Güney Afrika Cumhuriyeti Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Güney Afrika Cumhuriyeti – Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

güney afrika bayrağı

Kaynak: pixabay.com

Güney Afrika Cumhuriyeti;

 • Yüzölçümü: 1.223.226 km2.
 • Başkenti: Pretoria (yönetim), Cape Town (yasama).
 • Dil: Afrikaan, İngilizce, Bantu dilleri.
 • Din: Hristiyan % 78 (Protestan, Anglikan, Katolik), Musevi, Hindu, Müslüman.
 • Para birimi: 1 rand = 100 cent.
 • Başlıca kentleri: Johannesburg, Durban-Pinettown, Soeto, Port Elizabeth, West Rand, Vanderbiljpark-Vereeniging.

Güney Afrika’da devlettir. Afrika’nın güney ucunda, kuzeybatıdan Namibya, kuzeyden Bostvana ve Zimbabve, kuzeydoğudan Mozambik ve Svaziland, doğudan Hint Okyanusu, güney ve batıdan Atlas Okyanusu ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri:

Ülkenin büyük bölümü, yükseklikleri 150-3.350 m arasında değişen geniş yaylalarla kaplıdır. Birbirlerinden dağ sıralarıyla ayrılan yaylalar, kıyıdan kuzeye doğru Kıyı Yaylası, Güney Yaylası, Büyük Yayla ve Kuzey Yaylası adını alırlar. Kenarları dik vadilerle yarılmış olan yaylalarda masa biçiminde tümsekler ve kalıntı tepeleri görülür. Yaylaların batı kenarını geniş çöküntülerle ayrılan Langeberg ve Cedasberg Sıradağları (1.000-2.000 m) çevreler. Güneydeki dağlık şeridi; 1.600-2.800 m yüksekliğindeki Roggeveld, Nieuweld, Sneeuw, Storm dağları oluşturur. Büyük Yayla’nın güneyinde iki sıradağ uzanır: Kuzeyde Zwart ve Baviaanskloofs; güneyde Table, Caledon, Stellenboch, Outeniqua dağları. Doğuda yükseklikleri 3.000 m’yi aşan Drakens Dağları yer alır. Az sayıda gölün bulunduğu ülkede, ırmaklar taşımacılığa elverişli değildir. Oranj, Limpopo ve Vaal başlıca ırmaklardır. Toprak aşınmasının önemli sorunlar yarattığı kıyı şeridinde birkaç doğal liman vardır.

İklimi ve Bitki Örtüsü:

Yaylaların yüksekliği ısının düşmesinde önemli rol oynadığından pek çok yerde yıllık ortalama sıcaklık 16°C’dir. Benguela Soğuksu Akıntısı’ nın etkisiyle batı kıyılarında çöl iklimi görülür. Serin batı kıyılarının tersine, doğu kıyılarında Mozambik Sıcak Su Akıntısı ısıyı yükseltir. Kışın yağış alan Kap Yarımadası’nın dışında, öteki bölgeler çoğunlukla yaz aylarında yağışlıdır. Ülkenin en çok yağış alan kesimleri, Natal ve Kap Eyaleti’nin güneydoğusudur. Yıllık ortalama yağış tutarı 445 mm, batıda kurak bölgede ise 250 mm’nin altındadır. Gece-gündüz arasında, yılın en soğuk, en sıcak ayları arasında 15°C’ye varan sıcaklık farkları gözlenir.

Akdeniz ikliminin egemen olduğu Kap Eyaleti’nde fundalar yaygındır. Sıcak, yağışlı Natal kıyılarında tropikal ormanlar uzanır. Ülkenin batısı bozkır, Atlas Okyanusu kıyısı çöl bitkileriyle örtülüdür. Yüksek doğu bölgelerinde geniş otlakların eteği ormanlarla kaplıdır. Yaylalarla kaplı kesimlerde “veld” adı verilen geniş savanlar yer alır.

Hayvanlar arasında arslan, leopar, yaban kedisi, çakal, fil, suaygırı, zebra, antilop türleri, habeş maymunu, gergedan, yaban sığırı, oklukirpi, karıncayiyen, devekuşu, yılanlar, timsahlar ve balık türleri sayılabilir. Güney Afrika’ da turistlerin ilgisini çeken av alanları ulusal parklar vardır.

