde bulundu. Bu saldırı, Britanya ve Boerlar arasındaki gerilimi daha da artırdı ve savaşa doğru bir adım olarak görüldü.

Tüm bu faktörler, Boer Savaşlarına yol açan gerilimi ve çatışmayı tetikledi. Britanya’nın genişleme hırsıyla Boerların bağımsızlık arzusu arasındaki çatışma, savaşın patlak vermesine neden oldu.

Boer Savaşları Sonunda Kazanan Kim Oldu?

Boer Savaşları’nın sonunda Britanya İmparatorluğu galip geldi. Savaşlar, Transvaal ve Özgür Orange Devleti’nin Britanya kontrolüne geçmesiyle sonuçlandı.

Boer Savaşları, Britanya İmparatorluğu’nun üstünlüğüne ve kaynaklara erişimine dayanan bir askeri güç olarak görülmesine rağmen, Boer savaşçıları direniş göstererek savaşı uzattılar ve Britanya’yı zor durumda bıraktılar. Ancak, Britanya’nın daha büyük bir orduya, daha fazla kaynağa ve teknolojik üstünlüğe sahip olması nihayetinde Boer direnişini kırmayı başardı.

Britanya, büyük bir kuvvet ve stratejik avantaja sahip olarak Boer bölgelerine saldırdı. Boerların gerilla taktikleri ve siper savaşıyla zorladığı Britanya, kademeli olarak Boer direnişini kırmayı başardı. Ayrıca, Britanya, Boerlar arasında bölünmeler yaratmaya çalışarak da avantaj sağladı.

Savaşın son aşamasında, Boer liderlerinden Paul Kruger sürgüne gönderildi ve Boer direnişi zayıflamaya başladı. Sonunda, 31 Mayıs 1902 tarihinde Pretoria Barış Anlaşması imzalandı ve Boer cumhuriyetleri, Britanya kontrolü altına girdi.

Advertisement

Boer Savaşları sonucunda Britanya İmparatorluğu’nun zaferiyle sonuçlandı. Ancak savaşın sonucunda Boerlar ağır kayıplar yaşadı ve sivil nüfusa yönelik Britanya politikaları büyük acılar ve insan hakları ihlallerine neden oldu. Savaş sonrası dönemde ise Britanya, Güney Afrika’daki politikalarında değişiklik yapmak zorunda kaldı ve 1910 yılında Güney Afrika Birliği kuruldu.

Boer Savaşlarının Sonuçları Nelerdir?

Boer Savaşları’nın sonuçları çeşitli politik, sosyal ve askeri etkileri beraberinde getirmiştir. İşte Boer Savaşları’nın başlıca sonuçları:

 1. Britanya İmparatorluğu’nun Zaferi: Savaşın sonucunda Britanya İmparatorluğu, Transvaal ve Özgür Orange Devleti’ni kontrolü altına aldı. Bu, Britanya’nın Güney Afrika’daki hakimiyetini sağlamlaştırdı ve bölgedeki ekonomik kaynaklara tam erişim sağladı.
 2. Boer Direnişinin Kırılması: Boer savaşçıları, savaşın başlarında direniş göstererek Britanya’yı zor durumda bıraktı. Ancak, Britanya’nın üstünlüğü ve kaynakları sonunda Boer direnişini kırdı. Savaşın sonucunda Boer liderler sürgüne gönderildi ve direniş zayıfladı.
 3. İnsan Hakları İhlalleri ve Toplama Kampları: Boer Savaşları sırasında Britanya, sivil nüfusa karşı toplama kampları kurarak savaş stratejisi olarak kullanmıştır. Bu kamplarda yaşanan açlık, hastalık ve ölüm, savaşın karanlık bir yönü oldu. Yaklaşık 28,000 Boer sivil ve 20,000 civarında siyah Afrika yerlisi bu kamplarda yaşamını yitirdi.
 4. Güney Afrika Birliği’nin Kuruluşu: Boer Savaşları sonucunda, 1910 yılında Güney Afrika Birliği (Union of South Africa) kuruldu. Bu birlik, Britanya kolonileri ve Boer cumhuriyetlerini bir araya getirerek Britanya hakimiyeti altında bir federasyon oluşturdu. Bu federasyon, 1961 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını ilan etti.
 5. Siyasi ve Sosyal Değişimler: Boer Savaşları, Güney Afrika’da siyasi ve sosyal değişimlerin başlangıcını temsil eder. Britanya’nın savaş sonrası politikalarında değişiklikler yapması ve Boerların özerklik taleplerini dikkate alması, Güney Afrika’nın daha çeşitli bir toplumunun oluşmasına katkıda bulundu.
 6. Uzun Süreli Etkiler: Boer Savaşları, Güney Afrika’da hala derin bir etki bırakmış durumdadır. Savaşın mirası, ırksal ayrımcılığın ve siyasi gerilimlerin temellerini atmıştır. Ayrıca, Boer direnişi ve Britanya’nın politikaları, anti-emperyalist ve milliyetçi hareketlerin yükselmesine katkıda bulunmuştur.


Leave A Reply