Advertisement
güney afrika

Kaynak: pixabay.com

Toplum Yapısı:

Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyanın ırk yönünden en karmaşık özellikleri taşıyan ülkelerinden birisidir. Irk kökenine dayalı sosyal ve yasal ayırımların uygulandığı dört büyük topluluk vardır: Zenciler (% 70), Avrupa kökenli Beyazlar (% 17.5), Melezler % 9.5), Asyalılar (% 3). Güney Afrikalı Beyaz azınlık iki gruba ayrılır; Hollandalı göçmenlerle, Protestan Fransız ve Almanların soyundan gelen Afrikaanlar ve İngiliz kökenliler.

Ekonomisi:

Güney Afrika, kıtanın en gelişmiş yapım endüstrisine sahip olmakla birlikte, ekonomi, temelde çok zengin maden ve mineral kaynaklarına dayanır. Dünya krom rezervlerinin % 81’i, altın rezervlerinin % 51’i, manganez rezervlerinin % 78’i, platin rezervlerinin % 75’i ve vanadyum rezervlerinin % 49’u Güney Afrika’dadır.

Tarım: En önemli tarım ürünü olan mısır, genelde Orange ve Transvaal’da ekilir. Buğday, sorgun, ayçiçeği tohumu, portakal, sebzeler, patates, yerfıstığı, şekerkamışı, öteki başlıca tarımsal ürünlerdir.

Hayvancılık: Sığır, koyun, keçi, domuz, temel hayvan varlığını oluşturur. Hayvansal ürün üretimi (kırmızı et, beyaz et, yün, yumurta, süt) de önemlidir. Yılda 550 bin ton bulan balık üretiminin % 80’i Atlas Okyanusu’ndan sağlanır.

Doğal Kaynaklar: Yeraltı kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Güney Afrika’da, yıllık kömür üretim 170 milyon ton, demir filizi 250 milyon ton, krom 3 milyon ton, manganez 4 milyon ton, vanadyum 14 bin tondur. Ayrıca, uranyum, magnezit, altın, gümüş, bir miktar platin ve elmas elde edilir. Antimuan, asbest, bakır, feldspalt, kalay, kireçtaşı, silisyum, ekonomik önem taşıyan, öteki başlıca minerallerdir. Yıllık orman ürünleri üretimi 45 milyon m3’tür.

güney afrika

Kaynak: pixabay.com

Güney Afrika Cumhuriyeti İle İlgili Bilgiler

 • ✓ Afrika Kıtası’nın en güneyinde yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Atlas ve Hint okyanuslarına kıyısı vardır.
 • ✓ En güney ucunda (Kap bölgesinde) Akdeniz iklimi görülür.
 • ✓ Halkı farklı etnik gruplardan oluşmuştur. Afrika’nın en kalabalık ülkelerindendir. Irk ayrımcılığı ile ilgili önemli sorunlar yaşamıştır.
 • ✓ Endüstriyel gelişme, ticaret ve madencilik alanındaki ilerlemelerin sonucu olarak kentleşme çok gelişmiştir.
 • ✓ GAC zenginliğini yeraltı kaynaklarına borçludur. Elmas, altın, krom ve manganezde Dünya 1.’sidir. Ayrıca çok zengin gümüş, platin, bakır, kömür, uranyum ve titanyum rezervleri vardır.
 • ✓ Avrupalılar (Hollandalı, Alman ve Fransızlar) 1480’lerde bu zengin doğal kaynaklara sahip olmak için Güney Afrika topraklarına yerleşmeye başlamışlardır. 1800’lerin sonunda ise elmas ve altın madenlerinin bulunmasıyla İngilizler GAC’ye gelmeye başlamışlardı.
 • ✓ GAC, Afrika Kıtası’nın en gelişmiş ekonomisine sahiptir. Ekonomik faaliyetler büyük ölçüde değerli metal ve madenlere, tarım ürünlerine dayanmaktadır. Değerli madenler bakımından dünyanın en zengin ülkelerindendir. Özellikle en büyük altın üreticilerinden olması nedeniyle burada meydana gelebilecek bir üretim aksaklığı uluslararası piyasaları etkilemektedir.
 • ✓ Son yıllarda üretim ve ihracatta altın ve elmasın yerini platin grubu almaktadır.
 • ✓ Kömür önemli bir enerji kaynağıdır.
 • ✓ GAC sahip olduğu değerli madenlerin ve doğal kaynakların sağladığı gelişmeyle Afrika’da kurulan bölgesel birliklerde etkinliğini arttırmıştır.

Advertisement


Leave A Reply